رييس دانشگاه اروميه:بهترين راهکار در انتخابات، واگذاري سرنوشت به دست مردم است

خبر خوان

New Member
مدیر کل انجمن
#1
رييس دانشگاه اروميه:بهترين راهکار در انتخابات، واگذاري سرنوشت به دست مردم است

رييس دانشگاه اروميه با بيان اينکه نمايندگان وظيفه قانون گذاري محکم، قوي و همه جانبه را برعهده دارند و عمران و آباداني شهر بر عهده آنها نيست، گفت: هيچ نماينده‌اي حق دخالت در امور اجرايي دولت را ندارد.حسن صدقي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري...

ادامه خبر: ادامه...
 
بالا