^ ^ شرکت بورس انرژِی ^ ^

pali

Well-Known Member
کاربر فعال
تقاضای خرید را کم کردند تا فروشندگان از صف فروش خارج نشوند و حجم فروش افزایش یابد تا در یک فرصت مناسب سهامشان جمع شود .
 

knight

Well-Known Member
کاربر فعال
این گونه نقل شده:

در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 98، اشاره مستقیم به عرضه نفت و میعانات گازی در بور س انرژی شده:

بند الحاقی 1:
وزارت نفت مکلف است در سقف بند (ب) این تبصره به صورت ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه صد در صد (100%) ریالی یا ارزی در رینگ بین الملل(صادراتی) بورس انرژی در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند


تو این بند اشاره به سقف بند ( ب) شده و اما بند (ب) چی هست؟

بند (ب):
سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) مندرج در ردیف 210101 جول شماره (5) این قانون معادل1/073/263/000/000/000 ریال و منابع مربوط به سه درصد(3%) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون 55/020/000/000/000 ریال تعیین میشود.

اما نکته مهم تو بند بعد از این هست، بند (ج)

بند (ج):
چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام ، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1398 کمتر 1/524/382/100/000/000 ریال شود، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند (ب) ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 از محل 50% مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ 50% سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

===========

و اما نکته های این بند ها:

1- تکلیف دولت به عرضه نفت خام و تداوم آن:
در حال حاضر عرضه به صورت مداوم و هر دو هفته یکبار انجام میشه و در سال 98 باید همچنان ادامه پیدا کنه

2- عرضه میعانات گازی پارس جنوبی:
چند روز پیش اطلاعیه عرضه منتشر و روز چهارشنبه ، عرضه میعانات گازی ، برای اولین بار در بورس انرژی انجام میگیره

3-دولت با کمک بورس انرژی، باید سقف منابغ تعیین شده رو به نتیجه عمل برسونه

4- در صورت محقق نشدن این موارد ، دولت اجازه پیدا میکنه که از صندوق توسعه ملی کمک بگیره که اونوقت خودتون میدونید که بعدش چی میشه .


ولی در کل ، منابع دولت از محل صادرات نفت خام ، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1398 نباید کمتر 1/524/382/100/000/000 ریال بشه و برای تحقق این موضوع ، عرضه نفت خام و میعانات گازی باید با موفقیت انجام بگیره تا کسری بودجه تامین بشه وگرنه مجبور به برداشت از صندوق توسعه ملی میشن که این خودش بر روی بازار های دیگه تأثیر خواهد گذاشت.

سعی کنیم به جای جو منفی دادن، واقعیت های سهم را معرفی کنیم، دلیل ریزش سهم باید منظقی باشه، وقتی هیچ دلیل منطقی برای ریزش سهم وجود نداره و تمام شایعات تبدیل به واقعیت شده و در بودجه 98 هم مصوب شده، پس ما با خبر بد مواجه نیستیم، عرضه سوم و چهارم بدون معامله تموم شد، همونطور که برخی عرضه ها در بورس انرژی بدون معامله تموم میشه و تو عرضه بعدی معامله میشه، و ما نباید این عدم عرضه رو به عنوان شکست قبول کنیم، بلکه تداوم عرضه رو به عنوان یک موفقیت و آینده درخشان برای معاملات بورس انرژی در نظر بگیریم.
 

تک شاخ

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
این گونه نقل شده:

در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 98، اشاره مستقیم به عرضه نفت و میعانات گازی در بور س انرژی شده:

بند الحاقی 1:
وزارت نفت مکلف است در سقف بند (ب) این تبصره به صورت ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه صد در صد (100%) ریالی یا ارزی در رینگ بین الملل(صادراتی) بورس انرژی در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند


تو این بند اشاره به سقف بند ( ب) شده و اما بند (ب) چی هست؟

بند (ب):
سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) مندرج در ردیف 210101 جول شماره (5) این قانون معادل1/073/263/000/000/000 ریال و منابع مربوط به سه درصد(3%) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون 55/020/000/000/000 ریال تعیین میشود.

اما نکته مهم تو بند بعد از این هست، بند (ج)

بند (ج):
چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام ، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1398 کمتر 1/524/382/100/000/000 ریال شود، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند (ب) ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 از محل 50% مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ 50% سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

===========

و اما نکته های این بند ها:

1- تکلیف دولت به عرضه نفت خام و تداوم آن:
در حال حاضر عرضه به صورت مداوم و هر دو هفته یکبار انجام میشه و در سال 98 باید همچنان ادامه پیدا کنه

2- عرضه میعانات گازی پارس جنوبی:
چند روز پیش اطلاعیه عرضه منتشر و روز چهارشنبه ، عرضه میعانات گازی ، برای اولین بار در بورس انرژی انجام میگیره

3-دولت با کمک بورس انرژی، باید سقف منابغ تعیین شده رو به نتیجه عمل برسونه

4- در صورت محقق نشدن این موارد ، دولت اجازه پیدا میکنه که از صندوق توسعه ملی کمک بگیره که اونوقت خودتون میدونید که بعدش چی میشه .


ولی در کل ، منابع دولت از محل صادرات نفت خام ، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1398 نباید کمتر 1/524/382/100/000/000 ریال بشه و برای تحقق این موضوع ، عرضه نفت خام و میعانات گازی باید با موفقیت انجام بگیره تا کسری بودجه تامین بشه وگرنه مجبور به برداشت از صندوق توسعه ملی میشن که این خودش بر روی بازار های دیگه تأثیر خواهد گذاشت.

سعی کنیم به جای جو منفی دادن، واقعیت های سهم را معرفی کنیم، دلیل ریزش سهم باید منظقی باشه، وقتی هیچ دلیل منطقی برای ریزش سهم وجود نداره و تمام شایعات تبدیل به واقعیت شده و در بودجه 98 هم مصوب شده، پس ما با خبر بد مواجه نیستیم، عرضه سوم و چهارم بدون معامله تموم شد، همونطور که برخی عرضه ها در بورس انرژی بدون معامله تموم میشه و تو عرضه بعدی معامله میشه، و ما نباید این عدم عرضه رو به عنوان شکست قبول کنیم، بلکه تداوم عرضه رو به عنوان یک موفقیت و آینده درخشان برای معاملات بورس انرژی در نظر بگیریم.
این داستان ها رو ول کن بشین تا ۱۰۰۰ نگاه کن
 

سیمون تفلیسی

Member
کاربر فعال
عضو تازه
تقاضای خرید را کم کردند تا فروشندگان از صف فروش خارج نشوند و حجم فروش افزایش یابد تا در یک فرصت مناسب سهامشان جمع شود .
از فرمان حمله چه خبر ؟
دو بار حکم دادند به گل نشست
تا سه نشه بازی نشه

ببینم آیا امروز جرات دارید به نوک قله کوه یخ صف فروش نگاه چپ کنید ؟

انرژی3 آکنتوری دیگرست
صف فروش ناچیز فعلی فقط نوک کوه یخ است
با انرژی تا 1400
 

مهدی ب

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
یک سوال
بورس انرژی چند روز پی در پی 10 درصد منفی بوده،چرا نماد شرکت بسته نشده است؟
 

اشکان2010

Well-Known Member
کاربر فعال
یک سوال
بورس انرژی چند روز پی در پی 10 درصد منفی بوده،چرا نماد شرکت بسته نشده است؟
اگه مبناروقیمت پایانی بزاریم 9 بهمن باقیمت 75236 ریال بسته شد واگه 60 درصد یعنی حدود 4514 تومن قیمتش افت کرده
وقیمت پایانی به حدود 3009 تومن برسه بسته میشه برای کنفرانس اطلاع رسانی (اگه اشتباه نکنم برای
حداکثردوروزکاری)...
 

سیمون تفلیسی

Member
کاربر فعال
عضو تازه
یعنی الان که همون سه شنبه است و بازم صف فروش داره
یعنی الان 4 میلیون مغز خورده موجود داریم ؟

دوستان بدانید و آگاه باشید که این صف فروش کوچیک و ناچیز فقط نوک قله کوه یخ است

سر گنده این صف فروش هنوز زیر آب پنهان است

کافیست دست به خودکشی زده و به صف فروش نزدیک شوید تا هر چقدر که از صف جمع کردید به همون اندازه دوباره از زیر آب ظاهر بشه

انرژی3 آکنتوری دیگرست
با انرژی تا 1400
 

120

Well-Known Member
کاربر فعال
خرید انرزی 3 به تعداد15هزارتاازصبح تاالان ومنتظر جمع شدن وخرید مجدد
 

shahram99

Well-Known Member
کاربر فعال
متاسفانه اولین و دومین ترمزهای ضد سقوط در قیمتهای 2500 و 2000 تومن هستن. قبل این قیمتها اصلا فکر ورود نکنید.تعصب در بورس یعنی نابودی. بنده قبلا یکبار کامل نابود شدم. احتیاط کنید. حفظ سر مایه از سود کردن مهمتره.اول بقا در بازار و بعد سود.(آنچه چارت می گوید. از اخبار و فاند سهم بی اطلاع هستم)
تعصب بد دردیس.تا آدم نابود نشه نمی فهمه دارم چی می گم.بنده یکبار کامل نابود شدم .حیف آماتورهایی که دارن جلو چشمم پر پر می شن. حیف!
 

reza1400

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
#بساما صف های بیست میلیونی و بیشتر در سه روز اخیر نشان از ورود پول هوشمند به این سهم است. جزو پنج تای اول پربیننده ترین سهام بازار است. رشد چشمگیر این سهم بازار را متحیر خواهد کرد. بیمه نفتکش ها و هواپیما و دیگر انواع بیمه ها و دارایی ذخیره ارزی فوق العاده (دلار و یورو)و سرمایه گذاری در دیگر شرکت ها در بورس( سپ و تاپکیش و کاذر و شیشه همدان و دیگر ....) و فعالیت در بورس کالا و همچنین بورس آتی سکه و طلا و همچنین سرمایه گذاری در بخش ابنیه و صنعت. دوستان اهداف این سهم فوق العاده بالاست شک نکنید. رشد حداقل ده برابری شاهد خواهید بود.
بساما11.png
333.png
 

120

Well-Known Member
کاربر فعال
تک شاخ وایسا ببینیم طی امروز یانهایت فردا جلوخرید گروهی مامیتونی وایسی یانه وجمع شدن صفو بهت مزده میدم
 

سیمون تفلیسی

Member
کاربر فعال
عضو تازه
خرید انرزی 3 به تعداد15هزارتاازصبح تاالان ومنتظر جمع شدن وخرید مجدد
خدا نگذره از اون کفتارهایی که با دلار دلار کردناشون باعث شدن یه سری سهامدار کم اطلاع به منجلاب سهم در حال ریزش بیفتند
دوست عزیز انشالا که شما با اطلاع کامل خریدی ولی این صف فروش جمع که نمیشه هیچ بلکه چند برابرش میشینه تو سمت چپ

بهتر نبود برای اون کوچولوی عزیزی که عکسشو گذاشتین روی اکانتتون سهم استخونداری میخریدین یا اگرم اینو انتخاب کردین وایمیستادین تا برسه زیر 1000 که ریسکو خطرش کمتر بشه

انرژی3 آکنتوری دیگرست
 

Anadolo

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
مقدار کمی برداشتم تا زیرنظرم باشه...منفی ۱۰ فردا ۳ برابر امروز میخرم
 

120

Well-Known Member
کاربر فعال
جناب سیمون تفلیسی ممنون بابت توصیتون ولی با اگاهی والبت ریسک خرید شده بزودی برمیکرده
 

120

Well-Known Member
کاربر فعال
حجم معاملات به 511هزار برسه شاید اون اتفاق قشنگه بیفته واخرین پیامم تافردا
 
بالا