تحليل سرمايه گذاري رنا

محمداعلا

مسدود شده
مسدود شده
#1
بهترين فرصت براي نوسان گيران
حقوقي ها با توجه به خريد سالانه سهم که مي بايست يک ماه زودتر شروع مي شد هم اکنون به سهام هاي زير 150 تومان هجوم آورده اند و همين فرصت خوبي براي نوسان گيران است
سيکل خريد ورنا 106 و فروش 126 تومن سيکل قيمت خريد وخارزم 144 و فروش 170 تا 200 تومن
تا مي توانيد بخريد نگران افت قيمت نباشيد
 
بالا