سوال ازدوستان عزيز خصوصاجناب آقاي كامران گرامي

همايون طاهري

Member
عضو تازه
باسلام خدمت دوستان عزيز.لطفادرصورت امكان نظرشخصي تان رادرباره سبدزيرواحياناتوصيه هاي جابجايي اعلام بفرماييد.باتشكر.
1)وبانك =1344سهم =22٪
2)وغدير=2532سهم =18٪
3)وصندوق =1500سهم =12٪چ
4)مداران =910سهم =9٪
5)وتوصا=2500سهم =8٪
6)ومعادن =802سهم =8٪
7)رانفور=192سهم =7٪
8)خاور=1654سهم =6٪
9)وصنا=602سهم =5٪
10)حمل ونقل توكا=1400سهم (باافزايش سرمايه )=5٪
 

س كامران

Member
کاربر فعال
معذورم

همايون عزيز
واقعيت آن است كه من معمولا از اظهار نظر در مورد سبدهاي شخصي عذر خواهي ميكنم زيرا به قول آقا مجيد؛ صلاح مملكت خويش خسروان دانند.
البته سبد شما شباهت زيادي به سبد من دارد؛ جز اينكه من مقدار گازلوله و زامياد و وساخت و مسكن هم دارم و شما بجايش وتوصا و ديزل و وصنا و وصندوق داريد. كه بجز گاز لوله بقيه به نوعي داراي ساختار مشابهند.
بجاي مداران و توكا هم مقادير جزيي از سهامي مانند سفارس و فوكا دارم.

در مجموع سبدتان با سليقه من جور است؛ جز آنكه از گروه پترو خالي است.
 
بالا