رييس شوراي مركزي اتحاديه‌ انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان: دانش‌آموزان با شعار «دشمن را

خبر خوان

New Member
مدیر کل انجمن
#1
رييس شوراي مركزي اتحاديه‌ انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان: دانش‌آموزان با شعار «دشمن را زير پا نه، زير يك بند انگشت له مي‌كنيم» در انتخابات حاضر مي‌شوند


رئيس شوراي مركزي اتحاديه‌ انجمن‌هاي اسلامي دانش آموزان، گفت: دانش آموزان با شعار «دشمن را زير پا نه، زير يك بند انگشت خود له مي‌كنيم» در انتخابات مجلس شوراي اسلامي دسيسه‌هاي دشمنان را براي هميشه خنثي مي‌كنند.
 
بالا