رييس مجلس: مجلس محل خدمت است نه رسيدن به مقاصد سياسي

خبر خوان

New Member
مدیر کل انجمن
#1
رييس مجلس: مجلس محل خدمت است نه رسيدن به مقاصد سياسي


رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه متاسفانه برخي از نمايندگان در مجلس هشتم درباره هيچ ماده و طرحي اظهار نظري نکردند افزود: اما همين افراد در مسائل سياسي حرف زيادي داشتند، نبايد کسي به خاطر مقاصد سياسي به مجلس برود،...

ادامه خبر: ادامه...
 
بالا