سهام روبه رشد

alireza

Member
عضو تازه
دوستان ضمن توجه به وضعيت سهام مورد نظر خود به سهام توسعه صنايع بهشهر و بانك ملت و سايپا ديزل و خاور كه ريسك كمي دارند و در چند روز آينده بازدهي مناسبي خواهند داشت سهام فر آوري مواد معدني ـملي سرب وروي ـ سامان گستر وبوتان با ريسك بالاتر اما با سوددهي مناسب را نيز مد نظر داشته باشند.
 
بالا