حفاری ( حفاری شمال )

آیا قیمت شرکت حفاری شما بین 100 تا 110 مناسب است؟


  • مجموع رای دهندگان
    54
  • نظرسنجی بسته .

محسن قبادي

Member
عضو تازه
رييس ستاد اجرای اصل 44 شرکت نفت خبر داد
عرضه پنج درصد حفاری شمال در هفته جاری

شانا - رييس ستاد ویژه اصل 44 شرکت ملی نفت ایران گفت که در هفته جاری پنج درصد از سهام شرکت حفاری شمال به عنوان نخستین شرکت بخش بالادستی صنعت نفت در تابلوی بورس اوراق بهادار عرضه مي‌‌شود.
</b>
علی کاردر با اشاره به برنامه ریزی شرکت ملی نفت برای عرضه شرکت‌‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی تصریح کرد: در همین زمینه اسناد شرکت حفاری شمال که در سال گذشته به سازمان خصوصی سازی سپرده شده بود تایید شده و ابهامات موجود آن بر طرف شد و قرار است در هفته جاری اولین بلوک آن به میزان پنج درصد از سهام شرکت، در تابلوی بورس عرضه شود.
وی خاطرنشان کرد: در هفته آینده بلوک پنج درصدی شرکت حفاری شمال در بازار اول بورس عرضه و کشف قیمت خواهد شد تا بدین ترتیب این شرکت به عنوان اولین شرکت بالادستی صنعت نفت وارد بازار اصلی بورس اوراق بهادار شود.
کاردر اظهار کرد: پیش از این قرار بود اولین مرحله واگذاری شرکت حفاری شمال برای تعیین قیمت هر سهم آن، تا پایان سال گذشته انجام شود که به علت برخی مشکلات از جمله واقعی نبودن پیش‌‌بینی سود هر سهم شرکت حفاری شمال، این کار به تعویق افتاد و قرار شد تا پایان سه ماه اول سال انجام شود.
رييس ستاد اصل 44 شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: با ارائه گزارش پیش‌‌بینی عملکرد حسابرسی شده سال مالی 88 شرکت حفاری شمال و رفع شرایط پذیرش و همچنین ارائه امیدنامه نهایی به واحد پذیرش سازمان بورس، هیات پذیرش اوراق بهادار نسبت به درج و پذیرش سومین شرکت مشمول اصل 44 وزارت نفت (بعد از پتروشیمي‌‌فناوران و پالایش نفت اصفهان) اقدام کرده است. بر پایه این گزارش، طبق برنامه زمان‌بندی واگذاری شرکت‌های دولتی، شرکت 268‌‌میلیارد تومانی حفاری شمال در جدول گروه دوم واگذاری‌‌های سازمان خصوصی سازی قرار دارد.


دوستان یا علی با این تعداد سهام چند درصد رالی بگیریم کافیست
 

محسن قبادي

Member
عضو تازه
مديران جديد امور مالي شركت ملي نفت ايران و حفاري شمال منصوب شدند نفت نيوز: با حكم مدير عامل شركت ملي نفت ايران، آقايان محمود نيكو سخن و هدايت اله خادمي به ترتيب بعنوان مديران امور مالي شركت ملي نفت ايران و حفاري شمال منصوب شدند.به گزارش نفت نيوز، پيش از اين عباس اله داد مدير امور مالي و اصغر رفيعي مدير عامل شركت حفاري شمال بودند.
در حكم مهندس سيف الله جش ساز خطاب به هدايت اله خادمي آمده است: با عنايت به تعهد، تجارب و تخصص جنابعالي در مسئوليت هاي قبلي، بدينوسيله شما را به عنوان مديرعامل و عضو اصلي هيئت مديره شركت حفاري شمال منصوب مي نمايم.
اميد است در اولويت بخشيدن به نكات ذيل نهايت تلاش و مساعي لازم را به عمل آوريد:
* توسعه صنعت حفاري به عنوان موتور توسعه بالادستي صنعت نفت كشور
* ارتقاء سطح علمي و تخصصي همكاران و پيمانكاران مربوط به فعاليت هاي صنعت حفاري
* افزايش فعاليت هاي برون مرزي و صادرات خدمات فني و تخصصي
* ايجاد خودكفايي در تامين تجهيزات و خدمات مورد نياز صنعت حفاري كشور
توفيق جنابعالي را از خداوند متعال مسئلت دارم؛ ضمنا بدينوسيله از زحمات و تلاش هاي جناب آقاي اصغري رفيعي در دوران مسئوليت ايشان قدرداني مي نمايم.
در حكم مدير عامل شركت ملي نفت ايران خطاب به نيكو سخن مدير جديد امور مالي شركت ملي نفت آمده است:
نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالي در دوران مسئوليت هاي مختلف در بخش هاي امور مالي صنعت نفت و با عنايت به اهميت تاثيرگذار امور مالي شركت ملي نفت ايران بر عملكرد كل صنعت نفت، شما را به سمت مدير امور مالي شركت ملي نفت ايران منصوب مي نمايم.
اميد است در اولويت بخشيدن به نكات ذيل در نهايت امانتداري و شفافيت اقدام نماييد:
* تنظيم و ساماندهي مطلوب ارتباط مالي بين دولت و صنعت نفت
* تامين منابع مالي لازم براي توسعه هاي آتي صنعت نفت
* تنظيم روابط مالي با شركت هاي فرعي و تابعه با توجه به اجراي اصل 44 قانون اساسي در تعدادي از شركت هاي فرعي
* ارتقاء سطح گزارشگري و اعتبار مالي شركت ملي نفت در ايران و جامعه بين المللي
* همكاري و هماهنگي با نهادها و سازمان هاي نظارتي و كنترلي به منظور حصول اطمينان از مراعات دقيق قوانين و مقررات جاري در كشور
توفيق جنابعالي را از خداوند متعال مسئلت دارم؛ ضمنا بدينوسيله از زحمات و تلاش هاي جناب آقاي عباس اله داد در دوران مسئوليت ايشان قدرداني مي نمايم.
به گزارش شانا، معاون امور مالي شركت ملي نفت ايران، مدير امور مالي شركت ملي صادارت گاز ايران، معاون حسابداري شركت ملي نفت ايران، رئيس حسابداري مالي شركت ملي نفت ايران و رئيس حسابداري دستمزد شركت ملي نفت ايران، از سمت هاي پيشين محمود نيكو سخن در وزارت نفت به شمار مي آيد.
عباس اله داد پيشتر مسئوليت مدير امور مالي شركت ملي نفت ايران را بر عهده داشت.
 

محسن قبادي

Member
عضو تازه
نفت :: مديرعامل شركت حفاري شمال خبر داد: تامين پنجمين دكل خشكي شركت حفاري شمال تا ماه آينده

شانا: مهندس اصغر رفيعي گفت: به منظور اجراي قرارداد تامين دكل هاي حفاري مورد نياز شركت نفت مناطق مركزي، پنجمين دكل از هفت دكل خشكي مورد تعهد شركت حفاري شمال تا ماه آينده تامين خواهد شد.
مديرعامل شركت حفاري شمال به خبرنگار شانا گفت: بر اساس تكليفي كه شركت ملي نفت ايران به عهده ما گذاشته است، مي بايست براي انتقال سكوي نيمه شناور ايران _ البرز به بلوك نفتي در نظر گرفته شده دو يدك كش بزرگ تهيه كنيم.
مهندس رفيعي با اشاره به اين كه براي تامين يدك كش با چند شركت مذاكره صورت مي گيرد، تصريح كرد: يدك كش هاي تهيه شده بايد توانايي حمل و نصب لنگر 180 تني سكوي ايران - البرز را در عمق بيش از 700 متري آب هاي درياي خزر داشته باشند.
وي در باره تامين چهار دكل دريايي از سوي شركت حفاري شمال اظهار داشت: بر اساس برنامه ريزي قرار است دو دكل به صورت ملكي و دو دكل ديگر به صورت اجاره اي تامين شود و هم اكنون با دريافت 60 ميليون دلار به عنوان پيش پرداخت اين دكل ها از شركت ملي نفت ايران، منتظر دستور براي انعقاد قرارداد خريد دو دستگاه دكل مناسب هستيم.
مديرعامل شركت حفاري شمال يادآوري كرد: براي بهره برداري از ميدان هاي نفت و گاز و به ويژه ميدان هاي مشترك مي بايست تلاش بيشتري براي تامين دكل هاي دريايي و خشكي صورت گيرد، زيرا رگ حيات توليد نفت به صنعت حفاري وابسته است.
مهندس رفيعي در باره سودآوري شركت حفاري شمال گفت: در همسويي با سياست هاي اصل 44 در صنعت نفت، شركت حفاري شمال مدارك لازم براي ارائه سهام اين شركت به بورس را آماده كرده است و پيش بيني مي شود در شهريور ماه بخشي از سهام شركت حفاري شمال به بورس عرضه شود.=D>
 

محسن قبادي

Member
عضو تازه
مدیر عامل شرکت حفاری شمال: خرید مالکیت 5 دکل حفاری در حال انجام است

خرید ملکی سه دکل حفاری خشکی و دو دکل حفاری دریایی به ارزش مجموع 375 میلیون دلار در حال انجام است.ایسنا - اصغر رفیعی مدیر عامل شرکت حفاری شمال با بیان این مطلب اظهار کرد: برنامه و درخواست خرید مالکیت این پنج دکل به شرکت نفت کالا داده شده است.

وی افزود: برای سه دکل خشکی در مجموع 75 میلیون دلار جهت خرید دو دکل دریایی 300 میلیون دلار در نظر گرفته شده که اگر بتوانیم، در مناقصات شرکت کرده و این دکلها را خریداری می‌کنیم.

رفیعی در ادامه خاطرنشان کرد: برنامه خرید مالکیت این پنج دکل در شرکت حفاری شمال نهایی شده که برای گرفتن تاییدیه به شرکتهای نفت فلات قاره و نفت مناطق مرزی ارسال شده است.

وی با اشاره به ناوگان حفاری شرکت حفاری شمالی توضیح داد: در حال حاضر دستگاه حفاری ایران- خزر، دستگاه نیمه شناور ایران – البرز، سه کشتی با قدرت 16 هزار اسب بخار و دو کشتی 4400 اسب بخاری دارایی ‌های این شرکت را تشکیل می‌دهند.

پیش‌ از این، او از درخواست وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از شرکت حفاری شمال مبنی بر افزایش 10 دکل خشکی و دو تا سه دکل دریایی به ناوگان حفاری شمال خبر داده و اظهار کرده بود که از پیمانکاران داخلی و خارجی خواسته شده که توانایی خود را در آوردن دکل نشان دهند.

گفتنی است،‌ عبدالمحمد دلپریش مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گفته بود که تا پایان برنامه چهارم توسعه لازم است 22 دکل خشکی و هشت دکل دریایی تامین شود که با در نظر گرفتن بخش خصوصی، به حدود یک میلیارد دلار اعتبار نیاز داریم. به این منظور قرار است 10 دکل خشکی و چهار دکل دریایی توسط شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت (حفاری و حفاری شمال) و 12 دکل خشکی و چهار دکل دریایی دیگر با همکاری شرکت‌های خصوصی تامین شود.

وی در ادامه یادآور شده بود که در حال حاضر برنامه‌ریزی‌ برای تامین 9 دکل خشکی و دو دکل دریایی انجام شده و در این راستا بخشی از منابع مالی مربوط به شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت نیز تامین شده و قرار است 9 دکل خشکی توسط شرکت‌های ملی حفاری و حفاری شمال و دو دکل دریایی با مشارکت بخش خصوصی تامین شود.

همچنین وی با تاکید بر این که براساس برنامه پنج ساله چهارم کمبود دکل داریم، توضیح داده بود که در حال حاضر حدود 58 دکل فعال در کشور وجود دارد که 49 دکل به شرکت ملی حفاری تعلق دارد و باقی مربوط به به بخش خصوصی داخلی و خارجی است، ولی این تعداد دکل برای انجام پروژه‌های حفاری خشکی و دریایی برنامه پنج ساله چهارم کافی نیست.

بنا بر اعلام‌ها، وزارت نفت در نظر دارد تا پایان برنامه پنج‌ساله توسعه میزان تولید نفت خود را به 4.6 میلیون بشکه در روز برساند که البته پیش‌تر تولید پنج میلیون بشکه در روز برای پایان برنامه‌ پنج ساله توسعه پیش بینی شده بود. @};-
 

محسن قبادي

Member
عضو تازه
تصميمات خصوصي سازي در واگذاريها معاون سازمان خصوصي‌سازي گفت: يك هفته بعد از درج نام حفاري شمال در بورس 5 درصد از سهام آن عرضه و كشف قيمت خواهد شد.
سازمان خصوصي‌سازي در حالي قيمت پايه هر سهم بانك ملت در دو بلوك 5 درصدي را 130 تومان تعيين كرده بود كه با رقابت گروه‌هاي متقاضي خريدار ، هر سهم اين دو بلوك هزار و 329 و هزار و 338 ريال قيمت‌گذاري و به فروش رفت.
به گفته وي فروش يك ميليارد و 310 ميليون سهم بانك ملت به ارزش كل 175 ميليارد تومان از نظر سازمان خصوصي‌سازي مطلوب و مناسب بود.
معاون سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به درج آگهي فروش بلوك‌هاي 9.5 و 38.5 درصدي دو شركت پالايش نفت اصفهان و پتروشيمي شيراز اظهار داشت: براساس اعلام قبلي 38.5 درصد از سهام پتروشيمي شيراز بايد طي روزهاي آينده عرضه شود اما نماد معاملاتي اين شركت بسته است و بايد منتظر بازگشايي نماد آن بود.
عقدايي افزود: دوشنبه جاري نيز در حالي بلوك 31.43 درصدي سرمايه‌گذاري پتروشيمي (معادل 572 ميليون و 60 هزا رو 727 سهم) به ارزش پايه هر سهم 666 ريال و ارزش كل 37.7 ميليارد تومان عرضه مي‌شود كه زمان عرضه بلوك 9.5 درصدي پالايش نفت اصفهان نيز به بازگشايي نماد آن بستگي دارد.
وي ادامه داد: نماد اين شركت به منظور انتخاب هيئت مديره متوقف بوده و لازم است شركت بورس در اين رابطه همكاري كند تا زودتر نماد آن باز شود.
عقدايي در ادامه به عرضه اوليه سهام شركت‌هاي مشمول اصل 44 اشاره كرد و گفت: در ميان شركت‌هايي كه بايد در بورس عرضه شوند، شركت حفاري شمال در نوبت قرار دارد. اين شركت در حال طي مراحل نهايي پذيرش و درج در بورس است.
وي گفت: يك هفته بعد از درج نام اين شركت در بورس، 5 درصد از سهام آن در تابلوي اصلي بازار اول عرضه و كشف قيمت خواهد شد.
به گفته عقدايي زمان درج و پذيرش حفاري شمال به تصميم بورس بستگي دارد .
 

محسن قبادي

Member
عضو تازه
حفاري شمال درج شد
(چهارشنبه- 10 تير 1388) به‌استناد مصوبه‌هاي 15 بهمن 1387 و يكم تيرماه 1388 هيئت پذيرش اوراق بهادار، شركت حفاري شمال در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شد. با توجه به احراز موارد تعيين شده در مصوبه‌هاي ياد شده، از اين تاريخ (دهم تيرماه 1388) به عنوان چهارصد و پنجاه و يكمين شركت پذيرفته شده در بخش «استخراج نفت خام و گاز طبيعي و فعاليت‌هاي خدماتي جنبي استخراج نفت و گاز، به‌استثناي بررسي‌هاي اكتشافي»، گروه و طبقه‌ي «فعاليت‌هاي خدماتي جنبي استخراج نفت و گاز به‌استثناي بررسي‌هاي اكتشافي»، با كد 01-20-11 و نماد «حفاري»، در فهرست نرخ‌هاي تابلوي فرعي بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج مي‌شود.

گفتني است نام شركت حفاري شمال با شماره‌ي 10670 در تاريخ 14 بهمن 1387 در فهرست شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده است. اميدنامه‌ي پذيرش و درج و ساير اطلاعات مالي اين شركت از پيوندهاي زير قابل دريافت است.· اميدنامه‌ي پذيرش و درج حفاري شمال در فهرست نرخ‌هاي بورس اوراق بهادار تهران

· صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 29 اسفند 1386

· صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي حسابرسي شده براي 6 ماهه‌ي منتهي به 31 شهريور 1387

· صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده سال مالي منتهي به 30 اسفند 1387

· گزارش پيش‌بيني عملكرد حسابرسي شده سال مالي منتهي به 29 اسفند 1388

· جدول محاسبات پيش‌بيني سود و زيان سه سال آتي (1389 تا 1391)
 

محسن قبادي

Member
عضو تازه
شركت ملي حفاري ايران در نظر دارد ، تاير مورد نظر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي و انعقاد قرارداد خريداري نمايد.
در همين ارتباط ، از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه قادر به تامين كالاي مورد نظر بوده و مايل به شركت در اين مناقصه ميباشند دعوت مي شود حداكثر ظرف مدت ده (10) روز از تاريخ نشر دومين نوبت آگهي مناقصه در جرايد منحصراً در اوقات اداري (باستثناء پنجشنبه و ايام تعطيل رسمي) با در دست داشتن رسيد بانكي مبني بر واريز مبلغ يكصد هزار (000ر100 ) ريال به حساب جاري شماره 13570 نزد بانك ملي ايران شعبه اهواز و يا حساب جاري 1000123605 نزد بانك تجارت مركزي اهواز (بنام شركت ملي حفاري ايران)جهت دريافت اسناد مناقصه به يكي از نشاني هاي زير مراجعه نمايند.


  • تهران ـ خيابان جمهوري اسلامي، جنب ساختمان آلومينيوم ،كوچه يغما ، مركزي هشتم ،شركت ملي نفت ايران، طبقه چهارم، اتاق 431
  • اهوازـ ناحيه صنعتي كارون، مديريت امور بازرگاني شركت ملي حفاري ايران ، اداره خريدهاي داخلي كالا
شايان ذكر است :


1. آخرين مهلت ارائه پيشنهادنرخ مناقصه روز چهارشنبه مورخ 7/5/88 ميباشد .
2. زمان گشايش پاكات فني 5 روز كاري(بجز پنجشنبه وايام تعطيل) بعد از آخرين مهلت ارائه پيشنهاد نرخ و زمان گشايش پيشنهادات مالي پس از مشخص شدن نتيجه بررسي پيشنهاد فني كتباً به پيشنهاد دهندگان نرخ اعلام خواهد گرديد .
3. شركت كنندگان در مناقصه مي بايستي توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي به مبلغ 000ر500ر7 ريال ، توانايي تضمين حسن انجام تعهدات (درصورت برنده شدن) طبق ضوابط اين شركت به شرح مندرج در اسناد مناقصه را داشته باشند .
4. پيشنهاد دهندگان نرخ مي بايستي پيشنهادات مالي، ضمانتنامه شركت در مناقصه و پيشنهادات فني مرتبط با موضوع مناقصه را در سه پاكت جداگانه و بطور همزمان به دبيرخانه كميسيون مناقصات اين شركت واقع در اهواز تسليم نمايند .
5. شركت در رد و يا قبول يك يا تمامي پيشنهادات واصله مختار ميباشد.
6. صرفاً پيشنهاد نرخ شركت كنندگاني معتبر است كه در نظام ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام كرده و هنگام دريافت اسناد مناقصه اصل گواهينامه مربوطه را جهت رويت ارائه و تصوير آن را تحويل نمايند .

 

محسن قبادي

Member
عضو تازه
قرارداد پروژه حفاري فازهاي 18/17 پارس جنوبي بصورت epd يا كليد در دست با انجام كليه فعاليت هاي مورد نياز توسعه يك ميدان اعم از مطالعات مهندسي و زمين شناسي، برنامه ريزي و طراحي نظارت بر عمليات، تأمين كليه خدمات فني، پشتيباني، تأمين كالا و عمليات اجرايي مربوط به بخش حفاري مي باشد .
حجم كار عبارت است از حفاري 27 حلقه چاه توسعه اي گازي با بكارگيري دو دستگاه حفاري دريايي ، كه بر روي هر سكو يك چاه عمودي و مابقي چاهها بصورت جهت دار حفاري خواهند گرديد .
مدت زمان انجام كار پروژه 42 ماه پيش بيني گرديده است و شرح خدمات مورد نياز در اين قرارداد بگونه اي ميباشد كه شركت ملي حفاري ايران تمامي خدمات مورد نياز فرآيند توليد گاز را از مرحله مطالعات مهندسي و انجام كارهاي ژئو فيزيكي تا آخرين مرحله استخراج آن را عهده دار بوده كه در نوع خود براي شركت ايراني بي سابقه و براي اولين بار ميباشد .


حفاری چاههای زمین گرمائی وزارت نیرو در منطقه سبلان
حفاری چهار حلقه اکتشافی مدیریت اکتشاف_دستگاه شهید رجائی
حفاری چاههای میادین سعادت آباد_سروستان و خشت
حفاری شش حلقه چاه اکتشافی قرارداد 83159
تامین خدمات فنی 12 حلقه اکتشافی با مشارکت شرکت CNPC
حفاری شش حلقه اکتشافی دستگاه پیروز یک
پروژه حفاری چاههای توصیفی در میدان کیش
حفاری بیست حلقه چاه اکتشافی
حفاری مناطق نفت مرکزی دستگاههای O1,O2
پروژه خدمات فنی حفاری شرکت نفت و گاز اروندان
 

محسن قبادي

Member
عضو تازه
در آستانه سيزدهم رجب، سالروز ولادت باسعادت حضرت علي (ع)، بانك ملي شعبه شهداي شركت ملي حفاري ايران در شركت ملي حفاري افتتاح شد. مدير منابع انساني شركت ملي حفاري ايران با اعلام اين خبر گفت:با هماهنگي ها و همكاريهاي صورت گرفته توسط شركت ملي حفاري و مديريت بانك ملي ، براي رفاه حال كاركنان شركت از تاريخ 9/4/1388 باجه جديد التاسيس بانك ملي ايران در كارگاه يك افتتاح و آماده ارائه كليه خدمات بانكي مي باشد.

علي طاهري افزود:افتتاح انواع حسابهاي قرض الحسنه، كوتاه مدت و جاري،افتتاح سپرده هاي مدت دار، دريافت و پرداخت حساب هاي سنتي و سيبا، صدور حواله ساتنا و حواله هاي سنتي، انتقال كارت به كارت، پرداخت قبوض خدماتي، انجام كليه خدمات ملي كارت و دريافت اقساط تسهيلات اعطايي كليه شعب بانك ملي از جمله خدماتي است كه توسط اين شعبه انجام خواهد شد.


این هم از تاریخچه کار حفاری
صنعت حفاري در ايران با حفر اولين حلقه چاه نفت در منطقه مسجدسليمان آغاز گرديد و اكنون كه حدود يك قرن از عمر آن مي گذرد ، این صنعت دوران پرفراز و نشيبي را طي نموده و بسياري از تحولات اقتصادي ، سياسي و اجتماعي كشور ما در سايه آن رقم خورده است . حضور بيش از 46 شركت خـارجي تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و انحصـار مهندسي توليد و اطـلاعات مخـازن نفت و گـاز در دست آنـان و عدم دخالت نيروهاي ايراني و در فرآيند اكتشاف ، توليد و بهره&shy;برداري از مخازن ، صنعت نفت ايران را در هاله&shy;اي از وابستگي كامل فرو برد و چشم&shy;انداز بسيار تيره و تاري در جامعه براي دسترسي به چگونگي اين فرآيندها به منظور استحصال ذخائر ملي بوجود آورد . در چنين شرايطي روشنگري نيروهاي دلسوز و متعهد و مبارزات حق&shy;طلبانه مردم ايران ، منجر به ملي شدن صنعت نفت گرديد ، ولي متأسفانه مهمترين حلقه توليد نفت يعني صنعت حفاري كماكان در اختیار بيگانگان باقي ماند وروند چپاول سـرمايه&shy;هاي ملي تا سقوط رژيم پهلوي همچنان توسط آنان ادامه داشت پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در ايران ، موجب دگرگوني و تحولات بنياديني در نهادهاي فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي كشور گرديد و به تبع آن صنعت نفت كشور و بويژه حفاري نيز دستخوش تحولاتي عظيم گرديد .شركت ملي حفاري ايران بعنوان مولود انقلاب اسلامي در اول ديماه 1358 بفرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) تأسيس گرديد .
 

iranbiz

Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
ممکنه یه مقدار درباره رقبای داخلی شرکت ( بخش خصوصی و دولتی ) و همچنین شرکت های خارجی فعال در ایران توضیح بفرمایید.

چون این شرکت پیمانکاری است و شرکت های مشابه چندان وضعیت جالبی ندارند ممکن است از عرضه این سهم استفبال نشه
 

محسن قبادي

Member
عضو تازه
ممکنه یه مقدار درباره رقبای داخلی شرکت ( بخش خصوصی و دولتی ) و همچنین شرکت های خارجی فعال در ایران توضیح بفرمایید.

چون این شرکت پیمانکاری است و شرکت های مشابه چندان وضعیت جالبی ندارند ممکن است از عرضه این سهم استفبال نشه
توضیح

مخازن نفتی ایران اکثرا در دوران ثانویه تولید قرار دارند لذا با افت فشار مواجه هستند. به گفته کارشناسان نفتی،ایران جهت حفظ سقف تولید نفت نیاز به حفر حدود 6هزار حلقه چاه با ماموریت های مختلف دارد و انجام این ماموریت بزرگ، بستر فعالیت را برای شرکتهای حفاری فراهم می آورد.

شرکتهای حفاری ایران(بجز ملی حفاری) از توان مالی و نیروی انسانی و تجهیزات مناسب برخوردار نیستند. با رونق فعالت های حفاری این شرکتها می توانند با دریافت پروژه های جدید خود را مجهز و توانمند نمایند. در سالهای گذشته واگذاری پروژه ها تحت عنوان بیع متقابل به شرکتهای خارجی رونق گرفته بود.

دراین قراردادها شرکت خارجی برنده مناقصه، اجرای پروژه را به شرکتهای ایرانی خصوصا شرکت ملی حفاری واگذار می کردند( البته با قیمت کمتر از نصف) و از این بابت سود کلانی کسب می نمودند.

شرکتهای ایرانی از جمله شرکت ملی حفاری توان رقابت با شرکتهای خارجی را دارد و می تواند پروژه های بسیاری را در داخل و خارج کشور بر عهده بگیرد و در برخی از پروژه ها نقش مدیریت کلان را داشته باشد واجرا را به شرکتهای خصوصی داخلی واگذار کند.

در شرایط کنونی چند شرکت داخلی از جمله شرکتهای ملی حفاری، انرژی گستر پارس،پتروایران، پرشیا، اورینتال، نفتکاو، پتروهورتاش پترو زاگرس و برخی شرکتهای دیگر در مناقصه ها شرکت می کنند و چون بعضا به علت نداشتن پروژه، نیروی انسانی و امکانات آنها بدون استفاده باقی مانده لذا حاضرند در مناقصه قیمت پائین تر از حد معمول بدهند و پروژه را قبول شوند و بعد از دریافت پروژه با استفاده از تعدیل و دیگر روشها از زیان جلوگیری کنند.این است وضعیت شرکتهای ایرانی اما شرکتهای خارجی قرارداد بیع متقابل را با قیمت بالا مثلا 400میلیون دلاردریافت می نموده و آن را با حدود 200 یا 150 میلیون دلار به شرکت دست دوم یا سوم ایرانی واگذار می کردند.

در وضعیت کنونی برخی شرکتهای ایرانی جهت حفظ و بقای خود با قیمت پائین و غیرمنطقی در مناقصات شركت می كنند كه این برای خودشان و صنعت نفت مشكل ساز است.انشاء الله با همكاری و تعامل بیشتر شركتهای داخلی و حمایت عملی وزارت نفت از بخش داخلی شاهد رونق فعالیت شركتهای داخلی باشیم.

البته شرکت های داخلی از جمله شرکت ملی حفاری باید مشکل استفاده بهینه از نیروی انسانی و مدیریت صحیح پروژه ها را بررسی و حل نمایند. چنانچه شرکتهای داخلی با هم ادغام شوند و بانک ها نیز از آنها حمایت کنند و حتی مشارکت نمایند در این صورت امكان حضور فعال در مناقصات بین المللی فراهم خواهد شد و شركتهای ایرانی توان رقابت موفقیت آمیزتر در مناقصه های داخلی و خارجی راخواهند یافت.

شرکت ملی حفاری باید تعامل بیشتری با شرکتهای حفاری داخلی داشته باشد و از آنها به عنوان پیمانکار دست دوم استفاده نماید (شرکتهای حفاری خصوصی می توانند دکل حفاری از داخل یا خارج اجاره نمایند یا نسبت به خرید دکل اقدام نمایند) در این صورت شرکت ملی حفاری می تواند پروژه های بیشتری دریافت و مدیریت نماید و پروژه ها را با قیمت منطقی تری قبول شود. پیمانکار دست دوم در صورتی توان چانه زنی بیشتر خواهد داشت که پیمانکاراصلی پروژه را با قیمت مناسبی دریافت نموده باشد.

لازم است شرکتهای حفاری داخلی تعامل بیشتری با هم داشته باشند و به این منظور تشکیل اتحادیه یا سندیکای شرکتهای حفاری در ایران ضرورتی انکار ناپذیر است. بنا بر این پیشنهاد می شود جلساتی در این رابطه تشکیل و یک تفاهم جمعی ایجاد شود.

تفاهم جمعی بین شرکتهای حفاری داخلی موجب تقویت صنعت حفاری کشور و تاثیر بر معادلات نفتی می گردد. طی سالهای اخیر تعداد زیادی از شرکتها جهت فعالیت گسترده تر در عرصه جهانی در هم ادغام شدند حتی تعدادی از شرکتهای نفتی نیز در هم ادغام شدند تا در رقابت جهانی توان بیشتری بیابند.

اکنون شرکتهای بزرگ نفتی سازندگان مهم تجهیزات صنعت نفت به شمار می روند. مثلا شرکت نفتی شلمبرجر در زمینه ساخت تجهیزات نمودارگیری و تفسیر نمودارها بسیار پیشرفته است؛ شرکت هالیبرتون در زمینه های متنوع نفت فعالیت دارد و عمده ترین سازنده تجهیزات مربوط به گل حفاری و زمین شناسی نفت است؛ شرکت ودرفورد علاوه بر فعالیت حفاری سازنده مته های متنوع حفاری است. و شرکتهای عمده نفتی دارای فعالیت بسیار گسترده در ساخت تجهیزات متنوع نفت هستند وبازار جهانی را در اختیار دارند. لذا انتظار است شرکت ملی حفاری نیز در ساخت تجهیزات نفت با شرکتهای توانمند داخلی مشارکت نماید.

در حال حاضر شرکتهایی چون ماشین سازی اراک، آذرآب، ایزوایکو، صف، تاسیسات دریایی و صدرا و منگان، توان بسیارمطلوبی جهت ساخت تجهیزات حفاری دریا و خشکی دارند. ماشین سازی اراک سازنده OP ,XMastery, و تجهیزات سرچاهی با معتبر ترین استانداردهای جهانی می باشد و قادر به طراحی و ساخت دکل حفاری می باشد شرکت صف و تاسیسات دریایی سکوی دریایی می سازند و منگان و صدرا نیز در تاسیسات دریایی توان خوبی دارند.

شرکت ایزوایکو دارای پیشرفته ترین یارد در منطقه می باشد و قادر به ساخت دکل های JACK UP سکوهای دریایی و کشتی های نفت کش است. شرکت ملی حفاری می تواند با برخی از این شرکتها جهت ساخت تجهیزات حفاری مشارکت نماید. این مشارکت موجب اطمینان از بازار مصرف و پیشرفت این مشارکت می گردد.

ساخت دکل های JACK UP از نیازهای فوری و استراتژیک کشور است و اگر 5 سال پیش بامشارکت ملی حفاری و یکی از شرکتهای یاد شده خصوصا ایزوایکو اقدام به ساخت دكل حفاری می شد در حال حاضرحداقل ما 5 دکل حفاری جدید ایرانی داشتیم اما برای اینکه 5 سال دیگر حسرت نخوریم باید هر چه سریعتر این اقدام مهم را آغاز نمائیم. عدم النفع کشور از نداشتن دکل های JACK UP میلیاردها دلار است.

حدود ۲۰درصد هزینه هر فاز از پروژه های پارس جنوبی مربوط به حفاری است(این ۲۰درصد بسیار مهم و اثرگذار می باشد) انشاء الله بزودی با تشکیل اتحادیه شرکتهای حفاری تحول مثبتی در صنعت حفاری دریا و خشکی کشور محقق خواهد گردید
 

اديب

Member
کاربر فعال
عقدايي خبر داد:
عرضه شركت حفاري شمال تا پايان تيردربورس

بيمه آسيا چهارمين شركت قابل واگذاري
22تا 27 تير زمان عرضه4 بلوك5 درصدي بانك صادرات و تجارت
سرويس: بورس
1388/04/19
07-10-2009
10:51:11
8804-07089: كد خبرخبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بورس


با پذيرش شركت حفاري شمال در بورس پنج درصد از سهام اين شركت 2 روز بعد از برگزاري جلسه معارفه وارد بورس مي‌شود.

سيد مهدي عقدايي ـ معاون سازمان خصوصي‌سازي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، از عرضه شركت حفاري شمال تا پايان تيرماه خبر داد و گفت: شركت حفاري شمال در تاريخ 10 تيرماه در بورس اوراق بهادار پذيرش شد كه بعد از برگزاري جلسه معارفه 5 درصد از آن سهام آن در بورس عرضه مي‌شود.

وي افزود: بايد اين شركت طي 10 روز آينده نسبت به برگزاري جلسه معارفه اقدام كند كه دو روز بعد از برگزاري جلسه ،پنج درصد از سهام شركت حفاري شمال در بورس اوراق بهادار عرضه شده و در صورت كشش بازار مابقي سهم در روزهاي آينده عرضه خواهد شد.

عقدايي با بيان اينكه شركت تامين سرمايه امين قيمت‌گذاري شركت حفاري شمال را در اختيار دارد ادامه داد: بعد از حفاري شمال بيمه آسيا وارد بورس خواهد شد زيرا اين شركت آماده‌تر از ساير شركت‌ها بوده و در حال تكميل مدارك است.

معاون سازمان خصوصي‌سازي در ادامه به واگذاري چهار بلوك پنج درصدي بانك صادرات و تجارت اشاره كرد و افزود: دو بلوك 5 درصدي بانك صادرات و دو بلوك 5 درصدي بانك تجارت در حال حاضر در جرايد آگهي شده و در تاريخ 22 تا 27 تيرماه در بورس عرضه مي‌شود.

وي به برگزاري مجمع بانكها در تاريخ 31 تيرماه اشاره كرد و افزود: مقرر شده است بلوكهاي بانك صادرات و تجارت قبل از برگزاري مجمع و در تاريخ 22 تا 27 تيرماه عرضه و سپس مجامع شركت‌ها برگزار شود.

به گزارش ايسنا، عرضه در دو بلوک پنج درصدي بانك صادرات به ترتيب در تاريخ‌هاي 22 تيرماه و سپس 24 تيرماه انجام مي‌شود. در هر عرضه تعداد 840 ميليون و 150 هزار سهم از سهام بانک صادرات ( معادل پنج درصد)‌ در بورس اوراق بهادار واگذار مي‌شود. ارزش پايه هر سهم معادل قيمت تابلوي بورس در روز عرضه (قيمت بسته شدن در روز قبل از عرضه) است، مشروط بر اينکه از مبلغ يک هزار و 234 ريال کمتر نباشد. در حال حاضر دولت جمهوري اسلامي ايران با مالکيت 49 درصد از سهام و سهام عدالت با 40 درصد سهام مالکان اصلي اين شرکت هستند.

همچنين دو بلوک پنج درصدي بانک تجارت در تاريخ‌هاي 23 و 27 تيرماه در تالار بورس اوراق بهادار عرضه خواهد شد. در هر يک از اين دو عرضه، تعداد 10 ميليون و 437 هزار و 384 سهم (معادل پنج درصد) از سهام بانک تجارت با قيمت پايه‌اي معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه (مشروط بر اينکه از مبلغ يک هزار و 426 ريال کمتر نباشد) در بورس اورا ق بهادار تهران واگذار خواهد شد. دولت جمهوري اسلامي ايران با مالکيت 81/57 درصدي سهام و سهام عدالت با مالکيت 30 درصدي، از سهامداران عمده اين شرکت به شمار مي‌روند.
 

محسن قبادي

Member
عضو تازه
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، هيأت پذيرش اوراق بهادار در حالي چهارشنبه دو هفته گذشته شركت حفاري شمال را مورد پذيرش قرار داد كه درج نام اين شركت با نماد «حفاري» موجب تعجب كارشناسان و همچنين برخي خبرنگاران آگاه به جزييات اختصاصي نماد معاملاتي به شركت ها شد.
چرا كه تا پيش از اين و به جز يكي دو مورد ( مانند نماد معاملاتي «رمپنا» ) نماد معاملاتي شركت ها با در نظر گرفتن حرف اول صنعت و اسم خلاصه شده شركت تعيين مي‌شد اين درحالي است كه نماد «حفاري» اين ذهنيت را در نزد اكثر فعالان بازار سرمايه ايجاد كرد كه اين شركت فعال در صنعت استخراج نفت در صنعت حمل و نقل منظور شده است.


*اختصاص نماد و كد معاملاتي شركت‌ها بر اساس كدينگ بين‌المللي


اين اقدام در شرايطي با كنجكاوي و ابهام در اذهان عمومي مواجه شده كه محسن قاسمي مدير امور اعضا ناشران شركت بورس در گفت وگو با فارس با تشريح چگونگي اختصاص نمادهاي معاملاتي، در خصوص نماد شركت حفاري شمال توضيحاتي ارائه كرد.
وي گفت: اختصاص نماد و كد معاملاتي شركت‌هاي بورس ايران و ديگر بورس ها بر اساس كدينگ بين‌المللي ISIC انجام مي‌شود . در اين روش با استفاده از سايت unstats.un.org نوع صنعت و كد اختصاصي شركت ها بر اساس 10 طبقه و چندين زير گروه تعيين مي شود.
قاسمي افزود: بورس ايران در حالي از مدل سوم كدينگ اين سايت استفاده مي كند كه كد معاملاتي شركت ها داراي 6 رقم شامل چهار رقم صنعت كل و زيرمجموعه‌ها و دو رقم آخر اعلام ترتيب و تعداد شركت‌هاي يك صنعت است.
*دليل تعيين نماد « حفاري »
اين مقام مسئول در شركت بورس با بيان اينكه كد معاملاتي شركت‌هاي بورس ايران از سال 68 طبق اين روش تعيين مي‌شود درباره نماد معاملاتي شركت حفاري شمال نيز توضيح داد: باتوجه به حضور 37 صنعت در بورس ايران و اختصاص نماد معاملاتي بر اساس حرف اول صنعت هر شركت و اسم خلاصه شده شركت ها، از 32 حرف الفباي فارسي فقط 5 - 4 حرف باقي مانده است. به همين دليل از چند سال پيش اين موضوع مطرح شد كه به مانند ديگر بورس ها نماد شركت هاي بورس كشور خلاصه‌تر و بدون در نظر گرفتن صنعت باشد.
وي ادامه داد: اين رويه جديد قرار بود به هنگام پذيرش بانك ملت با اختصاص نماد «ملت» عملي شود اما حساسيت‌هاي حفظ رويه گذشته مانع از اين اقدام شد ولي با پذيرش حفاري شمال مورد توجه قرار گرفت.
وي با بيان اينكه قرار بوده نماد معاملاتي حفاري شمال «صحفاري» باشد ادامه داد: باتوجه به لزوم خلاصه‌تر شدن نماد شركت ها به مانند بورس هاي ديگر دنيا و همچنين باقي ماندن چند حرف از حروف الفبا مقرر شد نماد شركت حفاري شمال همان " حفاري " و با كد 11-20-01 باشد. در اين حالت چهار رقم اول مربوط به طبقه و صنعت حفاري و استخراج بوده و عدد آخر (01) نشان دهنده اين است كه حفاري شمال اولين شركت اين صنعت است.

*تغيير در تخصيص نماد شركت ها
به گفته قاسمي از اين پس نماد شركت‌هاي جديد بورس ايران بدون توجه به حرف اول صنعت و با تكيه بر كد معاملاتي تعيين و اعلام خواهد شد.
وي اظهار داشت : باتوجه به ورود شركت‌هاي جديد بورس مانند صنعت بيمه و افزايش تنوع شركت ها و صنايع، ديگر چندان حساسيتي در تعيين نماد معاملاتي شركت ها با تكيه بر حرف اول صنعت نخواهد بود.
*افزايش صنايع بورس به 38 صنعت
قاسمي با بيان اينكه تاكنون 37 صنعت در بورس حضور دارند خاطرنشان كرد: در حالي با حضور شركت مخابرات در 19 خردادماه سال گذشته، صنعت مخابرات به صنايع بورسي افزوده شده بود كه با ورود حفاري شمال به بورس يك صنعت ديگر به نام صنعت استخراج حفاري به صنايع بورس اضافه شد تا صنايع بورس كشور به 38 صنعت برسد.
 

محسن قبادي

Member
عضو تازه
فصل اول : كليات و سرمايه
ماده 1 – نام شركت

نا م شركت ، شركت حفاري شمال (سهامي خاص) كه طبق بند الف ماده 5 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران به عنوان شركت فرعي ملي نفت ايران تشكيل مي شود و از اين پس در اساسنامه به طور اختصار شركت ناميده مي شود.

ماده 2 – مراكز اصلي شركت :
مركز اصلي شركت در تهران و يا هر محلي است كه هيات مديره شركت تعيين مي نمايد.
شركت با تصويب مجمع عمومي خود مي تواند براي انجام عمليات و وظايف مقرر در ماده 5 اين اساسنامه شركتهاي فرعي وابسته شعب يا دفاتر و نمايندگيهايي در داخل و خارج كشور تاسيس نمايد.


ماده 3 – مدت شركت
مدت شركت نامحدود است


ماده 4 – سرمايه شركت
سرمايه شركت يك ميليون ريال منقسم به يك صد سهم ده هزار ريالي با نام است و تماما پرداخت گرديده است.
سهام شركت كلا متعلق به شركت ملي نفت ايران و غير قابل انتقال است.


ماده 5 – موضوع شركت
موضوع شركت عبارت است از : عمليات حفاري بمنظور اكتشاف و توسعه بهره برداري از مخازن نفت و گاز و آب ترميم و تعمير آنها و نيز ايجاد چاههاي تزريقي و انجام خدمات جنبي مربوط به عمليات مذكور در داخل و خارج از كشور و فلات قاره


ماده 6 – حقوق و اختيارات
به منظور تحقق مقاصد و انجام عمليات و فعاليتهاي مذكور در ماده 5 شركت با رعايت مقررات مربوطه داراي حقوق و اختيارات لازم ازجمله موارد مشروحه ذيل مي باشد :
الف : انعقاد قراردادهاي خدمت و پيمانكاري و مهندسي مشاوره و مشاوره و استخدامي با اشخاص واجد صلاحيت عمومي ، فني ، مالي و توان اجرائي در موارديكه انجام عمليات و خدمات مذكور در ماده 5 وفوق ايجاب نمايد.
فصل دوم : موضوع حقوق و اختيارات شركت :
ماده 6 – حقوق و اختيارات
ب : خريد وفروش ، اجاره ، استجاره ، رهن ، تحصيل و تملك اموال منقول و غير منقول و همچنين تاسيس تكميل ، توسعه ، نظارت و اداره انواع تاسيسات ، كارگاهها ، دستگاهها ، تعميرگاهها و ديگر تاسيسات و ابزار و ادوات و وسايل لازم براي انجام مقاصد و عمليات موضوع شركت با تصويب مجمع عمومي
ج : گرفتن اعتبار يا وام و پرداخت وام به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور تامين احتياجات و اجراي مقاصد شركت با تصويب مجمع عمومي
د: تحصيل و تملك و واگذاري حق استفاده و ثبت پروانه هاي اختراع و هرگونه اطلاعات درباره علائم تجاري اختراعات ، طرحها و روشهاي موردنياز براي انجام عمليات و وظايف موضوع شركت .


ماده 6 – حقوق و اختيارات
ه – ايجاد شركت هاي فرعي و وابسته ، شعب و نمايندگي ها و يا انحلال آنها .
و – مشاركت با موسسات و شركتهاي ايراني و يا خارجي واجد صلاحيت فني و مالي
ذ – خريداري وتملك سهام شركتهاي ديگر با حق فروش و انتقال سهام مزبور
ح – برنامه ريزي جهت جذب نيرو براي تامين اجتياجات شركت ، تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي و كارآموزي كاركنان به منظور ارتقاء سطح اطلاعات علمي ، تخصصي ، فني و اجراي آنها
ط – اعزام كاركنان به ماموريتهاي اداري و آموزشي


ماده 7 – اركان شركت
شركت داراي اركان زير مي باشد
1. مجمع عمومي
2. هيات مديره و مديرعامل
3. بازرس ( حسابرس)
ماده 8 – مجمع عمومي
الف : نمايندگي صاحب سهام شركت در مجمع عومي با هيات مديره شركت ملي نفت ايران مي باشد.
ب : رياست جلسات مجمع عمومي برعهده رئيس هيات مديره شركت ملي نفت ايران يا يكي ديگر از اعضاي هيات مديره شركت مذكور است كه توسط ايشان معين و معرفي خواهد شد.
ج : مجمع عمومي عادي در تيرماه هر سال براي رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي سال گذشته شركت و گزارش مديران وبازرس و در مهرماه همان سال براي رسيدگي و تصويب بودجه سال آينده شركت تشكيل مي گردد و تا موقعي كه نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تصميمي اتخاذ نشده جلسات همچنان ادامي مي يابد.
تبصره 1 : علاوه بر موارد مذكور در بالا ممكن است موضوعات ديگري نيز بنا به پيشنهاد رئيس هيات مديره و يا مدير عامل شركت و يا طبق نظر رياست مجمع عمومي در دستور مذاكرات مجمع قار گيرد.
د : مجمع عادي را مي توان در هر موقع از سال بنا به تصميم رئيس مجمع عمومي و يا بازرس شركت به طور فوق العاده دعوت نمود.
ه : اعضاي هيات مديره و بازرس شركت مي توانند به رئيس مجمع بدون داشتن حق راي در جلسات مجمع عمومي شركت نمايند.
و : تمامي موارد مربوطه به دعوت و تشكيل جلسات مجمع عمومي و اعتبار تصميمات آن طبق اساسنامه شركت ملي نفت ايران درمورد جلسات هيات مديره آن مي باشد.


ماده 9 : وظايف مجمع عمومي
1 – وظايف مجمع عمومي عادي به قرار زير است :
الف : رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و سايرصورتهاي مالي شركت با توجه به گزارش ساليانه هيات مديره و گزارش بازرس .
ب : بررسي و تصويب برنامه عمليات و فصول و ارقام بودجه هاي جاري و سرمايه اي شركت .
ج : اتخاذ تصميم نسبت به دريافت وام و اعتبار پرداخت وام و اعتبار به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور تامين احتياجات و مقاصد شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
د : انتخاب مديرعامل و ساير اعضاي هيات مديره .
ه : انتخاب بازرس با رعايت قوانين جاري كشور
و : تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيات مديره و حق الزحمه بازرس
ز : تعيين خط مشي عمومي شركت و تصويب برنامه هاي بلندمدت ، ميان مدت و كوتاه مدت شركت.
ح : اجازه تاسيس شركت هاي فرعي و وابسته ، شعب و نمايندگي و يا برچيدن آنها در داخل و خارج از كشور.
ط : اخذ تصميم در خصوص ايجاد اندوخته هاي احتياطي مورد نيازشركت و اجازه استفاده از ذخاير عمومي شركت .
ي : اخذ تصميم در خصوص پيشنهادات هيات مديره مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهاي مشاركت و خريد و فروش سهام شركت هاي ديگر با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ك : اتخاذ تصميم درباره هر موضوع ديگري كه با رعايت مفاد ا ين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومي قرار مي گيرد.
2 – وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير است :
تغيي با اصلاح مواد اساسنامه و افزايش يا كاهش سرمايه شركت .
ماده 10 – هيات مديره
الف : هيات مديره از يك نفر رئيس هيات و يك نفر مديرعامل و 3 تا 5 نفر عضو اصلي ديگر تشكيل مي شود. 2 نفر ديگر به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب مي شوند..
ب : رئيس هيات مديره ، مدير عامل و ساير اعضاي هيات مديره براي مدت 2 سال به اين سمت انتخاب مي شوند و در پايان مدت عضويت هيات مديره ، تجديد انتصاب آنها بلامانع است. پس از انقضاي دوره تصدي و تا وقتي كه هيات مديره جديد انتخاب نشده اند هيات مديره شركت با اختيارات قبلي خود به خدمت ادامه خواهد داد.
ج : تغيي هر يك از اعضاي هيات مديره قبل از پايان خدمت مدت عضويت آنان با پيشنهاد رئيس هيات مديره و تصويب مجمع عمومي امكان پذير مي باشد.


ماده 11 – جلسات و تصميمات هيات مديره
الف : جلسات هيات مديره با پيشنهاد هريك ازاعضا و به دعوت وحضور رئيس هيات مديره و در غياب ايشان توسط نايب رئيس هيات مديره تشكيل مي شود.
ب : ترتيب تشكيل جلسات هيات مديره و اعتبار تصميمات آتي طبق ضوابطي است كه مجمع عمومي تعيين مي نمايد


ماده 12 – وظايف و اختيارات هيات مديره
هيات مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي همه گونه اختيار براي اداره امور شركت و انجام وظايف مربوط به موضوع شركت مي باشد. اختيارات ووظايف هيات مديره از جمله شامل موارد مشروحه ذيل است :
الف : اجراي تصميمات مجمع عمومي
ب : ارائه پيشنهاد در مورد طرح تشكيلات و نمودار كلي سازمان شركت
ج : رسيدگي و تنظيم ترازنامه و حساب سود وزيان شركت و تهيه گزارش جهت هيات مديره براي تقديم به مجمع عمومي
د : رسيدگي به بودجه تفصيلي شركت و نظريه و اصلاح بودجه و اعتبارات به پيشنهاد مدير عامل در حدود اختياراتي كه از طرف مجمع عمومي به هيات مديره تفويض شده باشد.
ه : تنظيم برنامه عمليات و تعيين خط مشي و سياست كلي شركت جهت تقديم به مجمع عمومي براي تصويب.
و : اخذ تصميم نسبت به معاملات و قراردادها طبق مقررات مربوط به معاملات شركت.
ز : بررسي و تنظيم پيشنهاد دريافت و پرداخت اعتبار وام جهت تقديم به مجمع عمومي براي تصويب.
ح : اخذ تصميم نسبت به كليه طرحها و برنامه ها و هرگونه اقدام ديگري كه براي انجام عمليات موضوع شركت لازم و مقتضي باشد.
ط : اخذ تصميم درباره كليه پيشنهادات مدير عامل كه براي حفظ حقوق و منافع شركت لازم و در صلاحيت هيات مديره باشد.
ي : اخذ تصميم براي ارجاع دعاوي و اختلافات به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش با رعايت قوانين و مقررات كشور.


ماده 13 – وظايف و اختيارات مديرعامل
مديرعامل مسئول حسن جريان كليه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شركت مي باشد . براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات هيات مديره و مجمع عمومي داراي همه گونه حقوق و اختيارات تام و تمام است و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات قضائي ، كشوري ، لشكري ، موسسات و اشخاص با حق توكيل به غير دارد .
مديرعامل مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات اجرايي خود را به تشخيص و مسئوليت خود به هر يك از اعضاي هيات ميدره و كارمندان شركت تفويض كند . اختيارات و وظايف مدير عامل شامل موارد زير نيز مي باشد:
الف : استخدام ، انتصاب ، ارتقاء ، انفصال و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و برقراري فوق العاده هاي كاركنان و به طور كلي اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي و آموزش كاركنان شركت طبق مقررات و آئين نامه هاي مربوطه .
ب : بازكردن حساب ، پرداخت و دريافت وجوه نزد بانكها و موسسات مالي كشور طبق قوانين شركت و طبق قوانين و مقررات جاري كشور در اين موارد با امضاي مديرعامل و امضاي يكي از اعضاي هيات مديره ترجيحا مسئول مالي عمل خواهد شد. مديرعامل و عضو منتخب هيات مديره مي توانند حق امضاي خود را به هريك از كارمندان شركت به تشخيص و مصلحت خود واگذار نمايند.
ج : تعيين امضاهاي مجاز و پيشنهاد امضاي تعهدآور شركت به هيات مديره .
د : تعيين وظايف و حدود اختيارات و مسئوليتهاي واحدهاي مختلف شركت در حدود تشكيلات و سازمان كلي شركت .
ه : اعمال نظارتهاي مالي و محساباتي و حسابرسي نسبت به عمليات و معاملات و مخارج شركت و شركت هاي فرعي و وابسته و بازرسي در كليه امور شركت و شعب ، نمايندگي و موسسات تابعه شركت .
ماده 14 – حق امضاء
الف : كليه قراردادها و اسناد مالي كه مستلزم قبول تعهد و يا واگذاري حقي از طرف شركت باشد با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاء هيات مديره كه بر حسب مورد از طرف هيات مديره تعيين خواهد شد معتبر مي باشد. مديرعامل و عضو صاحب امضاء هر يك مي توانند
ب : مكاتبات و ساير اوراق مربوط به امور اداري و مالي و پرسنلي و جاري شركت با امضاي مديرعامل و يا كسانيكه از طرف او حق امضاء دارند صادر مي شوند . مديرعامل مي تواند حق امضاي خود را به تشخيص و مسئوليت خود به كاركنان شركت واگذار نمايد.
ج : نوع قراردادها و اسناد و مكاتبات و اوراقي كه طبق بند ( الف ) و بند (ب) اين ماده بايد به امضاء برسد به موجب مقررات و دستورالعملهايي كه به تصويب هيات مديره خواهد رسيد تعيين و مشخص خواهد شد.


ماده 15 : بازرس ( حسابرسي )
بازرس قانوني شركت طبق قوانين و مقررات جاري كشور انتخاب خواهد شد.


ماده 16 – وظايف بازرس
وظايف بازرس به قرار زير مي باشد:
الف : تطبيق عمليات شركت با برنامه بودجه مصوب
ب : رسيدگي به ترازنامه و حساب سود وزيان شركت و تصديق مطابقت آنها با كارتها و دفاتر شركت و تهيه گزارش عمليات شركت براي تقديم به مجمع عمومي .
گزارش مزبور بايد لااقل بيست (20) روز قبل از جلسه مجمع عمومي كه در تيرماه هر سال تشكيل مي شود . نسخه اي به رئيس هيات مديره و نسخه ديگري به مديرعامل تسليم شود كه به ضميمه گزارش هيات مديره با ترازنامه و حساب سود و زيان شركت به مجمع عمومي تقديم گردد.
ج : مطالعه گزارش ساليانه هيات مديره و اظهارنظر نسبت به مندرجات آن .
د : بازرس موظف است در هر مورد كه لازم باشد مراتب را به هيات مديره و مجمع عمومي كتبا گزارش دهد .


ماده 17 – حدود اختيارات بازرس
الف : بازرس حق مراجعه به كليه دفاتر ، اسناد ، مدارك و قراردادهاي شركت را دارد.
ب : بازرس مي تواند نظريات خود را به رئيس هيات مديره و يا مديرعامل اطلاع دهد و از مديرعامل بخواهد اطلاعات و مدارك لازم را در اختيار وي بگذارند.
ج : اجراي وظايف بازرس كه بر طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده نبايد به هيچ وجه مانع جريان عادي كار شركت گردد.


ماده 18 – سال مالي
سال مالي شركت از روز اول فروردين ماه هر سال شروع مي شود و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه مي يابد. و كليه دفاتر شركت به تاريخ روز آخر سال مالي بسته مي شود. اولين سال مالي شركت از تاريخ تاسيس تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود. ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش هيات مديره بايد لااقل سي (30) روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي تهيه و به بازرسان تسليم شود.


ماده 19 – ترازنامه
در ترازنامه اقلام دارايي شركت به بهاي خريد يا تمام شده پس از استهلاك منظور مي شود. مطالبات مشكوك به ارزش احتمالي روز تنظيم ترازنامه احتساب مي گردد. اقلام سوخت شده نبايد جزو دارايي شركت منظور شود.


ماده 20 – استهلاكت ، ذخيره عمومي و اندوخته ها
ميزان استهلاك نسبت به انواع دارائيهاي شركت همچنين ميزان ذخيره عمومي و اندوخته هاي ديگر شركت تابع مقررات قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران خواهد بود.


ماده 21 – مقررات و آئين نامه هاي شركت و تامين رفاه كاركنان آن
الف : شركت طبق قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران از كليه مزايا و معافيتهايي كه در قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مقرر گرديده است برخوردار مي باشد.
ب : معاملات شركت در زمينه هاي غير مرتبط با مواد نفتي به موجب آئين نامه معاملات شركت ملي نفت ايران ا نجام مي شود.
ج : آئين نامه و مقررات ا داري ، استخدامي ، بازنشستگي، پس انداز ، مالي ، فني ، مهندسي ، حسابداري و حسابرسي و معاملات و ساير آئين نامه ها و مقررات شركت ملي نفت ايران
فصل پنجم : ساير مقررات


ماده 21 – مقررات و آئين نامه هاي شركت و تامين رفاه كاركنان آن
در شركت لازم الاجرا است . در مواردي كه براي حسن انجام امور شركت آئين نامه ها و مقررات خاصي مورد نياز باشد و با آئين نامه ها و مقررات شركت ملي نفت ايران قابل انطباق با احتياجات شركت نباشد هيات مديره مي تواند موضوع را بررسي و پيشنهادات لازم را جهت اخذ تصميم به مجمع عمومي تقديم نمايد.
د : شركت در تهيه مسكن ، تامين رفاه ، بهداشت ، فرهنگ ، آموزش و تفريحات سالم كاركنان خود كمكهاي اجتماعي به آنان و حفاظت آنان در مقابل حوادث اهتمام به عمل آورد.


ماده 22 – موارد پيش بيني نشده
مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نگرديده طبق قانون تجارت و اصلاحيه هاي آن عمل خواهد شد.


ماده 23 – تصويب اساسنامه
اين اساسنامه كه مشتمل بر 23 ماده و 1 تبصره مي باشد در تاريخ 4/12/77 در جلسه اولين مجمع عمومي شركت به تصويب رسيده است.
 
بالا