حذف صفر از پول ملي چه هزينه‌هايي دارد؟

خبر خوان

New Member
مدیر کل انجمن
#1
حذف صفر از پول ملي چه هزينه‌هايي دارد؟


برنامه حذف صفر از پول ملي تاكنون در كشورهاي مختلفي اجرايي شده‌است، اما سوال اين است كه کشورها با اين كار تا چه اندازه متحمل هزينه مي‌شوند؟
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اجراي برنامه...

ادامه خبر: ادامه...
 
بالا