صف فروش داده پردازي جمع شد.

حسن - ف

Member
عضو تازه
امروز در ابتداي معاملات صف فروش يك و نيم ميليوني داده پردازي توسط حقوقي ها جمع شد كه اين نشان از آينده درخشان براي اين سهم مي دهد.
 
بالا