سهم برتر تابستان

شاهين اردلان

Member
کاربر فعال
سديد


اين شركت صاحب لوله اهواز و لوله سديد است.ارزش اين دو شركت طبق محاسبات بنده حداقل 2000 به هر سهم سديد است.


لوله سديد در 800 م دلار مناقصه شركت كرده كه اگر در 20٪ ان برنده شود سود ان تا 300 تعديل مي شود.به ازاي هر سهم سديد 1000 مي رسد.

لوله اهواز اگر طبق گفته مديرش 50 دلار به هر تن سود بدهد سودش به هر سهم 350 است.
پس ارزش ان با 65 ميليارد سرمايه بيش ار 100 ميليارد تومان است.به هر سهم 1000 مي رسد.

ضمنا بنده حداقل حساب كرده ام.

منتظر نقد اساتيد هستم.
 

Anonymous

Member
کاربر فعال
با عرض پوزش منظور لوله ماهشهر است كه اشتباها اهواز درج شده است.

ظرفيت اسمي اين كارخانه 350 هزار تن در سال است و لوله هاي 24 تا 56 اينچ دراين كارخانه توليد خواهد شد.طبق برآورد براي توليدات اين كارخانه تا 10 سال آينده نيازداخلي و خارجي وجود دارد و پيش‌بيني مي‌شود كه بابت هر تن 50 دلار سود حاصل شود.


با توليد 200هزار تن =10م دلار سود=سود3 8.6ميليارد تومان=86تومان افزايش سود سديد=با پ به ي 12=1000 تومان افزايش قيمت
سديد
 
بالا