سفیر جدید لهستان رونوشت استوارنامه خود را تسلیم دکتر ظریف کرد

iranembberlin

Member
کاربر فعال
عضو تازه
سفیر جدید لهستان رونوشت استوارنامه خود را تسلیم دکتر ظریف کرد

"یاروسواف مارچین دومانسکی" سفیر جدید لهستان در ایران عصر امروز ضمن دیدار و گفتگو با دکتر محمد جواد ظریف، رونوشت استوار نامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کرد.
خبرهای مشابه دیگر در سایت سفارت ایران در برلین
 
بالا