سهگمت

بیوک آقا

Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
سهگمت = آتش زیر خاکستر فقط صبر کنید تا گزارش عملکرد 9 ماهه منتشر بشه و آنوقت فرق سهم قوی و ضعیف معلوم میشه اتفاقات عجیبی در راه هست...اندکی صبر
 
بالا