بهترين سهم انتهاي سال 82 در كف قيمت

شهرام طهراني

Member
عضو تازه
با توجه به احتمال تغییر جهت بازار در هفته های آینده توجه دوستان را به سایپا دیزل جلب می کنم که بعد از گذراندن یک دوران خوب و رشد رویائی مجددا به کف قیمت خود برگشته است که البته دلیل اصلی این ماجرا شاید
1- پرداخت سود نقدی 130تومان
2-افت همزمان سهام مشابه با ضریب همبستگی1
3- قطبی شدن بازار (هجوم سهامداران به سمت چند تا سهام خاص)
در هر صورت به دلیل اینکه این سهم در حال حاضر در کف قیمت خود بوده و یک دوره یک ماه و نیمه افت را سپری نموده و ظاهرا با توچه به عدم وجود صف فروش پیش بینی می گردد که این سهم اولا برای نوسان گیری در دو هفته آینده مناسب باشد و ثانیا به دلیل پائین آمدن فاحش P/e برای خرید میان مدت مناسب باشد
 
بالا