تشكر

اسماعيل

Member
عضو تازه
آقاي پزشكي خيلي متشكرم پاسخها بويژه اخبار شما در عين مختصري بسيار مفيد هستند و حسن ديگر اظهارات شما اين است كه بي تكلف است و به روح و اصل مطلب مي پردازيد باز هم از حسن نيتتان ممنونم.
 
بالا