سایرا ( ایرانیت )

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
بعضی یا ..... تشریف دارند یا خودشان را به ........ زده اند نا ایرانیت کمتر از 2000تومان فروشنده نیستیم ونگاهمان به ایرانیت مثل زمین است تا از قیمت خرید خود سود حداقل 1000 درصدی نگیریم فروشنده نیستیم چون قیمت تمام شده پایین هم داریم ترسی نداریم ودر قیمتهای مناسب هم در حد توان اضافه میکنیم و در این بین با 20 درصد ان هم نوسان میگیریم
چرا با 20 درصدش نوسان میگیری؟چرا با کل سهامات نوسان نمیگیری؟
 

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
بعضی یا ..... تشریف دارند یا خودشان را به ........ زده اند نا ایرانیت کمتر از 2000تومان فروشنده نیستیم ونگاهمان به ایرانیت مثل زمین است تا از قیمت خرید خود سود حداقل 1000 درصدی نگیریم فروشنده نیستیم چون قیمت تمام شده پایین هم داریم ترسی نداریم ودر قیمتهای مناسب هم در حد توان اضافه میکنیم و در این بین با 20 درصد ان هم نوسان میگیریم
قیمت تمام شدت مگه چقدره؟
 

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
بعضی یا ..... تشریف دارند یا خودشان را به ........ زده اند نا ایرانیت کمتر از 2000تومان فروشنده نیستیم ونگاهمان به ایرانیت مثل زمین است تا از قیمت خرید خود سود حداقل 1000 درصدی نگیریم فروشنده نیستیم چون قیمت تمام شده پایین هم داریم ترسی نداریم ودر قیمتهای مناسب هم در حد توان اضافه میکنیم و در این بین با 20 درصد ان هم نوسان میگیریم
شما مشکل نقدینگی دارید چطور در حد توان اضافه میکنید؟شما که هیچ وقت قیمت تمام شدتون رو بالا نمیارید حتی اگر سهم طلا باشه
 

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
بعضی یا ..... تشریف دارند یا خودشان را به ........ زده اند نا ایرانیت کمتر از 2000تومان فروشنده نیستیم ونگاهمان به ایرانیت مثل زمین است تا از قیمت خرید خود سود حداقل 1000 درصدی نگیریم فروشنده نیستیم چون قیمت تمام شده پایین هم داریم ترسی نداریم ودر قیمتهای مناسب هم در حد توان اضافه میکنیم و در این بین با 20 درصد ان هم نوسان میگیریم
ترس نداری؟
 

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
بعضی یا ..... تشریف دارند یا خودشان را به ........ زده اند نا ایرانیت کمتر از 2000تومان فروشنده نیستیم ونگاهمان به ایرانیت مثل زمین است تا از قیمت خرید خود سود حداقل 1000 درصدی نگیریم فروشنده نیستیم چون قیمت تمام شده پایین هم داریم ترسی نداریم ودر قیمتهای مناسب هم در حد توان اضافه میکنیم و در این بین با 20 درصد ان هم نوسان میگیریم
مراقب باشید جواد 277 ازتون نوسان نگیره
 

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
بعضی یا ..... تشریف دارند یا خودشان را به ........ زده اند نا ایرانیت کمتر از 2000تومان فروشنده نیستیم ونگاهمان به ایرانیت مثل زمین است تا از قیمت خرید خود سود حداقل 1000 درصدی نگیریم فروشنده نیستیم چون قیمت تمام شده پایین هم داریم ترسی نداریم ودر قیمتهای مناسب هم در حد توان اضافه میکنیم و در این بین با 20 درصد ان هم نوسان میگیریم
شما هم خیلی ...........تشریف داشتید و از دوران بچگی ............تشریف داشتید.دست هر چی ..........رو از پشت بستی. از شما..............خودت هستی.
 

yasbahary

Active Member
کاربر فعال
یکی این شخص رو از برق بکشه معلوم نیست چی میگه

نياز به هماهنگي نداره هر وقت رسيد به اون قيمت ،گذاشتن فروش ازشون ميخرم
شاید اردر روی 500 بذارید روزهایی که هیچ معامله ای نمیشه افراد خسته بفروشن. تعداد زیادی فکر نمیکنم باشه

قبلا این سهمو داشتید میدونید
 

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
یکی این شخص رو از برق بکشه معلوم نیست چی میگه


شاید اردر روی 500 بذارید روزهایی که هیچ معامله ای نمیشه افراد خسته بفروشن. تعداد زیادی فکر نمیکنم باشه

قبلا این سهمو داشتید میدونید
رو 500 بهش بفروش گناه داره ثواب داره
 

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
بعضی یا ..... تشریف دارند یا خودشان را به ........ زده اند نا ایرانیت کمتر از 2000تومان فروشنده نیستیم ونگاهمان به ایرانیت مثل زمین است تا از قیمت خرید خود سود حداقل 1000 درصدی نگیریم فروشنده نیستیم چون قیمت تمام شده پایین هم داریم ترسی نداریم ودر قیمتهای مناسب هم در حد توان اضافه میکنیم و در این بین با 20 درصد ان هم نوسان میگیریم
خریدات انگار تکمیل نشده هر وقت تکمیل بشه میای از سهم تعریف میکنی
 

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
یکی این شخص رو از برق بکشه معلوم نیست چی میگه


شاید اردر روی 500 بذارید روزهایی که هیچ معامله ای نمیشه افراد خسته بفروشن. تعداد زیادی فکر نمیکنم باشه

قبلا این سهمو داشتید میدونید
یکی اینو از رو اجاق برداره
 

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
بعضی یا ..... تشریف دارند یا خودشان را به ........ زده اند نا ایرانیت کمتر از 2000تومان فروشنده نیستیم ونگاهمان به ایرانیت مثل زمین است تا از قیمت خرید خود سود حداقل 1000 درصدی نگیریم فروشنده نیستیم چون قیمت تمام شده پایین هم داریم ترسی نداریم ودر قیمتهای مناسب هم در حد توان اضافه میکنیم و در این بین با 20 درصد ان هم نوسان میگیریم
امروز باقی سهامات تو سایرا رو فروختی رفتی لکما خریدی ! ای شیطون . منم لکما دارم
 

پدیده قرن

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
بعضی یا ..... تشریف دارند یا خودشان را به ........ زده اند نا ایرانیت کمتر از 2000تومان فروشنده نیستیم ونگاهمان به ایرانیت مثل زمین است تا از قیمت خرید خود سود حداقل 1000 درصدی نگیریم فروشنده نیستیم چون قیمت تمام شده پایین هم داریم ترسی نداریم ودر قیمتهای مناسب هم در حد توان اضافه میکنیم و در این بین با 20 درصد ان هم نوسان میگیریم
صبر میکردی رو 2000 تومان میفروختی! حالا اشکال نداره ایشالله تو لکما جفتمون سود خوبی بکنیم
 
بالا