صنعتي دوده فام (شصدف)

siavash _parsi

Very Good Member
کاربر فعال
شرکت 200 میلیون سهمی که احتمالا زمستان 98 مهمون تازه وارد بورس تهران خواهد شد
 
بالا