سبد خودروي

بورس باز.

Member
عضو تازه
سبدي با بازده صددرصداز31/4تا31/5
رنا-ايران خودروديزل -ايران خودرو-سايپا-سايپاديزل-زامياد :wink:
 

بابك بورس‌باز

Member
کاربر فعال
بابا دمت گرم. شما دست از اين سبدت برنمي‌داري؟! لطفا بيشتر توضيح بده كه كدام قرار است 400٪ و كدام 200٪ و كدام 50٪ و كدام 0٪ رشد مي‌كند كه برآورد آن 100٪ مي‌شود. بدين ترتيب ما همون چهارصد درصدي رو بخريم كه صفا كنيم!
 

سرمايه گذار

Member
کاربر فعال
خودرو

با وضعيت خوب ايجاد شده براي خودرويي ها (بخصوص ايران خودرو با آمدن پارسيان) چنانچه تاريخ مورد نظر جناب بورس باز را 30/7/83 در نظر بگيريم احتمال بوقوع پيوستن پيش بيني ايشان خيلي زياد شده است.
 
بالا