داده پردازي خريد يا فروش

حامد پروفسور

New Member
کاربر فعال
#5
مهدي علي مددي در وبلاگ بازار مالي:

در مورد داده پردازی بايستی گفت که خريد اين سهم با ديد برنده شدن شرکت در مناقصات بيشتر به قمار شبيه شده است تا سرمايه گذاری. با توجه به ابهامات زيادی که در برگزاری مناقصات دولتی وجود دارد پيش بينی برنده شدن شرکتهای پيمانکاری آن هم در حالی که کابينه در حال تعويض بوده و هر لحظه احتمال لغو هر کدام از پروژه ها وجود دارد به راحتی امکان پذير نمی باشد.
 
بالا