سهام برتر برای خرید فردا کدامند؟

virangar1

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
الگوی تکنیکالی مثلث پهن شونده در غشصفا جواب داد و نمودار سهم در برخورد با کف حمایتی ، برگشت زده شد :

هدف اول قیمتی : ۲۷۰۰ تومان

هدف دوم پس از خروج از مثلث : محدوده ۵۰۰۰ تومان
 

navid35

Very Good Member
کاربر فعال
منتظر ورود نقدینگی سنگینی به بازار باشید با توجه به تصویب برداشتن 4 صفر پول ملی و بالا رفتن توان خرید مردم سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی می تواند سودآور ترین سرمایه گذاری در کشور باشد آثار و نتایج این طرح بسیار عالی است سعی کنید نقدینگی خود را تبدیل به سهام بنیادی بازار کنید که سود خوبی خواهید کرد
 

irbsoltani

Member
کاربر فعال
عضو تازه
ریسک های سکارون بسته بودن نماد کمی به مدت طولانی در بعضی مواقع از سال عدم شفاف بودن گزارش ها وواقعی نبودن زیان های ادوار کذشته سلیقه ای عمل کردن سهامدار عمده شناور زیاد سهم در دستان سهامداران جز وپراکندگی سهم در بازار وعدم انسجام بین انها نقدشوندگی پایین سهم نبودن بازار گردان ار سهم وافسار گسیختگی در رشد سهم قابل اتکا نبودن وپایداری در قیمت بالا ریزشی شدن دراولین وکوچکترین منفی عدم پیروی از گروهش وبازار
 

Boursineh

Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
ارزش بازار 20 تا از سهام گروه شیمیایی به ترتیب ارزش
شلعاب خیلی ارزشش پایینه
حتی اگه بخواد به سهم بعدی یعنی شسینا برسه باید قیمت 470 تومن الان سهم بشه 900 تومن1 . شلعاب 76 میلیارد تومن

2. شسینا 139 میلیارد تومن

3. شتوکا 211 میلیارد تومن

4.شدوص 248 میلیارد تومن

5.شکربن 455 میلیارد تومن

6.شبصیر 540 میلیارد تومن

7. پاکشو 564 میلیارد تومن

8. شکلر 601 میلیارد تومن

9. شمواد 903 میلیارد تومن

10. شوینده 963 میلیارد تومن

11. پاکسان 1105 میلیارد تومن

12. شگل 1166 میلیارد تومن

13. شاملا 1183 میلیارد تومن

14. شیران 4682 میلیارد تومن

15. جم پیلن 5593 میلیارد تومن

16. شاراک 5753 میلیارد تومن

17. نوری 10353 میلیارد تومن

18. زاگرس 15373 میلیارد تومن

19. تاپیکو 22591 میلیارد تومن

20. پارس 25100 میلیارد تومن
لیست بالا گروه شیمیای کامل شد ارزش بازار گروه شیمیایی 36 سهم به ترتیب ارزش

شلعاب با 76 میلیارد رتبه اول کم ارزشترین فارس 56098 میلیارد تومن پرارزشترین سهم گروهن

شلعاب حتی بخاد به سهم بعد شسینا برسه باید قیمت 470 تومن الان بشه 900 تومن

فقط شلعاب زیر 100 میلیارد


1 . شلعاب 76 میلیارد تومن2. شسینا 139 میلیارد تومن

3. ساینا 181 میلیارد تومن

4. شتوکا 211 میلیارد تومن

5.شدوص 248 میلیارد تومن

6.شفارس 313 میلیارد تومن

7.شپارس 362 میلیارد تومن

8.شکربن 455 میلیارد تومن

9.شبصیر 540 میلیارد تومن

10. پاکشو 564 میلیارد تومن

11. شکلر 601 میلیارد تومن

12.وپترو 623 میلیارد تومن

13.شغدیر 806 میلیارد تومن

14. شمواد 903 میلیارد تومن

15. شوینده 963 میلیارد تومن

16. پاکسان 1105 میلیارد تومن

17. شگل 1166 میلیارد تومن

18. شاملا 1183 میلیارد تومن

19.شپلی 2556 میلیارد تومن

20.خراسان 3075 میلیارد تومن

21.کرماشا 3084 میلیارد تومن

22.پترول 4538 میلیارد تومن

23. شیران 4682 میلیارد تومن

24.شیراز 4984 میلیارد تومن

25. جم پیلن 5593 میلیارد تومن

26. شاراک 5753 میلیارد تومن

27.شفن 6344 میلیارد تومن

28. نوری 10353 میلیارد تومن

29.شخارک 11959 میلیارد تومن

30.شپدیس 12581 میلیارد تومن

31. زاگرس 15373 میلیارد تومن

32.پارسان 22291 میلیارد تومن

33. تاپیکو 22591 میلیارد تومن

34. پارس 25100 میلیارد تومن

35.مارون 32178 میلیارد تومن

36.فارس 56098 میلیارد تومن


 

RED BIRD

Very Good Member
کاربر فعال
الگوی تکنیکالی مثلث پهن شونده در غشصفا جواب داد و نمودار سهم در برخورد با کف حمایتی ، برگشت زده شد :

هدف اول قیمتی : ۲۷۰۰ تومان


هدف دوم پس از خروج از مثلث : محدوده ۵۰۰۰ تومان
شبهرن و ولصنم هم همین وضعیت را دارند......و ایضا معاملاتشون به ته دیگ رسیده و حقوقی هاش هم دارن بزخری خوبی می کنن....
 

Boursineh

Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
لیست بالا گروه شیمیای کامل شد ارزش بازار گروه شیمیایی 36 سهم به ترتیب ارزش

شلعاب با 76 میلیارد رتبه اول کم ارزشترین فارس 56098 میلیارد تومن پرارزشترین سهم گروهن

شلعاب حتی بخاد به سهم بعد شسینا برسه باید قیمت 470 تومن الان بشه 900 تومن

فقط شلعاب زیر 100 میلیارد


1 . شلعاب 76 میلیارد تومن
2. شسینا 139 میلیارد تومن

3. ساینا 181 میلیارد تومن

4. شتوکا 211 میلیارد تومن

5.شدوص 248 میلیارد تومن

6.شفارس 313 میلیارد تومن

7.شپارس 362 میلیارد تومن

8.شکربن 455 میلیارد تومن

9.شبصیر 540 میلیارد تومن

10. پاکشو 564 میلیارد تومن

11. شکلر 601 میلیارد تومن

12.وپترو 623 میلیارد تومن

13.شغدیر 806 میلیارد تومن

14. شمواد 903 میلیارد تومن

15. شوینده 963 میلیارد تومن

16. پاکسان 1105 میلیارد تومن

17. شگل 1166 میلیارد تومن

18. شاملا 1183 میلیارد تومن

19.شپلی 2556 میلیارد تومن

20.خراسان 3075 میلیارد تومن

21.کرماشا 3084 میلیارد تومن

22.پترول 4538 میلیارد تومن

23. شیران 4682 میلیارد تومن

24.شیراز 4984 میلیارد تومن

25. جم پیلن 5593 میلیارد تومن

26. شاراک 5753 میلیارد تومن

27.شفن 6344 میلیارد تومن

28. نوری 10353 میلیارد تومن

29.شخارک 11959 میلیارد تومن

30.شپدیس 12581 میلیارد تومن

31. زاگرس 15373 میلیارد تومن

32.پارسان 22291 میلیارد تومن

33. تاپیکو 22591 میلیارد تومن

34. پارس 25100 میلیارد تومن

35.مارون 32178 میلیارد تومن

36.فارس 56098 میلیارد تومن
شلعاب ارزش پایین 76 ملیارده کل سهم 160 ملیونه 94 ملیون دست سهامدار عمده کل شناور سهم 66 ملیونه میشه 31 ملیاردکه بیشترش جمع کردن
 

Boursineh

Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
لیست بالا گروه شیمیای کامل شد ارزش بازار گروه شیمیایی 36 سهم به ترتیب ارزش

شلعاب با 76 میلیارد رتبه اول کم ارزشترین فارس 56098 میلیارد تومن پرارزشترین سهم گروهن

شلعاب حتی بخاد به سهم بعد شسینا برسه باید قیمت 470 تومن الان بشه 900 تومن

فقط شلعاب زیر 100 میلیارد


1 . شلعاب 76 میلیارد تومن
2. شسینا 139 میلیارد تومن

3. ساینا 181 میلیارد تومن

4. شتوکا 211 میلیارد تومن

5.شدوص 248 میلیارد تومن

6.شفارس 313 میلیارد تومن

7.شپارس 362 میلیارد تومن

8.شکربن 455 میلیارد تومن

9.شبصیر 540 میلیارد تومن

10. پاکشو 564 میلیارد تومن

11. شکلر 601 میلیارد تومن

12.وپترو 623 میلیارد تومن

13.شغدیر 806 میلیارد تومن

14. شمواد 903 میلیارد تومن

15. شوینده 963 میلیارد تومن

16. پاکسان 1105 میلیارد تومن

17. شگل 1166 میلیارد تومن

18. شاملا 1183 میلیارد تومن

19.شپلی 2556 میلیارد تومن

20.خراسان 3075 میلیارد تومن

21.کرماشا 3084 میلیارد تومن

22.پترول 4538 میلیارد تومن

23. شیران 4682 میلیارد تومن

24.شیراز 4984 میلیارد تومن

25. جم پیلن 5593 میلیارد تومن

26. شاراک 5753 میلیارد تومن

27.شفن 6344 میلیارد تومن

28. نوری 10353 میلیارد تومن

29.شخارک 11959 میلیارد تومن

30.شپدیس 12581 میلیارد تومن

31. زاگرس 15373 میلیارد تومن

32.پارسان 22291 میلیارد تومن

33. تاپیکو 22591 میلیارد تومن

34. پارس 25100 میلیارد تومن

35.مارون 32178 میلیارد تومن

36.فارس 56098 میلیارد تومن
شلعاب 73 ملیارد مفت بود مفت تر شد
 

Boursineh

Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
لیست بالا گروه شیمیای کامل شد ارزش بازار گروه شیمیایی 36 سهم به ترتیب ارزش

شلعاب با 76 میلیارد رتبه اول کم ارزشترین فارس 56098 میلیارد تومن پرارزشترین سهم گروهن

شلعاب حتی بخاد به سهم بعد شسینا برسه باید قیمت 470 تومن الان بشه 900 تومن

فقط شلعاب زیر 100 میلیارد


1 . شلعاب 76 میلیارد تومن
2. شسینا 139 میلیارد تومن

3. ساینا 181 میلیارد تومن

4. شتوکا 211 میلیارد تومن

5.شدوص 248 میلیارد تومن

6.شفارس 313 میلیارد تومن

7.شپارس 362 میلیارد تومن

8.شکربن 455 میلیارد تومن

9.شبصیر 540 میلیارد تومن

10. پاکشو 564 میلیارد تومن

11. شکلر 601 میلیارد تومن

12.وپترو 623 میلیارد تومن

13.شغدیر 806 میلیارد تومن

14. شمواد 903 میلیارد تومن

15. شوینده 963 میلیارد تومن

16. پاکسان 1105 میلیارد تومن

17. شگل 1166 میلیارد تومن

18. شاملا 1183 میلیارد تومن

19.شپلی 2556 میلیارد تومن

20.خراسان 3075 میلیارد تومن

21.کرماشا 3084 میلیارد تومن

22.پترول 4538 میلیارد تومن

23. شیران 4682 میلیارد تومن

24.شیراز 4984 میلیارد تومن

25. جم پیلن 5593 میلیارد تومن

26. شاراک 5753 میلیارد تومن

27.شفن 6344 میلیارد تومن

28. نوری 10353 میلیارد تومن

29.شخارک 11959 میلیارد تومن

30.شپدیس 12581 میلیارد تومن

31. زاگرس 15373 میلیارد تومن

32.پارسان 22291 میلیارد تومن

33. تاپیکو 22591 میلیارد تومن

34. پارس 25100 میلیارد تومن

35.مارون 32178 میلیارد تومن

36.فارس 56098 میلیارد تومن
شلعاب با رنج اخر وقت مثبت ۴ فردام خریدن
 

Aminee

Very Good Member
کاربر فعال
بازی روی شمواد شرنگی ثنظام تمام شد


#وبرق #نیرو سرمایه از بهترین فرصتهای خرید بازار پایه هستند
 

Traderwolf

Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
خبر افزایش سرمایه وبرق بیاد حداقل قیمتش از نظر من 6000 تومنه
 

Traderwolf

Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
#وبرق
این فقط یک سیگنال خرید نیست...
تحلیل بنیادی نماد و زیر مجموعه ها به شرح زیر میباشد:
2019-08-02_151245.jpg

1_ مالک 20% توزیع نیروی برق استان زنجان (سرمایه ثبت شده این شرکت در پرتفوی موجود وبرق 1 میلیون تومان!)
2_ مالک 20%توزیع نیروی برق استان قزوین (سرمایه ثبت شده این شرکت در پرتفوی موجود وبرق 1 میلیون تومان!)
3_ مالک 53.31% صانع روی زنجان شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق با خرید 49.2% سهام شرکت به صورت مستقیم و 4.11% از طریق شرکت توسعه فن آوری روی گستران زنجان (سرمایه ثبت شده این شرکت در پرتفوی موجود #وبرق 8 میلیارد تومان! سرمایه کارخانه تولید شمش روی 8 میلیارد!)
4_ مالک 99% شرکت توسعه فن آوری روی گستران زنجان (و توجه ویژه بفرمایید که سهامدار عمده #وبرق هست و با فروشسهام #وبرق توسط این شرکت خود #وبرقسود میبره!)
5_ مالک 82% شرکت مهندسین اندیشمند شمال غرب (شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق به صورت مستقیم معادل 33% و از طریق شرکت توسعه فن آوری روی گستران زنجان معادل 49% جمعا برابر 82% از سهام شرکت مذکور را دارد. موضوع فعالیت: مشاوره، مهندسی، مطالعات فنی ومهندسی، مدیریت و تامین دانش های فنی مورد نیاز صنایع برق و انرژی در زمینه های مختلف طراحی و ساخت، نصب و برآورد، نظارت ، بازرسی و ارزیابی در بخش های مختلف توزیع، انتقال، تولید، مصرف، کنترل و راه اندازی، ابزار دقیق و ساختمان می باشد.)
6_ مالک 10% پالایش روغنهای صنعتی زنگان (سرمایه ثبت شده این شرکت3 میلیارد!)
اما چیزی که نظر من رو به خودش جلب کرده نه صانع روی هست نه روی گستران نه مهندسین اندیشمند شمال غرب. نظرم به 20% توزیع نیروی برق استان زنجان و 20% توزیع نیروی برق استان قزوین جلب شده و دلیلش هم این خبر هست که لینک خبر رو براتون میذارم :
تیتر خبر: دولت مصوبه افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی برق منطقه ای را ابلاغ کرد.
لینک خبر: تیتر خبر رو در گوگل جستوجو بفرمایید لینک خبر در سایهای خبری خواهد آمد.
همچنین در سایت برق منطقه استان زنجان در انتهای سایت مشاهده میشود که گفته: در سال ۱۳۸۶ کلیه اختیارات برق منطقه‌ای زنجان در محدوده جغرافیایی شهر زنجان به شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان و در محدوده شهر قزوین به شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین منتقل شد. لینک سایت مربوطه: https://zrec.co.ir
موفق و پرسود باشید.
 

Traderwolf

Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
اینم خبر افزایش سرمایه شرکتهای برق منطقه ای تو سایت ایرنا
2019-08-03_230118.jpg

تهران- ایرنا- دولت با افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی برق منطقه ای استان های آذربایجان، اصفهان، باختر، تهران، خراسان، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، غرب، فارس، کرمان، گیلان، مازندران، هرمزگان و یزد و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو با افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی برق منطقه ای استان های آذربایجان، اصفهان، باختر، تهران، خراسان، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، غرب، فارس، کرمان، گیلان، مازندران، هرمزگان و یزد و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران موافقت کرد.
هیات وزیران در جلسه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، ماده ۶ اساسنامه شرکت‌های سهامی برق منطقه‌ای و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران را اصلاح کرد.
براین اساس، مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروطی بلامانع است.
همچنین وزارت نیرو در اجرای حکم مذکور و بر اساس موافقت مجامع عمومی فوق العاده شرکت های برق منطقه ای آذربایجان، اصفهان، باختر، تهران، خراسان، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، غرب، فارس، کرمان، گیلان، مازندران، هرمزگان و یزد و مدیریت شبکه برق ایران به عنوان شرکت های تابعه شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، خواستار افزایش سرمایه آن شرکت ها شد که در هیات وزیران به تصویب رسید.
گفتنی است، این اصلاحیه پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ شده است.
 

virangar1

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
الگوی تکنیکالی مثلث پهن شونده در غشصفا جواب داد و نمودار سهم در برخورد با کف حمایتی ، برگشت زده شد :

هدف اول قیمتی : ۲۷۰۰ تومان

هدف دوم پس از خروج از مثلث : محدوده ۵۰۰۰ تومان

غشصفا را که در بالا پیشنهاد دادم ، صف خرید شد .

پیشنهاد بعدی :

بهپاک موقعیت مناسب خرید :

 

هخامنش

Very Good Member
کاربر فعال
استقبال از گروههای کوچک و همچنین بازار پایه روز به روز بیشتر میشود .بازار پایه همچنان پر تقاضا می باشد. خیلی از سهمهای بازار پایه همین الان هنوز به قیمتهای سالهای قبل نرسیده اند.قوانین جدید بازار پایه تا چندین ماه اینده اجرا نمیشود که البته بسیاری از تحلیلگران معتقد قوانین جدید حتی به نفع سهامداران و رشد بهتر تر سهمهای این گروه خواهد شد. روزی ۳درصد و یک روز بدون نوسان در هفته فوق العاده می باشد . سهم مستعد و اینده دار بخرین بدون توجه به اینکه کدام بازار است.
 

mehran5

Very Good Member
کاربر فعال
با توجه به اخبار مجامع سه قلوها و موضوعات مطروحه در خصوص حل مشکل آب، پیگیری ثبت افزایش سرمایه به منظور تامین منابع لازم و مطالب طرح شده در خصوص قراردادها و همچنین بیان شفاهی و تاکید یکی از سهامداران اصلی مبنی بر افزایش قیمت این سهام به بالای سیصد تومان، بزودی شاهد قیمت هایی در حد کازرو و شجم و ممسنی برای جهرم، داراب و فسا خواهیم بود. بررسی فرمایید. موفق و پیروز باشید.
 

Uta2

Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
دفارا،دلر،دپارس و کلا گروه دارویی بھترین سھام بازار
 

msa

Very Good Member
کاربر فعال
الگوی تکنیکالی مثلث پهن شونده در غشصفا جواب داد و نمودار سهم در برخورد با کف حمایتی ، برگشت زده شد :

هدف اول قیمتی : ۲۷۰۰ تومان


هدف دوم پس از خروج از مثلث : محدوده ۵۰۰۰ تومان


بسیار حرفه ای دارند سهم را جمع می کنند

فرصتهای ناب خرید زیر ۲۰۰۰ تومن را از دست ندهید

صف خرید غشان را ببینید

غشصفا حدود ۲/۵ برابر غشان ، فروش عملیاتی و EPS دارد و قیمتش دست کم باید دو برابر غشان باشد
 

obese456

Very Good Member
کاربر فعال
تمام کانالهای تلگرامی جز عده معدودی حرفی از خودرویی ها نمی زنن حتی تحلیل گران بنیادی . فعلا سکوت کردن
........................البته با رشدی ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی تازه بخر بخر راه می اندازن.........

پس بدانید بیشترین سود را امسال سهام خودرویی خواهند داد همیشه برعکس کلیت رفتار کنید ..در این گروه رو خودرو اصلا شک نکنید
 
بالا