غالبر ارزان است بخريد

محمداعلا

مسدود شده
مسدود شده
لبنيات کالبر سهمي بسيار خوب براي خريد است فردا حقوقي ها باز هم سهم را جمع خواهند کرد عزيزان توجه داشته باشيد کالبر صورت هاي مالي مياندوره خود را با اتفاقي خوب اعلام خواهد کرد هنوز ارزان است تا مي توانيد بخريد
 
بالا