*جنگ عراق عليه ايران از نگاه مطبوعات جهان* بغداد چندان از جنگ با ايران متأثر نشده است

خبر خوان

New Member
مدیر کل انجمن
#1
*جنگ عراق عليه ايران از نگاه مطبوعات جهان* بغداد چندان از جنگ با ايران متأثر نشده است

مجموعه كتاب‌هاي «جنگ ايران و عراق از نگاه مطبوعات جهان»،برگرفته از اسناد مطبوعاتي و بريده‌ جرايد خارجي موجود در مركز ملي اسناد دفاع مقدس است كه پيشينه جمع‌آوري آن به روزهاي آغازين بحران و تشكيل دفتر تبليغات جبهه و جنگ باز مي‌گردد. سرويس «فرهنگ...

ادامه خبر: ادامه...
 
بالا