دی ( بانک دی )

nrahimi

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
بانک صادرات هم ماده 141 بود ، یکی از سهامداراش چندوقت قبل تقاضای انحلال کرد
 

nrahimi

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
ماده 141ـ اگربراثرزیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان بـرود هیئـت مـدیره مکلـف اسـت بلافاصـله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت نماید تـا موضـوع انحـلال یـا بقا ءشـرکت مـورد شـورورای واقـع شود.هرگاه مجمع مزبوررای به انحلال شرکت ندهد باید درهمان جلـسه وبـا رعایـت مقـررات مـاده 6 ایـن قـانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. درصورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوقالعاده مبادرت ننمایـد ویـا مجمعـی کـه دعوت میشـود نتوانـد مطـابق مقـررات قـانونی منعقـدگردد هرذینفعـی مـیتوانـد انحـلال شـرکت را از6دادگـاه صلاحیتداردرخواست کند.


6f9205d9-f53b-4c34-9e12-59ecfaf70ae8.jpg
 

نوين بورس

Well-Known Member
کاربر فعال
اینکه تمام صنایع غذایی به این شدت وحشتناک در حال رشد هستند
و اینکه در بازار سهم 30 تومانی هم تقریبا داره صف فروش میشه
نشانه های بدی است برای مملکت
قطعا دید بازاریها بر قحطی و شرایط بد اقتصادی است
 

بهنام محمدیان

Well-Known Member
کاربر فعال
چون شما خبرنداری که نباید توهین کنی
پس بنده خدا چرت پرت نمیگفت
ازش عذرخواهی کن
میشه بفرمائید اون زمانی که این اقا سخن از تعلیق به میان آورد ، در کدام سایت رسمی و غیر رسمی خبرش درج شده بود ؟ یا بر اساس کدوم پیام ناظر سخن از تعلیق به میان آورده بود ؟؟

اون زمان حرفش مصداق چرت و پرت بود
 

mds

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
اتفاقی که نباید میفتاد افتاد
متاسفانه احتمال بازار پایه خیلی زیاده
 

حواس

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
بانک #دی و #سمگا با توجه به اتمام مهلت 3 ماهه ناشر به علت عدم رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان، نماد معاملاتی ناشر تعلیق می گردد.بدیهی است بازگشایی نماد معاملاتی ناشر منوط به رعایت الزامات ماده 7 بند 4دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان می باشد
 

طرلان

Well-Known Member
کاربر فعال
اتفاقا بهتره
شمواد خکاوه اینها خاطرتون نیست تا رفتند بازار پایه شروع به رشدهای چند ده برابری کردند
اره اونجا اول یک چهارم شدند بعد رشد ۱۰ برابری داشتند .. بانک دی هم انگاری تنش میخاره .. دست سهامدارا و سازمان را تو حنا گذاشته .. خستمون کرده مسخره بازهاش
 

حواس

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
اره اونجا اول یک چهارم شدند بعد رشد ۱۰ برابری داشتند .. بانک دی هم انگاری تنش میخاره .. دست سهامدارا و سازمان را تو حنا گذاشته .. خستمون کرده مسخره بازهاش
این مدیران بی شرف اگه ذره ای وجدان داشتند صورت های مالی رو سر موقع ارایه می کردند تا تعلیق نشه
 

h1362

Member
کاربر فعال
میشه بفرمائید اون زمانی که این اقا سخن از تعلیق به میان آورد ، در کدام سایت رسمی و غیر رسمی خبرش درج شده بود ؟ یا بر اساس کدوم پیام ناظر سخن از تعلیق به میان آورده بود ؟؟

اون زمان حرفش مصداق چرت و پرت بود
من که نمیدونم نویسنده اون مطلب کی بوده ولی هرکس بوده نشان داده که اطلاعات رانتی مناسبی داره
در هر صورت ا گر حرمتها رعایت بشه آدم از اومدن تو تاپیک بیشتر لذت میبره
 

ایزیس

New Member
کاربر فعال
عضو تازه
من فکر میکنم دی چون پولهاش زیاده و سود انباشته داره سعی میکنه تا بیخ دماوند رو بخره وگرنه مگه مریضه که بخواد ازش تجدید فضایی بده.
 
بالا