بهترين هاحداكثرتا90روز(ونفت-وپترو-وغدير-شكربن -رتكو-مداران)

نيك زاد

Member
عضو تازه
باتوجه به مطالعات انجام شده توسط اينجانب پيش بيني سودحدود30٪در2الي 3ماه آينده
حتمآ تحقيق كنيدبعدآ اگر تاييد كرديدخريدكنيدموفق وسربلندباشيد
 

نيك زاد

Member
عضو تازه
دوستان همانطور كه دريكم تيرماه جهت خريدسهام هاي ذيل علام كرده بودم ملاحظه فرماييد
كه عملي شد
وپترو 5000000
ونفت 500000
وغدير 700000
مداران 500000
رتكو 26000
كربن 0
 

عارف

Member
عضو تازه
و نفت بسيار خطريه

سلام

پي به اي سرمايه گذاري نفت بالاي 20 شده و خريدش به نظر من ريسكيه. من يكماه پيش (يا يكم بيشتر 320 خريدم) و الان 500 شده.

با تشكر
 

Anonymous

Member
کاربر فعال
و نفت

افزايش سرمايه صد در صدري شركت سرمايه گذاري نفت در شهريور ماه هعمال خواهد شد. ضمنا 50 درصد اين افزايش سرمايه از مطالبات و اندوخته خواهد بود.
نفت مادر پتروشيمي است ...
 

Anonymous

Member
کاربر فعال
و نفت

افزايش سرمايه صد در صدري شركت سرمايه گذاري نفت در شهريور ماه اعمال خواهد شد. ضمنا 50 درصد اين افزايش سرمايه از مطالبات و اندوخته خواهد بود.
نفت مادر پتروشيمي است ...
 
بالا