تبريك

حكيم

Member
عضو تازه
باسلام خدمت اساتيد معزز

ضمن آرزوي توفيق روزافزون : حقير مدتهاست از مطالعه ميزهاي گفتگوي پيرامون موضوعات متنوع بورس بهره هاي وافي برده ام لازم ميدانم از كليه عزيزان كه دراين مهم وبا ايجاد محيطي كاملا شفاف وبدور از هياهوهاي سياسي و... در حال تبادل نظر مثبت وايجاد فضاي باز اطلاعاتي هستند تشكر نمايم خاصتا حضرات پزشكي؛فراهاني؛مددي وساير بورس بازان
عدم حضوري رسمي بنده نيز تا به حال استفاده از نظرات سايرين بوده ولي اميد است اين گپ ها به ايجاد فضاي بانشاط ومثمر ثمر براي آينده كمكمان كند
اما از تعارفات كه بگذريم
بعدا تحليل هايم را خواهم گفت وقت اينترنت من رو به پايان است
ارادتمند ايرانيان
 
بالا