سلام و تبريك

مجيد قزلجه

Member
عضو تازه
كاميار عزيز - علي آقاي مددي و .. سلام
خانه جديد مبارك. احساس گم شدن ميكردم بد جوري عادت كرده بودم. از زحمات شما و بقيه دوستان كه در شكل گرفتن محيط جديد كمك كردند تشكر ميكنم.اميدوارم سلامتيان برقرار و روزهاي خوش در انتظارتان باشد.
 
بالا