تکمبا ( کمباین سازی ایران )

space_mohamad

Well-Known Member
کاربر فعال
واقعا اشتباهه سهمی که دست هیچکس جز بازیگر اصلی نیست را بخواهید ازش نوسان بگیرید ... 120 مقاومت داره ، بله ... ولی آیا نوسان گرفتن ازش مطمئنا جواب میده ؟ ... باید منتظر بود و دید
 
بالا