شرکت کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (زدشت)

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
4407 ریال ازسهم خارج شدم وهمه رابه زفکا تبدیل کردم ...............................................................................
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
قیمت این سهم بااین سرمایه بایدبالای 600تومان باشه ....................................
این شرکت خیلی ازلحاظ بنیادی قوی می باشد.......................قیمت امروزسهم 300تومانه ؟؟؟؟؟؟
بازار یه زمانی زقیام راداشت 300تومان می فروخت ولی حالا بالای 750تومانه .......................
قیمت این سهم بااین سرمایه بایدحداقل بالای 600تومان باشه ......................................
دم خریدارانش گرم گرم
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
قیمت این سهم بااین سرمایه بایدبالای 600تومان باشه ....................................
این شرکت خیلی ازلحاظ بنیادی قوی می باشد.......................قیمت امروزسهم 300تومانه ؟؟؟؟؟؟
بازار یه زمانی زقیام راداشت 300تومان می فروخت ولی حالا بالای 750تومانه .......................
قیمت این سهم بااین سرمایه بایدحداقل بالای 600تومان باشه ......................................دقیقا"قیمت 600تومان رازد وصف فروش شد...........................................................
ولی قبل از600تومان ماهمه رابه زفکاتبدیل کردیم ...............................................
تنهاسه سهم حرکت نکردند زپارس-زمگسا -زفکا........................................
قیمت این سهم باید 100درصد رشدکنه تابابقیه همخوانی داشته باشه
 
بالا