سرمایه گذاری ساختمان نوین

کوشکک

Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
وثنو قبل از بسته شدن
قیمت سهم مخصوصا پایین نگه داشتن تا سهام قوامین را مفت خوری کنند
در زمان بسته شدند هم پرتفوی وثنو از جمله کرمان و ثنوسا و ونوین و.....
رشد خوبی کردند
با این تفاسیر و رشد عالی پرتفوی وثنو که در حال حاضر حدود630 تومان هست
قیمت های زیر 400 تومان فقط فرصت خرید هست این سهم با پرتفوی طلایی که دارد جای رشد بسیار دارد
 

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
وثنو 10 واحدآپارتمان دارد که آنهارا هم برای فروش به مزایده گذاشته است ........................................................
امسال باید ازمحل فروش سرمایه گزاری هایش 100تومان سودشناسائی کنه ........................................................
قیمت سهم 300تومان
 

باتوسای

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
همه زیرمجموعه ایش درحال رشدهستند.................................................
بایدفروش املاکش را شفاف سازی کنه ...................................................
 

(کیمیاگر)

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
بازار هنوز به ارزش این سهم پی نبرده..
۵۵۰ را که رد کرد.ان وقت برای خریدش دست و پا میزنند.
امروز صف خرید خواهد شد..
 

کوشکک

Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
فریب این رنج های منفی نخورید
وساخت و کرمان برای 20 درصد بسته شدند
وثنو فقط فرصت خرید هست در این قیمت ها
 

محمودیا

Very Good Member
کاربر فعال
اخبار ضدونقیض در مورد وساخت و سهام صدر هاشمی در بازار وجود داره....
اگر صدر هاشمی از برج وساخت پایین کشیده بشه.......وثنو جایگاه بسیار عالی خواهد داشت.
 

کوشکک

Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
ونوین صف خرید
کرمان صف خرید
حسیر صف خرید
وساخت کم کم صف خرید
فروش وثنو فقط یک اشتباه بزرگ
 

کوشکک

Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
امروز با نسبت خریدار به فروشنده و رنج های وحشتناک منفی
به این نتیجه رسیدم که سهامدارهای پول دار این سهم امروز نشان دادند که سطح فکری کوچکی دارند
امروز خیلی ها از بزرگان که فکر نوسان بودند نقره داغ شدند
 
بالا