زدشت

ansani

Member
کاربر فعال
.سهم مقاومت 321ت رو شکونده وروند رو به رشدی داره با توجه به افزایش قیمت محصولات زراعی و دامی رشد سود اوری سهم حتمیست! به نظر من این سهم طلاست ودر کف قرار دارد......برای سرمایه گذاری گزینه بسیار عالی درشرایط تحریمیست.
 
بالا