سایرا ( ایرانیت )

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
یک سری بحث
مجمع حدود 40 دقیقه با تاخیر برگذاری شد به علت احترام به 3نخاله شخصی از طرف گنجی بیاند تا قبل از امدن این 3نخاله درصد حاضر 49 درصد بود که با ورود این 3نخاله درصد حاضر شد حدود 61 درصد اول خواندن نظر حسابرس بعد سوال وجواب سهامدارن خلاصه این سوال جواب زمین اصفهان بطور کل صاف شده شرکت درخواست تفکیک از صنعتی به مسکونی را داده است زمین اصفهان ایندفعه به صورت رسمی اعلام کردند 192هزار متر مربع البته دفعات قبل کمتر اعلام میکردند 12میلیارد تومان بخشیدگی بیمه ودارایی حدود 20 میلیارد فعلاتا الان بخشیدگی جریمه بانکها البته چون مجمع وصورتهای مالی برای سال 95 بود واین بخشیدگیها برای سال 97 در صورتهای مالی 95 منعکس نشده بود مدیریت گفت تا قبل از سال سعی میکنیم مجمع سال مالی 96 و97 را برگزار کنیم که اگر نشد نهایت تا 98/2مجمع برگزار خواهد شد و این بخشیدگیها در صورتهای مالی شرکت منعکس میشود
چرا همه حقیقتهای مجمع رو نمیگی؟اگر نگی خودم میگما
 

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
یک سری بحث
مجمع حدود 40 دقیقه با تاخیر برگذاری شد به علت احترام به 3نخاله شخصی از طرف گنجی بیاند تا قبل از امدن این 3نخاله درصد حاضر 49 درصد بود که با ورود این 3نخاله درصد حاضر شد حدود 61 درصد اول خواندن نظر حسابرس بعد سوال وجواب سهامدارن خلاصه این سوال جواب زمین اصفهان بطور کل صاف شده شرکت درخواست تفکیک از صنعتی به مسکونی را داده است زمین اصفهان ایندفعه به صورت رسمی اعلام کردند 192هزار متر مربع البته دفعات قبل کمتر اعلام میکردند 12میلیارد تومان بخشیدگی بیمه ودارایی حدود 20 میلیارد فعلاتا الان بخشیدگی جریمه بانکها البته چون مجمع وصورتهای مالی برای سال 95 بود واین بخشیدگیها برای سال 97 در صورتهای مالی 95 منعکس نشده بود مدیریت گفت تا قبل از سال سعی میکنیم مجمع سال مالی 96 و97 را برگزار کنیم که اگر نشد نهایت تا 98/2مجمع برگزار خواهد شد و این بخشیدگیها در صورتهای مالی شرکت منعکس میشود
چرا نمیگی قراره شرکت رو منحل بکنن؟چرا نمیگی؟هان؟
 

yasbahary

Active Member
کاربر فعال
یه شیر پاک خورده ای پیدا میشه اطلاعاتی از ایرانیت بهمون بده
 

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
یک سری بحث
مجمع حدود 40 دقیقه با تاخیر برگذاری شد به علت احترام به 3نخاله شخصی از طرف گنجی بیاند تا قبل از امدن این 3نخاله درصد حاضر 49 درصد بود که با ورود این 3نخاله درصد حاضر شد حدود 61 درصد اول خواندن نظر حسابرس بعد سوال وجواب سهامدارن خلاصه این سوال جواب زمین اصفهان بطور کل صاف شده شرکت درخواست تفکیک از صنعتی به مسکونی را داده است زمین اصفهان ایندفعه به صورت رسمی اعلام کردند 192هزار متر مربع البته دفعات قبل کمتر اعلام میکردند 12میلیارد تومان بخشیدگی بیمه ودارایی حدود 20 میلیارد فعلاتا الان بخشیدگی جریمه بانکها البته چون مجمع وصورتهای مالی برای سال 95 بود واین بخشیدگیها برای سال 97 در صورتهای مالی 95 منعکس نشده بود مدیریت گفت تا قبل از سال سعی میکنیم مجمع سال مالی 96 و97 را برگزار کنیم که اگر نشد نهایت تا 98/2مجمع برگزار خواهد شد و این بخشیدگیها در صورتهای مالی شرکت منعکس میشود
میگن سهمتو وکالتی فروختی
 

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
یک سری بحث
مجمع حدود 40 دقیقه با تاخیر برگذاری شد به علت احترام به 3نخاله شخصی از طرف گنجی بیاند تا قبل از امدن این 3نخاله درصد حاضر 49 درصد بود که با ورود این 3نخاله درصد حاضر شد حدود 61 درصد اول خواندن نظر حسابرس بعد سوال وجواب سهامدارن خلاصه این سوال جواب زمین اصفهان بطور کل صاف شده شرکت درخواست تفکیک از صنعتی به مسکونی را داده است زمین اصفهان ایندفعه به صورت رسمی اعلام کردند 192هزار متر مربع البته دفعات قبل کمتر اعلام میکردند 12میلیارد تومان بخشیدگی بیمه ودارایی حدود 20 میلیارد فعلاتا الان بخشیدگی جریمه بانکها البته چون مجمع وصورتهای مالی برای سال 95 بود واین بخشیدگیها برای سال 97 در صورتهای مالی 95 منعکس نشده بود مدیریت گفت تا قبل از سال سعی میکنیم مجمع سال مالی 96 و97 را برگزار کنیم که اگر نشد نهایت تا 98/2مجمع برگزار خواهد شد و این بخشیدگیها در صورتهای مالی شرکت منعکس میشود

دوستان توجه داشته باشید جواد 277 اصلا 700هزارتا سهم نداره در مجمع که شرکت کرده بود فقط 100هزار تا داشت
 

جواد277

Well-Known Member
کاربر فعال
ادرس و شماره تلفن شرکت عوض شده است البته هنوز در دفتر جدید جای نگرفته اند
 

جواد277

Well-Known Member
کاربر فعال
ادرس و شماره تلفن شرکت عوض شده است البته هنوز در دفتر جدید جای نگرفته اند
ادرس جدید شرکت از روی پارک ساعی انتقال یافته به خیابان مطهری روبری ساختمان مهرام ولی هنوز تلفن ندارند که بزودی اعلام میشود
 
بالا