رييس دانشگاه پيام نور خراسان رضوي: دانشگاهيان در انتخابات رسالت بسيار سنگيني برعهده د

خبر خوان

New Member
مدیر کل انجمن
#1
رييس دانشگاه پيام نور خراسان رضوي: دانشگاهيان در انتخابات رسالت بسيار سنگيني برعهده دارند


رييس دانشگاه پيام نور خراسان رضوي گفت: اين دانشگاه بعد از تهران، جايگاه دوم را از نظر تعداد نيرو انساني و هيات علمي را به دست آورده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)-منطقه...

ادامه خبر: ادامه...
 
بالا