دبير ستاد توسعه سلول‌هاي بنيادي: بانک جامع اهدا کنندگان سلول‌هاي بنيادي در كشور ايجا

خبر خوان

New Member
مدیر کل انجمن
#1
دبير ستاد توسعه سلول‌هاي بنيادي: بانک جامع اهدا کنندگان سلول‌هاي بنيادي در كشور ايجاد مي‌شود


دبير ستاد توسعه فناوري سلول‌هاي بنيادي از ايجاد بانک جامع مشخصات افراد اهدا کننده سلول و بانک سلول‌هاي بنيادي در ايران خبر داد.
به گزارش سرويس فناوري ايسنا، دکتر...

ادامه خبر: ادامه...
 
بالا