ريك سانتورم: به آمريكايي كه در آن دين و سياست از هم جدا هستند، اعتقاد ندارم

خبر خوان

New Member
مدیر کل انجمن
#1
ريك سانتورم: به آمريكايي كه در آن دين و سياست از هم جدا هستند، اعتقاد ندارم

فرماندار سابق پنسيلوانيا در حالي براساس نظرسنجي‌هاي انجام شده از ديگر رقباي خود در انتخابات درون حزبي جمهوري خواهان جلوتر است كه وي سعي دارد با تمركز بر مسائل مذهبي خود را به محافظه كاران سنتي آمريكا نزديك كند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان...

ادامه خبر: ادامه...
 
بالا