سود افسانه اي گاز لوله

ايمان صالحي

Member
عضو تازه
گاز لوله؟؟؟

آقاي روستايي باسلام
آيا سود گاز لوله رسما اعلام شده است؟؟
اگر ممكن است منبع خبر خود را ذكر نماييد.
با تشكر
 

بابك بورس‌باز

Member
کاربر فعال
من هم همين 230 تومان رو شنيده بودم. يا هر دو ما از يك منبع شنيده‌ايم يا واقعا همين است. بدين ترتيب باز گشايي نماد آن با انفجار همراه خواهد بود :lol: . eps قبلي 801 ريال بوده!
 

عليرضا

Member
کاربر فعال
گاز لوله همچنان ارزشمند است؟؟

زمان باز شدن نماد گاز لوله كي است؟ آيا خريد پس از باز شدن نماد به صلاح است؟
 

روستايي

Member
عضو تازه
قدر و پلي نار

گازلوله «قدر» را فروخت‌
5 درصد سهام شركت قدر از طريق مزايده به فروش رسيد.
به گزارش خبرنگار ما، در پي آگهي فروش5درصد سهام شركت توليدي لوله‌هاي دوجداره قدر كه بيش از 88 درصد آن متعلق به شركت گازلوله مي‌باشد روز جمعه ساعت 9 صبح پاكت‌هاي مزايده با حضور متقاضيان خريد سهام، مسوولان شركت فروشنده (گاز لوله) و نماينده سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي و نظارت بازرس قانوني شركت بازگشايي شد.
همچنين دبير جلسه يادآور شد كه آگهي فروش سهام در اكثريت روزنامه‌هاي اقتصادي صبح و عصر كشور در تاريخ 5/5/83 چاپ و روزنامه اطلاعات هم به‌عنوان روزنامه كثير‌الانتشار اين آگهي را در تاريخ 6/5/83 درج نمود. تا آخرين ساعات اداري روز پنج‌شنبه 15/5/83 شش نفر از اشخاص حقيقي و حقوقي فرم تقاضاي خريد را دريافت كردند، اما صرفا دو نفر از آنان قبل از پايان وقت اداري پاكت‌هاي مهروموم شده قيمت پيشنهادي و چك تضميني را تسليم نمودند. به‌همين علت ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 16/5/83 در جلسه‌اي با حضور نماينده شركت سرمايه‌گذاري پتروشيمي، مدير عامل و اعضاي هيات مديره شركت توليدي گازلوله، دو نفر نمايندگان شركت‌هاي متقاضي خريد و بازرس قانوني شركت قدر پاكت‌هاي مزايده پس از بررسي رعايت تشريفات اوليه بازگشايي و مشخص گرديد:
1- شركت پلي نار (سهامي عام) با اعلام قيمت براي هر سهم 8200 ريال و در مجموع 41 ميليارد ريال براي پنج درصد سهام شركت قدر برنده اول شناخته شد.
2- شركت پيشبرد ايرانيان با اعلام قيمت براي هر سهم 7500 ريال و در مجموع 5/37 ميليارد ريال براي پنج درصد سهام شركت قدر، برنده دوم شناخته شد.
طبق اسناد مزايده نفر برنده ظرف مدت مقرر بايد كل مبلغ مورد معامله را نقدا به فروشنده تسليم نمايد. بر اساس اين مزايده قيمت بازار غير رسمي شركت توليدي لوله‌هاي دوجداره قدر معادل 820 ميليارد ريال خواهد بود حجم توليدات اين شركت در حال حاضر 12000 الي 13000 تن مي‌باشد كه تا پايان سال 1385 به 35000 تن خواهد رسيد. اما آمار و شواهد نشان مي‌دهد كه شركت قبل از پايان سال 1383 بخش قابل توجهي از برنامه خود را پوشش داده و مديران شركت كوشش دارند تا پايان سال 1384 برنامه‌هاي تكميل ظرفيت خود را عملي كنند.

روزنامه دنياي اقتصاد


با توجه به پتانسيل شركت قدر حتما پلي نار را در روز بازگشايي بگيريد و درميان مدت نگه داريد .
هر كسي مسوول تصميم خود مي باشد
 
بالا