ثبت طرح صنعتي

ثبت فردا

New Member
عضو تازه
#1
طرح صنعتي چيست؟


به زبان عادي، طرح صنعتي معمولا" به شکل و ظاهر کلي يک محصول اشاره دارد. به طور مثال يک مبل زماني يک طرح صنعتي خوب


است که براي نشستن راحت و شکل ظاهري آن براي ما خوشايند باشد. براي کسب و کارها، طراحي يک محصول بطور کلي به


معني توسعه ويژگيهاي زيبائي شناختي و عملکردي محصول با توجه به مسائلي چون باب بازار بودن محصول، هزينه توليد يا سهولت


حمل و نقل، انبارداري، ارگونومي، تعمير و نگهداري و ... آن است. با اين حال، از ديدگاه قانون مالکيت معنوي، يک طرح صنعتي فقط


به جوانب زيبائي شناختي و تزئيني يک محصول اشاره مي کند. به عبارت ديگر، طرح صنعتي فقط به ظاهر يک مبل اشاره مي کند.


عليرغم اينکه طرح محصول ممکن است ويژگيهاي فني يا عملکردي داشته باشد، طرحهاي صنعتي بعنوان يکي از مقوله هاي قانون


مالکيت معنوي، فقط به ماهيت زيبائي شناختي يک محصول تمام شده اشاره دارد که از ابعاد فني يا عملکردي آن جدا هستند. طرح


صنعتي براي طيف وسيعي از محصولات صنعتي، پوشاک و صنايع دستي، از ابزارهاي فني و پزشکي گرفته تا ساعت، جواهرات و


ساير اقلام لوکس؛ از محصولات خانگي، اسباب بازي، مبلمان و لوازم برقي گرفته تا اتومبيل و سازه هاي معماري، از طرح منسوجات


تا لوازم ورزشي را دربرمي گيرد. طرح صنعتي در ارتباط با بسته بندي، ظروف و ظاهر محصولات نيز اهميت دارد.


در قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري، مصوب 1386، در تعريف طرح صنعتي، آمده است: "هرگونه تركيب خطوط يا


رنگها و هرگونه شكل سه‌بعدي با خطوط‌، رنگها و يا بدون آن‌، به‌گونه‌اي كه تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع


دستي را تغيير دهد، طرح صنعتي است‌. در يك طرح صنعتي تنها دسترسي به يك نتيجه فني بدون تغيير ظاهري مشمول حمايت از


اين قانون نمي‌باشد."


همچنين در اين قانون در مورد شرايطي که يک طرح صنعتي براي ثبت لازم دارد آمده است: "طرح صنعتي زماني قابل ثبت است كه


جديد و يا اصيل باشد. طرح صنعتي زماني جديـد است كه ازطريق انتشار به طور محسـوس و يا از طريق استفاده به هر نحو ديگر


قـبل از تاريخ تسـليم اظـهارنامه يا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطه‌اي از جهان براي عموم افشاء


نشده باشد."

تفاوت طرح صنعتي با اختراع در چيست؟


همانگونه که در تعريف طرح صنعتي بيان شد، طراح و آفريننده يک طرح صنعتي به جنبه هاي فني محصول نمي پردازد و آنچه برايش


مهم است ارائه يک محصول شکيل و زيبا به مصرف کننده است(اگر چه مثلاً در طراحي اتومبيل ممکن است عملکرد و جنبه هاي


فني آن(مثل موتور و جعبه دنده) کمي در شکل طرحش اثر داشته باشد)؛ اما برعکس در اختراع، آنچه براي يک مخترع مهم است


قرار دادن چند عنصر در کنار هم و در نهايت کسب نتيجه مورد نظر از عملکرد آن عناصر است.


بنابراين، در طرح صنعتي آفريننده به دنبال زيبائي محصول است ولي در اختراع، آفريننده به دنبال کسب نتيجه عملکرد و فني محصول


است. براي مثال، در يک محصول قوري چاي، مخترع تلاش مي کند در جنس قوري ترکيباتي انجام دهد که چاي را گرم تر نگه دارد،


چاي را خوب دم دهد و ...؛ در مقابل يک طراح صنعتي تلاش مي کند تا يک قوري فانتزي و يا سبک مدرن و يا سبک کلاسيک و ...


خلق کند تا بدين وسيله مشتري را مجذوب هنر خود نمايد.


چگونه طرح صنعتي خود را ثبت کنيد؟


بر اساس مواد مندرج در آئين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب سال 1383، براي ثبت طرح


صنعتي بايد اظهارنامه به مرجع ثبت ارائه گردد. بنابراين متقاضيان ثبت طرح صنعتي بايد فرم هاي مخصوص مربوطه را تکميل و ارسال


نمايند.


مدارک مورد نياز جهت ثبت طرح صنعتي شامل موارد زير مي باشند:1- مدارك هويتي متقاضي و طراح؛ (شامل کپي شناسنامه و کارت ملي برابر اصل شده براي اشخاص حقيقي و آگهي تاسيس و


آخرين تغييرات جهت اشخاص حقوقي به صورت خوانا)


2- مدارك نمايندگي، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد؛


3- اگر طرح صنعتي دو بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده به عنوان نمونه؛


4- اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده از تمامي جوانب طرح؛


5- در طرح صنعتي سه بعدي، مرجع ثبت مي‌تواند ماكتي از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اندازه ماكتي كه متقاضي از


مدل طرح خود ارائه مي‌دهد، بايد حداكثر 20×20×20 سانتي متر و وزن آن حداكثر 2 كيلوگرم و از ماده‌اي بادوام و غيرفاسد شدني


باشد. شكل‌هاي گرافيكي و ترسيم شده بايد حداكثر در ابعاد 20×10 سانتي متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A4


و با جوهر مشكي باشد؛


توضيح اينکه ، تصاوير گرافيکي مورد نظر در مرحله اظهارنامه الکترونيکي بايد به صورت اسکن شده از نماهاي مختلف با مشخصات


فني ذيل باشد، بديهي است درصورت بررسي پرونده و پذيرش طرح مذکور ارائه پنج نمونه از شکل يا تصوير گرافيکي طرح ترسيم


شده جهت صدور آگهي ضروري مي باشد.


6- درخواست كتبي (به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونيکي ) به تأخير انداختن انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي و


تعيين مدت آن، در صورت تمايل؛


7- درخواست كتبي (به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونيکي ) مبني بر عدم ذكر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد


اسم وي ذكر شود؛


8- رسيد مربوط به پرداخت هزينه اظهارنامه و در صورتي كه اظهارنامه شامل دو يا چند طرح صنعتي است، رسيد مربوط به پرداخت


هزينه‌هاي اضافي؛


9- مدارك مربوط به حق تقدم كه بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف 15 روز از آن تاريخ تسليم شود.


تبصره 1- طرح چاپ شده اشكال و تصاوير گرافيكي يا ترسيم شده، موضوع بندهاي 3 و 4 فوق، بايد حداكثر در ابعاد 20×20 سانتي


متر باشد و در آن رنگي بودن يا نبودن اشكال و تصاوير تصريح گردد .
منبع : ثبت طرح صنعتي
 
بالا