سهم خفته بازار

تکنیک23

مسدود شده
مسدود شده
خبرهای خوب ثشاهد همچنان روی کدال قرار می گیرد همانطور که انتظار می رفت حقوقی های زیادی این سهم را در p/e4 تا p/e5در حجم بالا خریدار این سهم باشد به طوری که از اول این هفته در حجم بالای ده میلیون این سهم را حقوقی ها جمع کردند بهترین سیگنال قیمتی این سهم
تا سه ماه آینده خرید ازقیمت 140 تا 170 و فروش 280 تا 320 تومان سیگنال حرکتی نمودار سهم خواهد بود
تا می توانید بخرید
ثشاهد سهمی با امنیت سرمایه گذاری کامل - حمایت خواهد شد- دارایهای زیاد - افزایش سود هر سهم و شرکت در مناقصه ها و برنده شده در اولین مناقصه
 
بالا