تبريك

وضعیت
موضوع بسته شده است.

بازار مالي

Member
عضو تازه
راه اندازي اين مجيط جديد را به همه سهامداران عزيز تبريك گفته و اميدواريم هر چه بيشتر جهت شفاف سازي و اطلاع رساني در بورس تهران موفق باشيم.
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا