خيرمقدم به استاد شروين خان شهرياري

علي فضل

Member
عضو تازه
جناب استاد شروين شهرياري
من هم حضور گرم شما را در اينجا تبريك ميگويم در گذشته هم از رهنمودهاي شمااستفاده
كرده ايم . اميدوارم در اين سايت هم مرا ياري فرماييد.
براي حضرتعالي از خداوند متعال آروزي سلامتي و توفيق روزافزون را دارم.
 
بالا