شکربن ( کربن ایران )

-hadi-

Well-Known Member
کاربر فعال
سهم با 590 تومن سود تحلیلی 98 و 200 تومن بدون تلفیق 97 رو در قیمت 1700 تومن حراج زدن

کف سهم با پی به ای تحلیلی 5 واحد باید 3150 تومن باشه
یعنی 85 درصد بالاتر

تازه با پی به ای 5 واحد
دوده ای ها همیشه پی به ای 6 تا 10 واحدی میگیرند/گروه کربن
 

-hadi-

Well-Known Member
کاربر فعال
شکربن واقعا در این قیمت ها با توجه به سودآوری مورد انتظار و تحول زیرمجموعه های خود یعنی شدوص و پسهند و نیز شرکت سرمایه گذاری خودش (توسعه صنعت شیمیایی) که سهامدار پیهند و شدوص هست در این قیمت ها مفت اندر مفت محسوب میشه

فروش این سهم سودده و در حال تحول چیزی جز حسرت در آینده نه چندان دور در پی نخواهد داشت
 
بالا