سرمايه شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران دو برابر شد

شمس

مسدود شده
مسدود شده
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس اقتصاد
افزايش صددرصدي سرمايه شركت ملي سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران با تاييد سهامدار عمده (بانك ملي ايران) به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده اين شركت رسيد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، موضوع افزايش سرمايه اين شركت قبل از اين به شرط اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي به تاييد سازمان بورس اوراق بهادار و بازرس قانوني رسيده بود.
اين افزايش سرمايه به نسبت ‌٧٠ درصد آورده نقدي و ‌٣٠ درصد اندوخته سرمايه‌اي صورت مي‌گيرد.
سرمايه شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي در زمان حاضر يك تريليون و ‌٦١٠ ميليارد ريال است كه به يك ميليارد و ‌٦١٠ ميليون سهم يك هزار ريالي با نام تقسيم و صد در صد بهاي اسمي آن پرداخت شده است.
سود پرداختي پايان دوره مالي نيز در اين مجمع ‌١٣٥ ريال به ازاي هر سهم تعيين گرديد.
شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران (سهامي عام) سال ‌١٣٧٠ فعاليت خود را با سرمايه اوليه يكصد ميليارد ريال آغاز كرد.
بازسازي، نوسازي، اداره و نگهداري، اصلاح، توسعه، ادغام و انحلال انواع شركت‌ها و موسسه‌هاي اقتصادي داخل و خارج از كشور، آماده‌سازي شركت مورد سرمايه‌گذاري براي فروش سهام آنها در بورس، فراهم كردن بستر لازم براي ورود و پذيرش شركت‌ها در بورس و مشاركت و سرمايه‌گذاري با شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي خارجي ازجمله فعاليت‌هاي اصلي اين شركت محسوب مي‌شود
از ديگر فعاليت‌هاي اين شركت مي‌توان به تشكيل و تاسيس انواع شركت‌هاي توليدي و صنعتي، خدماتي و مهندسي، بازرگاني و ساختماني و موسسات اقتصادي داخلي و خارجي، استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي و انتشار اوراق مشاركت و خريد و فروش كليه‌ي اوراق بهادار و سهام شركت‌هاي داخلي و خارجي اشاره كرد.
سهامداران اين شركت را بانك ملي ايران با ‌٦٤ درصد، مديريت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران با ‌٦٧/٨ درصد، موسسه همياري كوثر با ‌٨/٤ درصد، بانك مسكن با ‌٣/٣ درصد، سرمايه‌گذاري تدبير با ‌٨/٢ درصد و ساير سهامداران حقوقي و حقيقي تشكيل مي‌دهند.
درآمدهاي شركت در سال مالي گذشته دو تريليون و ‌١٦٨ ميليارد و ‌٥٧٢ ميليون ريال بود كه نسبت به آخرين بودجه تعديلي ‌٣ درصد رشد داشت.
سبد سهام اين شركت از ‌١١٢ شركت و ‌١٥ گروه صنايع گوناگون تشكيل شده است كه در اين ميان در ‌٢٣ شركت حق انتخاب مدير و در ‌٢٣ شركت حق كنترل و نظارت دارد. ارزش سبد سهام شركت نسبت به ابتداي دوره ‌١٤٤ درصد رشد نشان مي‌دهد.
‌٩٥ درصد از ارزش روز شركت به سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران اختصاص داشته و بقيه به سهام شركت‌هاي خارج از بورس و ساير سرمايه‌گذاري‌ها اختصاص يافته است.
حجم معاملات سهام شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران از ‌٥٣٩ ميليارد ريال در دوره مالي سال ‌١٣٨١ به يك تريليون و ‌٢٢٤ ميليارد ريال در سال گذشته رسيد كه ‌٢/١٥ درصد از حجم معاملات شركت‌هاي گروه واسطه‌گري مالي را به خود اختصاص داد و رتبه‌ نخست را از اين نظر كسب كرد.
شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران با اختصاص ‌٨/١ درصد كل معاملات بورس در سال مالي ‌١٣٨٢ رتبه دهم ميان تمامي شركت‌هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران را داشت.
ارزش روز سهام شركت در بازار سرمايه با حفظ رتبه چهارم ميان تمامي شركت‌هاي بورس، رتبه نخست ميان شركت‌هاي سرمايه‌گذاري پذيرفته شده در بورس را دارد، به طوري كه ارزش سهام اين شركت رشدي معادل ‌٥٢٨ درصد را به دست آورد
 

Anonymous

Member
کاربر فعال
شمس گفت:
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس اقتصاد
افزايش صددرصدي سرمايه شركت ملي سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران با تاييد سهامدار عمده (بانك ملي ايران) به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده اين شركت رسيد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، موضوع افزايش سرمايه اين شركت قبل از اين به شرط اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي به تاييد سازمان بورس اوراق بهادار و بازرس قانوني رسيده بود.
اين افزايش سرمايه به نسبت ‌٧٠ درصد آورده نقدي و ‌٣٠ درصد اندوخته سرمايه‌اي صورت مي‌گيرد.
سرمايه شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي در زمان حاضر يك تريليون و ‌٦١٠ ميليارد ريال است كه به يك ميليارد و ‌٦١٠ ميليون سهم يك هزار ريالي با نام تقسيم و صد در صد بهاي اسمي آن پرداخت شده است.
سود پرداختي پايان دوره مالي نيز در اين مجمع ‌١٣٥ ريال به ازاي هر سهم تعيين گرديد.
شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران (سهامي عام) سال ‌١٣٧٠ فعاليت خود را با سرمايه اوليه يكصد ميليارد ريال آغاز كرد.
بازسازي، نوسازي، اداره و نگهداري، اصلاح، توسعه، ادغام و انحلال انواع شركت‌ها و موسسه‌هاي اقتصادي داخل و خارج از كشور، آماده‌سازي شركت مورد سرمايه‌گذاري براي فروش سهام آنها در بورس، فراهم كردن بستر لازم براي ورود و پذيرش شركت‌ها در بورس و مشاركت و سرمايه‌گذاري با شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي خارجي ازجمله فعاليت‌هاي اصلي اين شركت محسوب مي‌شود
از ديگر فعاليت‌هاي اين شركت مي‌توان به تشكيل و تاسيس انواع شركت‌هاي توليدي و صنعتي، خدماتي و مهندسي، بازرگاني و ساختماني و موسسات اقتصادي داخلي و خارجي، استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي و انتشار اوراق مشاركت و خريد و فروش كليه‌ي اوراق بهادار و سهام شركت‌هاي داخلي و خارجي اشاره كرد.
سهامداران اين شركت را بانك ملي ايران با ‌٦٤ درصد، مديريت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران با ‌٦٧/٨ درصد، موسسه همياري كوثر با ‌٨/٤ درصد، بانك مسكن با ‌٣/٣ درصد، سرمايه‌گذاري تدبير با ‌٨/٢ درصد و ساير سهامداران حقوقي و حقيقي تشكيل مي‌دهند.
درآمدهاي شركت در سال مالي گذشته دو تريليون و ‌١٦٨ ميليارد و ‌٥٧٢ ميليون ريال بود كه نسبت به آخرين بودجه تعديلي ‌٣ درصد رشد داشت.
سبد سهام اين شركت از ‌١١٢ شركت و ‌١٥ گروه صنايع گوناگون تشكيل شده است كه در اين ميان در ‌٢٣ شركت حق انتخاب مدير و در ‌٢٣ شركت حق كنترل و نظارت دارد. ارزش سبد سهام شركت نسبت به ابتداي دوره ‌١٤٤ درصد رشد نشان مي‌دهد.
‌٩٥ درصد از ارزش روز شركت به سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران اختصاص داشته و بقيه به سهام شركت‌هاي خارج از بورس و ساير سرمايه‌گذاري‌ها اختصاص يافته است.
حجم معاملات سهام شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران از ‌٥٣٩ ميليارد ريال در دوره مالي سال ‌١٣٨١ به يك تريليون و ‌٢٢٤ ميليارد ريال در سال گذشته رسيد كه ‌٢/١٥ درصد از حجم معاملات شركت‌هاي گروه واسطه‌گري مالي را به خود اختصاص داد و رتبه‌ نخست را از اين نظر كسب كرد.
شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران با اختصاص ‌٨/١ درصد كل معاملات بورس در سال مالي ‌١٣٨٢ رتبه دهم ميان تمامي شركت‌هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران را داشت.
ارزش روز سهام شركت در بازار سرمايه با حفظ رتبه چهارم ميان تمامي شركت‌هاي بورس، رتبه نخست ميان شركت‌هاي سرمايه‌گذاري پذيرفته شده در بورس را دارد، به طوري كه ارزش سهام اين شركت رشدي معادل ‌٥٢٨ درصد را به دست آورد
 
بالا