خپويش (سازه‌ پويش‌)

مجتبی.

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
* تحلیل بنیادی #خپویش بر اساس عملکرد 6 ماهه سال 96 *

فروش تحلیلی: 7.650.000 میلیون ریال. فروش امسال نسبت به پارسال بیشتر ارزیابی شده که علتش رشد بالای 2/3 برابر هستش نسبت به 6 ماهه پارسال و نسبت به کاهش 1.200.000 ریالی نسبت به تحلیل قبلی کاهش شتاب مبلغ فروش هستش.

پیش بینی EPS شرکت در بودجه: 3,506 ریال که با P/E 6 سهم 21,036 ریال ارزش داره.

تحلیل EPS شرکت توسط ما: 5,886 ریال که با P/E 6 سهم 35,316 ریال ارزش داره.

احتمال خیلی قوی داره این شرکت به سود بیشتر از تحلیل ما هم دست پیدا کنه که علت اون ترکیبات فروش و هزینه های تولید هر محصول می باشد ولی همین رو در نظر می گیریم.

......................................................................................................

اهداف تکنیکال در #خپویش...................................................................................................

* سیگنال خرید *

#خپویش ... علت این سیگنال تعدیل مثبت 68% هستش که در تحلیل بهش رسیدیم.

گین پیش بینی: حدود 40%
 

مجتبی.

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
* تحلیل بنیادی #خپویش بر اساس عملکرد 6 ماهه سال 96 *

فروش تحلیلی: 7.650.000 میلیون ریال. فروش امسال نسبت به پارسال بیشتر ارزیابی شده که علتش رشد بالای 2/3 برابر هستش نسبت به 6 ماهه پارسال و نسبت به کاهش 1.200.000 ریالی نسبت به تحلیل قبلی کاهش شتاب مبلغ فروش هستش.

پیش بینی EPS شرکت در بودجه: 3,506 ریال که با P/E 6 سهم 21,036 ریال ارزش داره.

تحلیل EPS شرکت توسط ما: 5,886 ریال که با P/E 6 سهم 35,316 ریال ارزش داره.

احتمال خیلی قوی داره این شرکت به سود بیشتر از تحلیل ما هم دست پیدا کنه که علت اون ترکیبات فروش و هزینه های تولید هر محصول می باشد ولی همین رو در نظر می گیریم.

......................................................................................................

اهداف تکنیکال در #خپویش...................................................................................................

* سیگنال خرید *

#خپویش ... علت این سیگنال تعدیل مثبت 68% هستش که در تحلیل بهش رسیدیم.

گین پیش بینی: حدود 40%
* تحلیل بنیادی #خپویش بر اساس گزارش 9 ماهه سال مالی 96 *

فروش تحلیلی: 6.570.600 میلیون ریال.

هزینه های بهای تمام شده نسبت به 9 ماهه ابتدای سال مالی بر اساس تناسب رشد 9 ماهه پارسال به پایان پارسال و تعمیم اون به امسال محاسبه شده.

تحلیل EPS شرکت توسط ما: 3.725 ریال که با P/E 6 سهم 22,350 ریال ارزش داره.

علت کاهش پیش بینی EPS توسط ما در 9 ماهه یکی کاهش شتاب فروش نسبت به 6 ماهه هستش و دیگری رشد هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی وهزینه های عملیاتی هستش که باعث شده حاشیه سود شرکت که پیش بینی بالاتری داشتیم افت کنه. سهم فعلا فاقد جذابیته و از سیگنال خرید خارج می شه.

@StockanalysiswithMojtaba
 

mm34

Very Good Member
کاربر فعال
این سهم پتانسیل سودسازی بالای 1000 تومن رو داره امسال...سرمایه شرکت کلا 10ملیارد و فروش سالانه بالای 500 ملیارد تومن!!!
جالب تر اینکه شناورش کلا 6%یعنی حدود 6میلیون سهمه!!!!
 

mm34

Very Good Member
کاربر فعال
6ماهه امسال بیش از 4برابرپارسال ساخته....امروز اضافه کرذم..فکر کنم امسال بالای 800 میسازه
 

mm34

Very Good Member
کاربر فعال
گزارش افزایش نرخ فروش و ماهانه عالی روی کدال...
 

mm34

Very Good Member
کاربر فعال
۹ ماهه پارسال ۳۱ت سود ،۱۲ماهه ۴۲۱ت
۹ماهه امسال ۱۰۲ت...۱۲ماهه؟؟؟
بنظرم‌۸۵۰ت به بالا میسازه...
 
بالا