در بيانيه‌هاي گروه‌ها و تشكل‌هاي مختلف؛ آحاد مردم براي حضور گسترده در انتخابات دعوت ش

خبر خوان

New Member
مدیر کل انجمن
#1
در بيانيه‌هاي گروه‌ها و تشكل‌هاي مختلف؛ آحاد مردم براي حضور گسترده در انتخابات دعوت شدند


در ادامه دعوت سازمان‌ها، گروه‌ها، احزاب، تشكل‌ها و شخصيت‌هاي مختلف كشور از مردم براي شركت گسترده در پاي صندوق‌هاي راي نهمين دوره انتخابات مجلس، امروز هم بيانيه‌ها و اطلاعيه‌هاي مختلفي در همين راستا منتشر شد.
به...

ادامه خبر: ادامه...
 
بالا