خپويش (سازه‌ پويش‌)

مجتبی.

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
* تحلیل بنیادی #خپویش بر اساس عملکرد 6 ماهه سال 96 *

فروش تحلیلی: 7.650.000 میلیون ریال. فروش امسال نسبت به پارسال بیشتر ارزیابی شده که علتش رشد بالای 2/3 برابر هستش نسبت به 6 ماهه پارسال و نسبت به کاهش 1.200.000 ریالی نسبت به تحلیل قبلی کاهش شتاب مبلغ فروش هستش.

پیش بینی EPS شرکت در بودجه: 3,506 ریال که با P/E 6 سهم 21,036 ریال ارزش داره.

تحلیل EPS شرکت توسط ما: 5,886 ریال که با P/E 6 سهم 35,316 ریال ارزش داره.

احتمال خیلی قوی داره این شرکت به سود بیشتر از تحلیل ما هم دست پیدا کنه که علت اون ترکیبات فروش و هزینه های تولید هر محصول می باشد ولی همین رو در نظر می گیریم.

......................................................................................................

اهداف تکنیکال در #خپویش...................................................................................................

* سیگنال خرید *

#خپویش ... علت این سیگنال تعدیل مثبت 68% هستش که در تحلیل بهش رسیدیم.

گین پیش بینی: حدود 40%
 

مجتبی.

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
* تحلیل بنیادی #خپویش بر اساس عملکرد 6 ماهه سال 96 *

فروش تحلیلی: 7.650.000 میلیون ریال. فروش امسال نسبت به پارسال بیشتر ارزیابی شده که علتش رشد بالای 2/3 برابر هستش نسبت به 6 ماهه پارسال و نسبت به کاهش 1.200.000 ریالی نسبت به تحلیل قبلی کاهش شتاب مبلغ فروش هستش.

پیش بینی EPS شرکت در بودجه: 3,506 ریال که با P/E 6 سهم 21,036 ریال ارزش داره.

تحلیل EPS شرکت توسط ما: 5,886 ریال که با P/E 6 سهم 35,316 ریال ارزش داره.

احتمال خیلی قوی داره این شرکت به سود بیشتر از تحلیل ما هم دست پیدا کنه که علت اون ترکیبات فروش و هزینه های تولید هر محصول می باشد ولی همین رو در نظر می گیریم.

......................................................................................................

اهداف تکنیکال در #خپویش...................................................................................................

* سیگنال خرید *

#خپویش ... علت این سیگنال تعدیل مثبت 68% هستش که در تحلیل بهش رسیدیم.

گین پیش بینی: حدود 40%
* تحلیل بنیادی #خپویش بر اساس گزارش 9 ماهه سال مالی 96 *

فروش تحلیلی: 6.570.600 میلیون ریال.

هزینه های بهای تمام شده نسبت به 9 ماهه ابتدای سال مالی بر اساس تناسب رشد 9 ماهه پارسال به پایان پارسال و تعمیم اون به امسال محاسبه شده.

تحلیل EPS شرکت توسط ما: 3.725 ریال که با P/E 6 سهم 22,350 ریال ارزش داره.

علت کاهش پیش بینی EPS توسط ما در 9 ماهه یکی کاهش شتاب فروش نسبت به 6 ماهه هستش و دیگری رشد هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی وهزینه های عملیاتی هستش که باعث شده حاشیه سود شرکت که پیش بینی بالاتری داشتیم افت کنه. سهم فعلا فاقد جذابیته و از سیگنال خرید خارج می شه.

@StockanalysiswithMojtaba
 

mm34

Very Good Member
کاربر فعال
این سهم پتانسیل سودسازی بالای 1000 تومن رو داره امسال...سرمایه شرکت کلا 10ملیارد و فروش سالانه بالای 500 ملیارد تومن!!!
جالب تر اینکه شناورش کلا 6%یعنی حدود 6میلیون سهمه!!!!
 

mm34

Very Good Member
کاربر فعال
6ماهه امسال بیش از 4برابرپارسال ساخته....امروز اضافه کرذم..فکر کنم امسال بالای 800 میسازه
 
بالا