تكنوتار بسان نواي دل انگيز تار

اميركاويان

Member
کاربر فعال
تكنوتار بسان نواي دل انگيز تار
:roll: معرفي محصولات شركت
شركت تكنوتار توليد كننده انواع
1-تلمبه ها وديسپنسرهاي تك نازله(گازوئيل وبنزين )
2-تلمبه ها وديپنسرهاي دونازله(گازوئيل وبنزين )
3- تلمبه ها وديسپنسرهاي دوقلو تك محصولي
ديسپنسرهاسوخت را با فشار از داخل منبع تغذيه مي نمايندو تلمبه ها با مكش از داخل مخزن سوخت را تزريق مي نمايند
4- تلمبه هاي 180ليتري
5- كيت هاي تبديل پمپهاي مكنيكي به ديجيتالي
لازم به ذكر است كليه عمليات توليدي توسط پيمانكار انجام مي گردد ودر كارخانه فقط عمليات طراحي وتست وتحويل با 72نفر پرسنل انجام مي گردد
پمپهاي گيلباركو با توان توزيع 4نوع فراورده مختلف سوختي از 8نازل به صورت همزمان ازجديدترين وبرترين محصولات شركت است
سهامداران عمده شركت
تجهيزات نفت 6/55%
رنا حدود23%
ظرفيت توليد ورقبا وواردات وصادرات
ظرفيت اسمي كارخانه 1870دستگاه ساليانه وظرفيت واقعي 1500دستگاه ساليانه است ونقطه سر به سر توليد 468دستگاه است مواد وقطعات اوليه از داخل وخارج از كشور تهيه مي گردد ودر خصوص اقلام خارجي اكثرا از دو كشور تهيه مي شود ودر صورت عدم تحويل قطعات از سوي يك شركت سريعا شركت ديگر جايگزين مي گردد
تنها رقيب شركت نفت ابزار پارس با توليد 150تا 200دستگاه ساليانه است يعني معادل 10%توليدات تكنوتاردر خصوص واردات هم به علت قيمت مناسب محصول حتي با تعرفه 20% توان رقابت وجود ندارد
درخصوص صادرات برنامه صادرات به عراق وهندوستان وسوريه وافغانستان .تركمنستان در حال پيگيري وانجام است .
پروژه هاي در دست اجرا
1-تبديل پمپهاي مكانيكي قديمي به پمپهاي ديجيتالي جديد با نصب كيت مخصوص
2- بازسازي پمپهاي مستعمل وزارت نفت به پمپهاي قابل استفاده جهت مناطق دورافتاده ومحروم
3-تبديل پمپهاي تك نمايشگر به دو وسه نمايشگر يا چشمك زن
4- راه اندازي شبكه خدمات پس از فروش گسترده
5- ساخت بدنه پمپ جهت شركت كيان مبتكر
قراردادهاي جديدوطرحهاي توسعه
1- جايگاه ثابت توزيع گاز
2-جايگاه سيار توزيع بنزين
3- كارت هوشمند واعتباري سوخت
4- تلمبه هاي سيار توزيع سوخت (بدون مخزن )
5- مخازن ذخيره گاز
در حال حاضر مذاكرا ت جايگاه ثابت توزيع گازوخازن ذخيره گاز پايان يافته وفاز اول ان در حال انجام است كه تا نهايي شدن قرارداد واعلام رقم دقيق ان زمان كوتاهي باقيمانده است
افزايش سرمايه 200% جهت انجام طرح جايگاه سيار بنزين به هيات مديره واگذار شد واز نيمه دوم سال 1383بايد منتظر ورود توليدات به داخل بازار بود(البته من خودم مشتري هستم شايد سودش از بورس بيشتر باشد كمي فكر كنيد !!!!)
البته حدود 50مشتري در حال حاضر براي خريد اين محصول در نوبت هستند
توليد تلمبه سيار بنزين هم براحتي قابل انجام است ودر حال سفارش گيري مي باشد ام قراردادكارت سوخت در حال پي گيري است بد;i نيست بدانيد كه 3كنسرسيوم پيمانكاري در اين مناقصه شركت كرده اند كه تكنوتار عضو يكي از اين كنسرسيومها ست وبا دو كنسرسيوم ديگر تفهم نامه داخلي امضانموده است وبا شركت چهارم يعني داده پردازي ايران بصورت شفاهي توافق نموده است پس شانس برنده شدن بالاي 85% است !!!
جايگاه صنعت وشركت در ايران ومنطقه
تعداد بسيار كم جايگاه هاي توزيع سوخت در كشور (2200عدد) ووجود 6ميلون خودرو و4ميليون موتورسيكلت ظرفيتهاي مناسبي جهت افزايش توليد وفروش اين شركت ايجاد نموده است
در ضمن كشورهايي همچون پاكستان وتركيه به ترتيب 5000و8000جايگاه دارند ودر كشور ما حداقل 4000جايگاه ديگر بايد ساخته شوداگر در هر جايگاه بطور ميانگين 6پمپ نصب شود نياز به توليد24000هزار پمپ مي باشديعني با ظرفيت كنوني(1500دستگاه ساليانه )توليدات شركت تا16سال تضمين فروش دارد به غير از جايگزيني پمپهاي مستعمل واين يعني تداوم سوددهي شركت تكنوتاروجود زمينه هاي بسيا ربكر صادرات باتوجه به تكنولوژي پايين كشورهاي همسايه در خصوص توليد اين محصول وبحرانهاي داخلي انهااز ديگر نكات مثبت شركت تكنوتاراست
محاسبه سود احتمالي قراردادها
يكي از نكات مهم در سود اوري شركتها نسبت فروش به سرمايه است كه در خصوص شركتهاي كوچك همچونشركت مي گذاردepsتكنوتار (سرمايه حدود1/1ميليارد) تاثيرشگرفي بروي
الف )قراردادكارت هوشمند سوخت
اين قرارداد حدود 50ميليون دلاراست يعني معادل 43ميليارد تومان وطبق اظهارات اقاي باقر تجريشي مدير عامل شركت سهم تكنوتار از اين قرارداد حدود15%الي 20%است يعني بين 5/6ميلياردو5/8ميليارد تومان كه اگر حاشيه سود قراردادرا 20%در نظر بگيريم سود حاصله جهت هر سهم (طي سال جاري واينده ) معادل حداقل 130وحداكثر معادل170تومان مي گردد
البته خدمات پس از فروش را فراموش نكنيد!!!
ب)قراردادجايگاه ثابت سوخت گاز
اين قرارداددر خصوص ساخت 400جايگاه توزيع سوخت گاز در كشور مي باشدكهدر هر جايگاهنياز به نصب سه مخزن ذخيره گاز است هزينه ساخت هر جايگاه معادل 1ميلياردتومان است كه 500ميليون تومان مربوط به ساختمان وزمين و... و500ميليون تومان مربوط به تجهيزات است
كمترين سهم تكنوتار از ساخت تجهيزات500ميليوني حدود40% وبيشترين سهم ان حدود 60% است بنابراين با در نظر گرفتن حاشيه سود 20%حداقل وحداكثر سود حاصله جهت هر سهم معادل 4يا6تومان است وباتعميم اين فاكتور به 400جايگاه در امد هر سهم حداقل معادل 1600تومان وحداكثر معادل 2400تومان است
؛؛؛البته اين در امد متعلق به يك سال نيست وحداقل در طي 5سال وحداكثر طي 10سال با پيشرفت كار نصيب شركت مي گردد؛؛؛
ج)جايگاه سيار بنزين
اهداف شركت ساخت ساليانه 50جايگاه سيار است كه قيمت ان بر حسب انتخابهاي مختلف بين 25ميليون تا 60ميليون تومان است وحاشيه سود بسيار بالايي دارد (حدود 50%)
اجزا تشكيل دهنده جايگاه
كانتينر ومخزن
ژنراتور وتابلوبرق بهمراه سيستم روشنايي
تلمبه توزيع سوخت وملحقات
تجهيزات اطفا حريق
با توجه به مقرون به صرفه نبودن ساخت جايگاه در بسياري از نقاط كشوروهزينه گزاف ان در شهر هاي بزرگ(بين 150تا600ميليون تومان )استفاده از اين جايگاه بسيار منطقي است
حداقل وحداكثر در امد هر سهم باحاشيه سود50%از اين طرح ساليانه معادل 60و80 تومان است
د)قراردادتلمبه گازبا المان واطريش
اين قراردادمعادل 5/7ميليون يورو معادل 5/7ميليارد تومان است كه در اين مرحله 2/1ميليارد تومان از طرف الماني ها به تكنوتار جهت تهيه قطعات داخلي وساخت جايگاههاي مخازن گاز پرداخت گرديده است وبا حاشيه سود 20%حداقل در امد هر سهم معادل 24تومان است كه اگر راجع به بقيه قراردادهم توافقات جديد حاصل گردد اين سود بيشتر مي شود
فعلا در اين مقاله به سود هاي حاصل از قرارداد كيان مبتكر وتلمبه هاي سيار بنزين وپمپهاي جديد گيلباركووتبديل تلمبه هاي مستعمل به قابل استفاده وتعويض نمايشگرها وتبديل پمپهاي مكانيكي به ديجيتالي نمي پردازيم اما در امد هر سهم جهت سال مالي 1382درحدود25تومان بود كه اگر بخواهيم در امد سالهاي اتي را با حداقل وحداكثر مفروضات فعلي محاسبه نماييم به اعدادذيل مي رسيم
1-سال1383 فقط بادر نظر گرفتن نصف درامد جايگاه سيار بنزين وقراردادالماني ها بين 84الي 94تومان وبااحتساب قرارداد كارت هوشمند214الي 264تومان (با سرمايه فعلي )
2-سال 1384بادر نظر گرفتن در امد كامل جايگاه سياربنزين بين 90الي 100تومان وبا احتساب ساخت 40جايگاه ثابت گاز 250الي 340تومان (با سرمايه فعلي )
به نظر من p/eكنوني شركت فقط با در نظر گرفتن قسمت اول بند يك معادل 6است وتا
p/eحداقل 10بالا ميروديعني در كوتاه مدت بين 850الي 950نومان


اخرين نكته جالب كه از اين شركت فهميدم اين است
كه اگر همه كارخانه هاي معتبر ظرفيت خودرابكار گيرند بازهمدر ايران ظرفيت خالي داريم

دوستان لطفا با ارائه نظرات به بررسي دقيقتراين شركت ياريم نماييد
 

Rashidi

Member
کاربر فعال
جناب كاويان عزيز، سلام
من امروز ذخيره شده اين تحليل شما را در كامپيوترم ( قبلا زحمت آنرا در پارس پورتفوليو كشيده بوديد) براي چندمين بار خواندم و گفتم امير خان دستت درد نكنه چه اطلاعاتي! اما افسوس كه : نوشدارويي و بعد از مرگ سهراب آمدي :( . آخه اين تحليل را بعد از بسته شدن آن ارائه نموده بوديد.
به هر حال به شما به خاطر رشد اين سهم تبريك صميمانه عرض ميكنم.
درست است كه اين سهم داراي پتانسيل بسيار بالايي است و روبه رشد خواهد بود اما من تا بخواهم تصميم بگيرم كداميك از سهامهاي مداران/پلوله/وپترو/ كروي( تازه هفته پيش خريدم)/ يا كچاد را بفروشم (راستي شما كمكم كنيد) ديگر اين سهم به قيمت دلخواه من (هما :wink: ن 600 تومان گير نمي آِد)
با عرض تشكر و تبريك مجدد ، زيارت دوباره شما در اين سايت مايه شادماني است.

راستي انگار وبلاگ شما غريبه را راه نمي دهد . امروز ميخواستم از شما خواهش منم سايز فونت وبلاگتان را كمي درشتتر نماييد كه موفق نشدم.

همواره در زندگي مثبت 5 درصد باشيد. :lol:

ارادتمند
علي رشيدي
 

اميركاويان

Member
کاربر فعال
با سپاس
فكر مي كنم الان فونت ان بزرگ شده است وروي سهم خوبي است با بازار سازان قوي
 

Anonymous

Member
کاربر فعال
اشتباهات حقوقي ها

سلام
خوب دوستان گاهي اوقات حقوقي ها اشتباهات بزرگ مي كنند مثل رنا :oops: وتازه فهميدند چه اشتباهي كردند كه مالكيت خود را در تكنوتار ازد ست داده اند وبه فكر بازار سازي وحفظ مابقي ان افتاده اند به نظر من بهترين فرصت براي خريد تكنوتار حق تقدم افزايش سرمايه است
 

رضا ايراني

Member
کاربر فعال
افزایش سرمایه

جناب کاویان یا دیگر عزیزان بفرمایند ایا افزایش سرمایه ای برای تکنو تار تصویب شده و اگر بله به چه صورت؟
 

اميركاويان

Member
کاربر فعال
افزايش سرمايه به ميزان 200درصد واز 150٪ از اورده و50٪ ازاندوخته تحت اختيار هيات مديره
 

اميركاويان

Member
کاربر فعال
سلام
دوستان به نظر من تكنوتار در قيمتهاي كنوني بسيار پر رسيك وگران است اسير جوبازار نشويد دلايل را كاملا تا اخر هفته منتشر مي نمايم :shock:
مديران شركت هم در تعجب هستند :!: :!: :!:
 

شهره

Member
کاربر فعال
آقاي كاويان

مي خواستم ببينم خريد تكنوتار را با قيمت فعلي ( يا خريد حق تقدم آن) را چطور مي بينيد؟

فكر نمي كنيد با پي به اي 40 يكدفعه مثل داده برود روي هوا؟

متشكر
 

امير محمدي

مسدود شده
مسدود شده
آقاي كاويان از راهنمايي هاي شما كمال سپاس را دارم . اميدوارم كه تكنوتار تاري كه مي زند و مي نوازد نوايي بسيار دل انگيز از آن بيرون خيزد :-o
 

اميركاويان

Member
کاربر فعال
اين مطلب از گفت وشنود بارس برتفوليو انتقال يافته است و ان موقع در همان سايت كه اكنون تعطيل شده است بنده قيمت بالاي 1450 را غيرمنطقي اعلام نمودم

راستي بازهم مي خواهيد نبش قبر كنيد بس برويم سراغ مناقصه فاز 15و16 يا فروش هبكو و شايدهم افزايش سرمايه اقتصادنوين يا بالارفتن توسعه عمران فارس =))
 

مستعد

Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
جناب كاويان
با سلام
وضعيت كنوني تكنوتار را چگونه مي بينيد . منتظر اعلام نظر شما هستم بسيار ممنون خواهم شد كه پاسخ دهيد.
متشكرم
 

مستعد

Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
جناب اميد 1352
با سلام
در مرداد 83 كه آقاي كاويان گفتند بسيار پرريسك است قيمت تكنوتار 1450 تومان منظور بوده است نه 1450 ريال چون تا نيمه مرداد ماه سال گذشته تا 18322 ريال نيز قيمت سهام تكنوتار افزايش يافت. كه بعد از افزايش سرمايه به همراه آهنگ منفي بازار بتدريج منحني قيمت سهام تكنوتار روندي كاهشي به خود گرفت .
 

مولایی

Member
کاربر فعال
جناب كاويان لطفا جهت كمك به سهامداران جزءاين مال باختگان بازارسرمايه به اطلاع رساني خود
مخصوصا درمورد تكنوتارادامه دهيد. بنده هميشه تاپيكهاي شمارامطالع مي نمايم .باتشكرفراوان :)
 

نانا بورسي

Member
عضو تازه
مولايي گفت:
جناب كاويان لطفا جهت كمك به سهامداران جزءاين مال باختگان بازارسرمايه به اطلاع رساني خود
مخصوصا درمورد تكنوتارادامه دهيد. بنده هميشه تاپيكهاي شمارامطالع مي نمايم .باتشكرفراوان :)
منتظريم >:D< >:D< >:D< >:D<
 

اميركاويان

Member
کاربر فعال
فعلا اين مديريت تكنوتار است كه اشكال دارد وبامخفي كردن سود در دل شركتهاي كوچك اقماري كه اكثرا مربوط به خودشان است شيره اصلي تكنوتار را مي مكند
 
بالا