داروپخش (هلدینگ) با نماد وپخش

جواد277

Very Good Member
کاربر فعال
وپخش یکی از بهترین شرکتهای سرمایه گذار داروی است که سبدی از بهترین دارویهای بورس را دارد

22/56درصد داروسازی اکسیر
83درصد داروسازی ابوریحان
85درصد کارخانجات داروپخش
45/51درصددارویی رازک
44/13درصد داروسازی زهراوی
محمع شرکت هم تاریخ 28/4/89 است وتقسیم سود بالای 80 تومان دارد به نظر من با قیمت 544 تومان از مفت هم مفت است ویکی از بهترین شرکتها است
 

k2k2k2

Member
کاربر فعال
با تشکر از اطلاع رسانی شما. در تایید و تکمیل فرمایش شما باید در نظر داشت که رازک حدود یک هفته دیگر 40 درصد از داملران را بطور یکجا و نقد عرضه می کند . به این ترتیب درامد رازک 2000 ریال افزایش پیدا میکند و البته باید در نظر داشت بهای تمام شده اغلب سهامها در پرتوفوی وپخش قیمت اسمی است مثلا کارخانجات دارو پخش 1667 ریال و رازک 1223 ریال . همچنین این شرکت هلدینگ هیچ هزینه مالی در صورتهای مالی خود ندارد. و همچنین درامد هر سهم را برای سال مالی 89 مبلغ 962 ریال پیشبینی کرده است که در این پیشبینی درامد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها که یکی از مهمترین منابع تامین پیشبینی سود برای شرکتهای سرمایه گذاری است مبلغ صفر ریال دیده شده است.
 

جواد277

Very Good Member
کاربر فعال
شرکت تا 30 /3/89 در گزارش حسابرسی نشده حدود 110 تومان برای هر سهم سود انباشته دارد
 

k2k2k2

Member
کاربر فعال
تشکر از اطلاع رسانی دقیق شما

با تشکر از اطلاع رسانی شما. در تایید و تکمیل فرمایش شما باید در نظر داشت که رازک حدود یک هفته دیگر 40 درصد از داملران را بطور یکجا و نقد عرضه می کند . به این ترتیب درامد رازک 2000 ریال افزایش پیدا میکند و البته باید در نظر داشت بهای تمام شده اغلب سهامها در پرتوفوی وپخش قیمت اسمی است مثلا کارخانجات دارو پخش 1667 ریال و رازک 1223 ریال . همچنین این شرکت هلدینگ هیچ هزینه مالی در صورتهای مالی خود ندارد. و همچنین درامد هر سهم را برای سال مالی 89 مبلغ 962 ریال پیشبینی کرده است که در این پیشبینی درامد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها که یکی از مهمترین منابع تامین پیشبینی سود برای شرکتهای سرمایه گذاری است مبلغ صفر ریال دیده شده است.
 

جواد277

Very Good Member
کاربر فعال
برای بهتر شناختن این سهم باید اول زیر مجموعه های ان را به خوبی شناخت وانوقت است که به گرانبها بودن این سهم پی خواهید برد اول به داروی رازک که اقای رضا حیدری همه شرکت را تجزیه وتحلیل کرده است توجه کنید بعدی ان کارخانجات داروپخش است که انشالله همه تولیدات ان را در سایت میگذارم
 

تالار کرج

Very Good Member
نارنجی سابق
دوست عزیز
عیب بزرکی که این سهم دارد،درجه نقد شوندگی ان نسبت به گروه دارویی بسیلر پایین است
 

جواد277

Very Good Member
کاربر فعال
معرفی محصولات کارخانجات داروپخش یکی از زیر مجموعه های وپخش اول از 18 مورد داروی انحصاری شرکت
Amitryptyline100 mg Tab 1
Codein Phosphate 30 mg Tab 2
Epinephrine 1 mg/1mg Amp 3
Hydrochlorothiazide 50 mg Tab 4
Iohexol 240 mg/ml 10ml Vial 5
Iohexol 240 mg/ml 20ml Vial 6
Iohexol 300 mg/ml 10ml Vial 7
Iohexol 300 mg/ml 20ml Vial 8
Lidocaine epinephrine Catridge 9
Meglumin Compound 60% 20 ml Amp 10
Meglumin Compound 76% 20 ml Amp 11
Methadone 25 mg/ml 240 ml Oral sol 12
Methadone 5 mg/1ml Amp 13
Morphine Sulphate 10mg/1ml Amp 14
Perphanazine 5 mg/1ml Amp 15
Phenytoin Sodium 1% 30g Cream 16
Pyrvinium Pamoate 50 mg/5ml Susp 17
Tolnaftate 1% Top sol 18

دسته 2 امپولهای تولیدی کا رخانجات داروپخش یکی از زیر مجموعه های وپخش

آمپول Humegon
قيمت:
آمپول Epinephrine
قيمت: 0
آمپول Meglumine Compound 76%
قيمت: 0
آمپول Meglumine Compound 60%
قيمت: 0
آمپول Iopaque 240 mg
قيمت: 0
آمپول Iopaque 300 mg
قيمت: 0
آمپول Methocarbamol
قيمت: 0
آمپول Pregnyl 5000, 1500, 500
قيمت: 0
آمپول Vitamin B12
قيمت: 0
آمپول Tramadol
قيمت: 0
آمپول Atropine 0.5
قيمت: 0
آمپول Promethazine HCL
قيمت: 0
آمپول Tricortal
قيمت: 0
آمپول Persocaine-E
قيمت: 0
آمپول Amikacin 100
قيمت: 0
آمپول B Complex
قيمت: 0
آمپول Aminophylline 250
قيمت: 0
آمپول Pancuronium Bromide
قيمت: 0

دسته 3 شبرتها

شربت Theophyline
قيمت:
شربت Pyrvinium
قيمت: 0
شربت Salbutamol
قيمت: 0

دسته 4 قرصها


قرص Loratadine
قيمت: 0
قرص Ergotamine C
قيمت: 0
قرص tenolol 50
قيمت: 0
قرص Isoniazid
قيمت: 0
قرص Lozaten 50
قيمت: 0
قرص Atorvastatin 10,20,40
قيمت: 0
قرص A.S.A. Codeine
قيمت: 0
قرص Arthriflex-C
قيمت: 0
قرص Calcium- D. fort
قيمت: 0
قرص Carvedilol 6.25
قيمت: 0
قرص Carvedilol 12.5
قيمت: 0

دسته 5پمادها


پماد Zinc Oxide
قيمت: 0
پماد Fluocinolone 0.025%
قيمت: 0
پماد Piroxicam
قيمت: 0

دسته 6 کپسولها

كپسول Multivitamin Plus Mineral
قيمت: 0
كپسول Omeprazole
قيمت: 0
كپسول Celexib 200
قيمت: 0
كپسول Doxipen 25
قيمت: 0
كپسول GABAPENTIN 100
قيمت: 0
كپسول GABAPENTIN 300
قيمت: 0

دسته 7 قطره ها

قطره Timolol 0.5%
قيمت: 0
قطره Cromolyn
قيمت: 0
قطره Tretinoin 0.05%
قيمت: 0
قطره Feriron
قيمت: 0
قطره Gentamicin
قيمت: 0

دسته 8شیافت


شياف Diclofenac 100
قيمت: 0

خوب این کلیه محصولات تولیدی کارخانجات داروپخش یکی از زیر مجموعه های وپخش است بزودی گزارش صورت مالی وتعداد تولید وفروش شرکت در سال 88 وترکیب سهامداران ان را هم در سایت میگذارم
 

جواد277

Very Good Member
کاربر فعال
دوست عزیز
عیب بزرکی که این سهم دارد،درجه نقد شوندگی ان نسبت به گروه دارویی بسیلر پایین است
دوست عزیز تالار کرج حرف شما درست چون تا حالا خیلی کم به دنبال این سهم بودن وکمی نا شناخته است ودرصد شناور سهم هم کم است
 

جواد277

Very Good Member
کاربر فعال
این از تعدیل سود 89 از 964 ریال به 1069 افزایش داد مواظب باشید تازه این تعدیل سود برای شرکتهای خارج از بورس این شرکت است و امسال میتواند تا 2000 ریال سود شناسایی کند بهتر است تا اخر سال با این سهم باشید که ارزش این سهم خیلی زیاد است
 

جواد277

Very Good Member
کاربر فعال
سهمی که مجمع ان روز 28/4/89 است وتقسیمی بالای 80 تومان و سود مالی 106 تومان یعنی p/eکمتر از 5 به نظر من با این سبد سهم شرکت مفت است
 

جواد277

Very Good Member
کاربر فعال
به نقل از بورس نیوز

رییس امورسهام شرکت دارو پخش خبر داد:
تقسیم بیش از 70 تومانی سود در مجمع آتی
با توجه به دارویی بودن پرتفوی سرمایه گذاری شرکت در بورس ، تحصیل سهام این قبیل شرکت ها در پرتفوی با هدف دستیابی به کرسی های مدیریتی آنها بوده و بدین لحاظ تصمیمی در خصوص دستیابی به سود حاصل از فروش این قبیل سرمایه گذاری ها در سال مالی جاری پیش بینی نشده است .
شرکت دارو پخش (هلدینگ) با سابقه ای 17 ساله در بورس اوراق بهادار تهران توانسته از ابتدای امسال طی 65 روز معاملاتی تا تاریخ 89.04.16 ،بازدهی 27.91 درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان آورد و این در حالی است که بازدهی شرکت های حاضر در صنعت مواد و محصولات دارویی بورس در همین تاریخ به طور متوسط22.81 درصد گزارش شده است.

گفتنی است طی مدت مذکور رتبه نقدشوندگی شرکت دارو پخش (هلدینگ)با رقم 73 به ثبت رسیده که به زعم اکثر معامله گران رتبه مطلوبی در بورس به شمار می رود .

به گزارش بورس نیوز ؛ شرکت دارو پخش (هلدینگ) سود هر سهم پس از کسر مالیات خود را با سرمایه 600 میلیارد ريالی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه جاری مبلغ 964 ريال به طور خالص پیش بینی نموده که در مقایسه با سال مالی گذشته از افزایشی 14 درصدی برخوردار شده است .

در همین ارتباط ، صانعی رییس امور سهام شرکت دارو پخش (هلدینگ) در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز به تبیین استراتژی این شرکت در پیشبرد پرتفوی سرمایه گذاری بورسی شرکت پرداخت و اظهار داشت : با توجه به دارویی بودن پرتفوی سرمایه گذاری شرکت در بورس ، تحصیل سهام این قبیل شرکت ها در پرتفوی با هدف دستیابی به کرسی های مدیریتی آنها بوده و بدین لحاظ تصمیمی در خصوص دستیابی به سود حاصل از فروش این قبیل سرمایه گذاری ها در سال مالی جاری پیش بینی نشده است .

وی در ادامه این گفتگو از برنامه ریزی شرکت دارو پخش مبنی بر تحصیل سهام دیگر شرکتهای دارویی در پرتفوی بورسی این شرکت خبرداد و گفت : در این زمینه برنامه هایی در خصوص شرکت در معامله عمده شرکت داروسازی داملران پیش بینی شده که در صورت وجود قیمت مناسب در این معامله اقدام به خریداین بلوک خواهیم کرد .

این مقام مسئول در شرکت دارو پخش با اشاره به مالکیت شرکت های موجود در پرتفوی بورسی شرکت دارو پخش گفت : در حال حاضر 85.11 درصد از مالکیت سهام کارخانجات دارو پخش ، 56.22 درصد از سهام دارو سازی اکسیر ، 51.45 درصد سهام لابراتوارهای دارویی رازک ، 38.92 درصد سهام داروسازی ابوریحان ، 13.44 درصد سهام داروسازی زهراوی و 51 درصد از سهام داروسازی فارابی در اختیار هلدینگ دارو پخش قرار دارد .

صانعی در پایان این گفتگو با اشاره به تاریخ برگزاری مجمع عادی سالیانه شرکت دارو پخش در 28 تیر ماه سال جاری ، از تحقق بیش از 100 درصدی سود هر سهم شرکت دارو پخش در سال مالی گذشته خبر داد و اظهار داشت : با توجه به نظر هیأت مدیره شرکت پیش بینی می شود در مجمع آتی بیش از 70 تومان سود، جهت تقسیم میان سهامداران پیشنهاد شود.
 

mohammadva

Very Good Member
کاربر فعال
دوست عزيز ونيكي نيز حدودا 81000000 وپخش دارد تاثيرش را چه موقع مي بينيم
 

جواد277

Very Good Member
کاربر فعال
ايا در اين قيمت خريدش تند نيست؟
ایا بااین سبد خوب سهامهای داروی داخل بورس وخارج از بورس وتقسیم بالای 80 تومان سود در مجمع 28 /4/89 وحدود 110 تومان سود انباشته وتعدیل سود سال 89 از 95 تومان به 106 تومان در این قیمت مفت نیست؟
 

جواد277

Very Good Member
کاربر فعال
واقعا قیمت 550 تومان برای این سهم از ارزان هم ارزانتر است ماکه تعدادی دیگر امروز برداشیم
 

جواد277

Very Good Member
کاربر فعال
اولین تعدیل سود یکی از زیر مجموعه های وپخش داروسازی رازک است وان هم از فروش 14 میلیون سهم داملران مبارک باشد
 

ریش سفید

Member
کاربر فعال
من هم با نظر آقا جواد موافقم. وپخش سهم بسیار ارزنده ای است. بهتر نیست به جای خرید رازک با قیمت 1800 تومان و سایر سهمهای دارویی این سهم را بخریم که هلدینگ همه آنهاست. به قول شاعر:
آنچه خوبان همه دارند وپخش یکجا دارد ...
 

جواد277

Very Good Member
کاربر فعال
خوب این از درازک که یکی از زیر مجموعه های وپخش است برای تعدیل سود مثبت بست که قبلا هم اقای رضا حیدری گفته بود تعدیل مثبت دارد
 
بالا