بیشترین تولید و فروش خرما در شهرستان های ایران

travelsahelaftab2019

Member
کاربر فعال
عضو تازه


بیشترین تولید و فروش خرما در شهرستان های ایران

ایران بزرگترین کشور تولید کننده خرما جهان بعد از کشور مصر است و به عقیده بسیاری از کارشناسان کیفیت خرما ایران حتی از مصر نیز بهتر است. البته بر اساس آمار بیشترین سطح زیر کشت خرما جهان را کشور الجزایر دارد. ولی از نظر فروش خرما باز هم ایران در جایگاه دوم در جهان قرار دارد.
فروش خرما ایران در سال های اخیرحتی با استقبال بیشتری در جامعه جهانی مواجه شده است. سورت بندی و بسته بندی خرما ایران با درجه کیفی متفاوت و استفاده از بهترین روش های برای دسته بندی خرما با دستگاه های تمامی مکانیزه و اتوماسیون باعث شده تا فروش خرما ایران در جهاان بیشتر شود و حتی برند های پر فروش خرما جهان به نام خرما ایرانی بیشتر کانون توجه باشد.
در ایران بیش از 20 نوع خرما صادراتی وجود دارد که بالغ بر 9 تا 10 مورد از آن دارای بالاترین میزان فروش خرما در جهان است. طبق آمارهای منتشر شده از سازمان آمار و اطلاعات ایران بیشترین میزان فروش خرما در ایران مربوط به فروش خرما مضافتی با حدود 242 هزار تن برداشت سالیانه و بعد از آن فروش خرما استعمرات با 96 هزارتن می باشد.
سپس فروش خرما شاهانی با 51 هزار تن برداشت، فروش خرما ربی با 20 هزار تن برداشت در سال، خرما برحی با 10 هزار تن برداشت در سال و نهایتا فروش خرما دیری با 4 هزار تن برداشت در سال می باشد. البته بهترین نوع خرما ایران خرما پیارم است که فروش خرما پیارم نیز با بالغ بر 6 هزار تن بعد از خرما برحی قرار دارد اما در نظر باید داشت که خرما پیارم تنها در منطقه حاجی آباد کشت می شود و قابل کشت در مناطق دیگر نیست.
بر اساس این آمار از نظر میزان فروش خرما ایران درجهان استان کرمان در جایگاه اول قرار دارد و بعد از آن خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، فارس و اصفهان قرار دارند. البته برخی دیگر از شهرهای ایران نیز تولید خرما دارند ولی تنها برای تامین و فروش خرما در داخل استان کفایت دارد.
 
بالا