تكنوتار

سعيدآرام

Very Good Member
کاربر فعال
با سلام
اساتيد محترم لطفا با توجه به بازگشايي نماد اين شركت با وضعيت عالي در مورد خريد اين سهم راهنمايي بفرمايند
 
بالا