تبريك به آقاي كاميار فراهاني و ديگر دوستان

سارا

Member
عضو تازه
گروه بهمن با 14 درصد باز شد . مبارك است و از اينجا از جنابعالي و ديگر دست اندركاران سايت سپاسگزارم
 

پلوتونيوم

Member
عضو تازه
فقط تشكر

آقاي فراهاني
تحليلهاي شما هميشه آس ( حداقل براي من ) بوده . از صميم قلب از بيان زحمتتان در شناخت سهم برتر و معرفي بي اجر و مزد آن به همه ( حداقل در مورد خودم ) واقعا سپاسگزارم . شما در عين اين كار موجب شادي و رضايت مي شويد من كه نمي توانم جواب مهربانيتان را بدهم . به قول قديما « اجرت با خدا » .
شاد باشي و پيروز در زندگي
 
بالا