دشيمي (شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌)

مجتبی.

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
#1
* تحلیل بنیادی #دشیمی بر اساس عملکرد 6 ماهه سال 96 *

فروش تحلیلی: 1.272.000 میلیون ریال علت این عدد که بیشتر نسبت به پیش بینی شرکت هستش.

هزینه های مواد اولیه 3.4% بیشتر در نظر گرفته شده نسبت به گزارش 6 ماهه به خاطر رشد ارز.

پیش بینی EPS شرکت در بودجه: 534 ریال که با P/E 6 سهم 3,204 ریال ارزش داره.

تحلیل EPS شرکت توسط ما: 697 ریال که با P/E 6 سهم 4,182 ریال ارزش داره.

......................................................................................................

اهداف تکنیکال در #دشیمی.......................................................................................................

* سیگنال خرید *

#دشیمی ... علت این سیگنال تعدیل مثبت 31% هستش که در تحلیل بهش رسیدیم.

گین پیش بینی: حدود 32%
 

مجتبی.

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
#2
* تحلیل بنیادی #دشیمی بر اساس عملکرد 6 ماهه سال 96 *

فروش تحلیلی: 1.272.000 میلیون ریال علت این عدد که بیشتر نسبت به پیش بینی شرکت هستش.

هزینه های مواد اولیه 3.4% بیشتر در نظر گرفته شده نسبت به گزارش 6 ماهه به خاطر رشد ارز.

پیش بینی EPS شرکت در بودجه: 534 ریال که با P/E 6 سهم 3,204 ریال ارزش داره.

تحلیل EPS شرکت توسط ما: 697 ریال که با P/E 6 سهم 4,182 ریال ارزش داره.

......................................................................................................

اهداف تکنیکال در #دشیمی.......................................................................................................

* سیگنال خرید *

#دشیمی ... علت این سیگنال تعدیل مثبت 31% هستش که در تحلیل بهش رسیدیم.

گین پیش بینی: حدود 32%
* تحلیل بنیادی #دشیمی بر اساس گزارش 9 ماهه سال مالی 96 *

فروش تحلیلی: 1.200.225 میلیون ریال.

آیتم های تحلیلی ما: فروش 125.335 کیلوگرم آنتي بيوتيک ها با نرخ فروش هر کیلو میانگین کل سال 4,675,766 ریال و فروش 68.290 کیلوگرم قلبی و عروقی با نرخ فروش هر کیلو 2,586,982 ریال و فروش 149.635 کیلو ساير مواد موثره دارويي با نرخ فروش هر کیلو 2,242,623 ریال. عمده فروش شرکت از این سه محصول می باشد.

هزینه های بهای تمام شده نسبت به 9 ماهه ابتدای سال مالی بر اساس تناسب رشد 9 ماهه پارسال به پایان پارسال و تعمیم اون به امسال محاسبه شده.

تحلیل EPS شرکت توسط ما: 573 ریال که با P/E 6 سهم 3,438 ریال ارزش داره.

لازم به ذکر هستش که شرکت 200% افزایش سرمایه داده و ثبت شده و سود پیش بینی شده بر اساس سرمایه جدید یعنی 255,000 میلیون ریال محاسبه شده. علت کاهش پیدا کردن فروش و پیش بینی تحلیلی ما نسبت به 6 ماهه کاهش پیش بینی فروش و افزایش یه سری هزینه های صورت مالی سود زیان هستش که باعث افت 2% حاشیه سود پس از کسر مالیات نسبت به تحلیل قبلی شده و در نتیجه افت EPS شده ولی کماکان سهم از منظر ارزشی نسبت به قیمت بازار بالاتره.

@StockanalysiswithMojtaba
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
#3
این شرکت یک شرکت دانش بنیان است
معاف ازمالیات
دومحصول پتاسیم کلاو وهسته شکر داروئی برای سال 98 سودخوشگلی خواهدساخت ..................................................
دتماد و دشیمی و دبالک طلا میشوند...........................................................................
قیمت امروز دشیمی 450تومانه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
#5
این سهم دانش بنیان وصادراتی است ...اگه روز 200تا300سوداعلام کردتعجب نکنید.....................................................................
 
بالا