دشيمي (شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌)

مجتبی.

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
* تحلیل بنیادی #دشیمی بر اساس عملکرد 6 ماهه سال 96 *

فروش تحلیلی: 1.272.000 میلیون ریال علت این عدد که بیشتر نسبت به پیش بینی شرکت هستش.

هزینه های مواد اولیه 3.4% بیشتر در نظر گرفته شده نسبت به گزارش 6 ماهه به خاطر رشد ارز.

پیش بینی EPS شرکت در بودجه: 534 ریال که با P/E 6 سهم 3,204 ریال ارزش داره.

تحلیل EPS شرکت توسط ما: 697 ریال که با P/E 6 سهم 4,182 ریال ارزش داره.

......................................................................................................

اهداف تکنیکال در #دشیمی.......................................................................................................

* سیگنال خرید *

#دشیمی ... علت این سیگنال تعدیل مثبت 31% هستش که در تحلیل بهش رسیدیم.

گین پیش بینی: حدود 32%
 

مجتبی.

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
* تحلیل بنیادی #دشیمی بر اساس عملکرد 6 ماهه سال 96 *

فروش تحلیلی: 1.272.000 میلیون ریال علت این عدد که بیشتر نسبت به پیش بینی شرکت هستش.

هزینه های مواد اولیه 3.4% بیشتر در نظر گرفته شده نسبت به گزارش 6 ماهه به خاطر رشد ارز.

پیش بینی EPS شرکت در بودجه: 534 ریال که با P/E 6 سهم 3,204 ریال ارزش داره.

تحلیل EPS شرکت توسط ما: 697 ریال که با P/E 6 سهم 4,182 ریال ارزش داره.

......................................................................................................

اهداف تکنیکال در #دشیمی.......................................................................................................

* سیگنال خرید *

#دشیمی ... علت این سیگنال تعدیل مثبت 31% هستش که در تحلیل بهش رسیدیم.

گین پیش بینی: حدود 32%
* تحلیل بنیادی #دشیمی بر اساس گزارش 9 ماهه سال مالی 96 *

فروش تحلیلی: 1.200.225 میلیون ریال.

آیتم های تحلیلی ما: فروش 125.335 کیلوگرم آنتي بيوتيک ها با نرخ فروش هر کیلو میانگین کل سال 4,675,766 ریال و فروش 68.290 کیلوگرم قلبی و عروقی با نرخ فروش هر کیلو 2,586,982 ریال و فروش 149.635 کیلو ساير مواد موثره دارويي با نرخ فروش هر کیلو 2,242,623 ریال. عمده فروش شرکت از این سه محصول می باشد.

هزینه های بهای تمام شده نسبت به 9 ماهه ابتدای سال مالی بر اساس تناسب رشد 9 ماهه پارسال به پایان پارسال و تعمیم اون به امسال محاسبه شده.

تحلیل EPS شرکت توسط ما: 573 ریال که با P/E 6 سهم 3,438 ریال ارزش داره.

لازم به ذکر هستش که شرکت 200% افزایش سرمایه داده و ثبت شده و سود پیش بینی شده بر اساس سرمایه جدید یعنی 255,000 میلیون ریال محاسبه شده. علت کاهش پیدا کردن فروش و پیش بینی تحلیلی ما نسبت به 6 ماهه کاهش پیش بینی فروش و افزایش یه سری هزینه های صورت مالی سود زیان هستش که باعث افت 2% حاشیه سود پس از کسر مالیات نسبت به تحلیل قبلی شده و در نتیجه افت EPS شده ولی کماکان سهم از منظر ارزشی نسبت به قیمت بازار بالاتره.

@StockanalysiswithMojtaba
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
این شرکت یک شرکت دانش بنیان است
معاف ازمالیات
دومحصول پتاسیم کلاو وهسته شکر داروئی برای سال 98 سودخوشگلی خواهدساخت ..................................................
دتماد و دشیمی و دبالک طلا میشوند...........................................................................
قیمت امروز دشیمی 450تومانه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
این سهم دانش بنیان وصادراتی است ...اگه روز 200تا300سوداعلام کردتعجب نکنید.....................................................................
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
این شرکت یک شرکت دانش بنیان است
معاف ازمالیات
دومحصول پتاسیم کلاو وهسته شکر داروئی برای سال 98 سودخوشگلی خواهدساخت ..................................................
دتماد و دشیمی و دبالک طلا میشوند...........................................................................
قیمت امروز دشیمی 450تومانه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
...................................................................
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
ممکنه همه داروئی ها صف فروش بشن مهم نیست ولی دتماد ودشیمی ودبالک بایدصف خرید بمانند چون همه شرکت های داروئی محتاج این سهم شرکت هستند
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
این شرکت دانش بنیان است وتحریم پذیرنیست
بزودی ازچندمحصول جدیدش رونمائی میشه
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
ممکنه همه داروئی ها صف فروش بشن مهم نیست ولی دتماد ودشیمی ودبالک بایدصف خرید بمانند چون همه شرکت های داروئی محتاج این سهم شرکت هستند
دتماد ودشیمی صادراتی هستند
ممکنه همه داروئی ها صف فروش بشن مهم نیست ولی دتماد ودشیمی ودبالک بایدصف خرید بمانند چون همه شرکت های داروئی محتاج این سهم شرکت هستند
دتماد ودشیمی صادراتی هستند
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
مواداولیه داروئی که درداخل تولیدمی شوند دیگه اجازه ورود به کشور راندارند..............................
دتماد ودشیمی طلاهستند
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
دشیمی ودتماد ودبالک که تولیدکننده مواداولیه شرکت های داروئی هستنداین سه سهم طلای گروه داروئی هستند....
امسال سال این سه سهم است
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
دشیمی ودتماد ودبالک که تولیدکننده مواداولیه شرکت های داروئی هستند....طلای گروه داروئی هستند
 
بالا