سایرا ( ایرانیت )

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
بعضی یا ..... تشریف دارند یا خودشان را به ........ زده اند نا ایرانیت کمتر از 2000تومان فروشنده نیستیم ونگاهمان به ایرانیت مثل زمین است تا از قیمت خرید خود سود حداقل 1000 درصدی نگیریم فروشنده نیستیم چون قیمت تمام شده پایین هم داریم ترسی نداریم ودر قیمتهای مناسب هم در حد توان اضافه میکنیم و در این بین با 20 درصد ان هم نوسان میگیریم
تازه فهمیدم چرا سایرا و وبرق رو فروختی بخاطر تسویه بدهی که به کارگزاری داشتی
 

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
بعضی یا ..... تشریف دارند یا خودشان را به ........ زده اند نا ایرانیت کمتر از 2000تومان فروشنده نیستیم ونگاهمان به ایرانیت مثل زمین است تا از قیمت خرید خود سود حداقل 1000 درصدی نگیریم فروشنده نیستیم چون قیمت تمام شده پایین هم داریم ترسی نداریم ودر قیمتهای مناسب هم در حد توان اضافه میکنیم و در این بین با 20 درصد ان هم نوسان میگیریم
حداقل فروشت رو اعلام میکردی
 

محمد رضا 025

Well-Known Member
کاربر فعال
هر 3 خرید کار جواد 277 هستش.کد به کد میکنه چند تا کد معاملاتی داره.
ما به کدام حرف شما اعتماد کنیم یک روز میایید و میگویید جواد 277 سه کد خرید و فروش دارد ,یک روز تبریک میگویید که جواد سهم رو خالی کرده است . تکلیف خودت رو روش کن که بدونیم با خودت چند چندی
 

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
ما به کدام حرف شما اعتماد کنیم یک روز میایید و میگویید جواد 277 سه کد خرید و فروش دارد ,یک روز تبریک میگویید که جواد سهم رو خالی کرده است . تکلیف خودت رو روش کن که بدونیم با خودت چند چندی
شما هم تمام سهم خود را فروختید مثل آقا جواد 277
 

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
ما به کدام حرف شما اعتماد کنیم یک روز میایید و میگویید جواد 277 سه کد خرید و فروش دارد ,یک روز تبریک میگویید که جواد سهم رو خالی کرده است . تکلیف خودت رو روش کن که بدونیم با خودت چند چندی
ایشان وقتی سکوت میکنن دنبال فروشنده ناامید میگردن
 

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
ما به کدام حرف شما اعتماد کنیم یک روز میایید و میگویید جواد 277 سه کد خرید و فروش دارد ,یک روز تبریک میگویید که جواد سهم رو خالی کرده است . تکلیف خودت رو روش کن که بدونیم با خودت چند چندی
3 کد که دارد و همه سهام خود را نیز فروخته و منتظر بیاد پایین دوباره بخره
 

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
ما به کدام حرف شما اعتماد کنیم یک روز میایید و میگویید جواد 277 سه کد خرید و فروش دارد ,یک روز تبریک میگویید که جواد سهم رو خالی کرده است . تکلیف خودت رو روش کن که بدونیم با خودت چند چندی
شما با خودت چند چندی؟
 

جواد277

Well-Known Member
کاربر فعال
97/11/17 تاریخ برگزاری مجمع ایرانیت است اخبار واقعی سهم را در مجمع بدست بیاروید
 

yasbahary

Active Member
کاربر فعال
چه دوستانی در مجمع شرکت میکنند لطفا اعلام کنند؟

97/11/17 تاریخ برگزاری مجمع ایرانیت است اخبار واقعی سهم را در مجمع بدست بیاروید
اقا جواد شما شرکت میکنید؟


شما که فروختید پس نمیتوانید در مجمع شرکت کنید و ما هم با لکما فعلا سهامداری میکنیم
شما که انقدر فعالید شرکت میکنید؟

سایر دوستان هم اعلام کنند.
 

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
چه دوستانی در مجمع شرکت میکنند لطفا اعلام کنند؟


اقا جواد شما شرکت میکنید؟شما که انقدر فعالید شرکت میکنید؟

سایر دوستان هم اعلام کنند.

حتما شرکت میکنم خیلی دوست دارم شما و آقا جواد رو از نزدیک ببینم آقا جواد به احتمال زیاد یکم از سهم رو داشته باشه برای شرکت در مجمع من هم یک عدد از سهم رو قبلا خریدم برای همچین روزی فقط برای اینکه آقا جواد رو از نزدیک ببینم
 
بالا